Tarnybiniai nusižengimai

2023 metai

  • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos <........> valstybės tarnautojas <.......> netinkamai vykdė Administracijos <........> veiklos nuostatų  12.22 punkto nuostatos įgyvendinimą bei <........>  valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo 10 punkto nuostatos, pažeidė pažeidimo metu galiojusios Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo redakcijos 16 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 16 straipsnio 1 dalies 4 punktą. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-03-18  įsakymu Nr. P1-457 skirta tarnybinė nuobauda – papeikimas.
  • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos <........> skyriaus <........> specialistas <.......> 2023-06-19 pažeidė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus <........> įsakymu Nr. <........> patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės administracijos <........> skyriaus <........> specialisto pareigybės aprašymo 6.1, 6.3, 6.5,6.6,6.8 papunkčius. 2023-08-07 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos <........> skyriaus <........> specialistui <.......> įteiktas įspėjimas dėl darbo pareigų pažeidimo.
Dalintis: