Nuostatai

 • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos nuostatai
  • Patvirtinti 2023 m. gegužės 5 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-155 
  • Pakeisti 2023 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T1-261 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T1-155 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos struktūros ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
  • 2024 m. sausio 25 d. sprendimas Nr. T1-11 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T1-155 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos struktūros ir nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“
  • 2024 m. sausio 25 d. sprendimas Nr. T1-12 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T1-155 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos struktūros ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

_________________________________

 • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos struktūra
  • Patvirtinta 2024 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ 
  • Pakeista 2024 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. A1-681 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. A1-94 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“

________________________________

________________________________

 • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2024-02-02)
  • Priedai – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
  • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. A1-2289 „Mažeikių rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklės“. (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 4 d. Nr. A1-855 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. A1-2289 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės Administracijos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. A1-247 redakcija; Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-391;  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. A1-298 redakcija, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. A1-613 redakcija, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. A1-1357 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. A1-2289 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 2 d. įsakymas A1-112 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. A1-2289 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 • Dėl nuotolinio darbo karantino metu Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams tvarkos aprašo patvirtinimo (2020 m. kovo 31 d. Nr. M1-15)
  • Dėl nuotolinio darbo karantino metu Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinto Mažeikių rajono administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-662 „Dėl nuotolinio darbo karantino metu Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15 punkto pakeitimo (2020 m. balandžio 10 d. Nr. A1-817)
  • Dėl nuotolinio darbo karantino metu Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo (2020 m. kovo 27 d. Nr. A1-662)
  • Dėl nuotolinio darbo Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo (2020 m. rugsėjo 16 d. Nr. A1-2054)

________________________________

Dalintis: