Informacija apie tarybos narių darbo užmokestį

2024 m.

Nr. Tarybos narys Darbo užmokestis už laikotarpius
    2024-01 2024-02 2024-03
1. Paulius Auryla 1 371,19 1 371,19 1 371,19
2. Kęstutis Bartkevičius 1 371,19 1 371,19 1 371,19
3. Nerijus Baužys 1 142,66 571,33 1 142,66
4. Sigutė Bernotienė 1 371,19 1 371,19 1 371,19
5. Viktoras Bugnevičius 1 371,19 1 371,19 1 371,19
6. Živilė Butkė 1 371,19 1 371,19 1 371,19
7. Aranta Būtautaitė-Garalienė 1 371,19 1 028,40 1 371,19
8. Vita Domarkienė 1 371,19 1 371,19 1 371,19
9. Rolandas Gerulskis 1 142,66 1 142,66 1 142,66
10. Rimantas Gramas 1 371,19 1 371,19 1 371,19
11. Laurynas Jonauskas 1 256,93 1 256,93 1 256,93
12. Vilija Kaktienė 1 142,66 1 142,66 1 142,66
13. Tatjana Kinčinienė 1 371,19 1 371,19 1 371,19
14. Vidmantas Krakys 1 256,93 1 256,93 1 256,93
15. Linas Memys 571,33 571,33 1 142,66
16. Pranas Noreika 1 142,66 1 142,66 1 142,66
17. Paulius Pocevičius 1 256,93 942,69 1 256,93
18. Daiva Poškuvienė 1 142,66 1 142,66 1 142,66
19. Eglė Radzienė 1 371,19 1 371,19 1371,19
20. Lina Rimkienė 1 142,66 1 142,66 1 142,56
21. Danguolė Ruginytė-Norvaišė 1 142,66 1 142,66 1 142,66
22. Ramūnas Steponavičius 1 371,19 1 371,19 1 371,19
23. Virginijus Sungaila 1 142,66 1 142,66 1 142,66
24. Reda Šiaulienė 1 371,19 1 371,19 1 371,19
25. Antanas Tenys 1 371,19 1 371,19 1 371,19
26. Andriejus Virkutis 837,95 942,72 1 256,93
27. Deivydas Vyniautas 1 371,19 1 371,19 1 371,19

 

Nr. Tarybos narys Darbo užmokestis už laikotarpius      
    2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12
1. Paulius Auryla 1371,19 1371,19 1371,19 1371,19 1371,19 1 371,19
2. Kęstutis Bartkevičius 1142,66 1142,66 571,33 1142,66 1142,66 1 142,66
3. Nerijus Baužys 1142,66 - 1142,66 1142,66 1142,66 1 142,66
4. Sigutė Bernotienė Pareigas atlieka neatlygintinai Pareigas atlieka neatlygintinai Pareigas atlieka neatlygintinai Pareigas atlieka neatlygintinai 1371,19 1 371,19
5. Viktoras Bugnevičius 1371,19 1371,19 1371,19 1371,19 1371,19 1 371,19
6. Živilė Butkė 1371,19 1371,19 1371,19 1371,19 1371,19 1 371,19
7. Aranta Būtautaitė-Garalienė      1371,19 914,13 1028,37 1371,19 1371,19 1 371,19
8. Vita Domarkienė 1371,19 1371,19 1371,19 1371,19 1371,19 1371,19
9. Rolandas Gerulskis - 1142,66 1142,66 1142,66 1142,66 1142,66
10. Rimantas Gramas 1371,19 1371,19 1371,19 1028,39 1371,19 1371,19
11. Laurynas Jonauskas 1256,93 1256,93 1256,93 1256,93 1256,93 1256,93
12. Vilija Kaktienė 1142,66 1142,66 1142,66 1142,66 1142,66 1142,66
13. Tatjana Kinčinienė Pareigas atlieka neatlygintinai Pareigas atlieka neatlygintinai Pareigas atlieka neatlygintinai Pareigas atlieka neatlygintinai 1371,19 1371,19
14. Vidmantas Krakys 1256,93 1256,93 1256,93 1256,93 1256,93 1256,93
15. Linas Memys 1371,19 1371,19 1028,37 1371,19 1371,19 1142,66
16. Pranas Noreika 1142,66 1142,66 1142,66 1142,66 1142,66 1142,66
17. Paulius Pocevičius 1256,93 1256,93 1256,93 1256,93 1256,93 1256,93
18. Daiva Poškuvienė 1142,66 1142,66 1142,66 1142,66 1142,66 1142,66
19. Eglė Radzienė 1256,93 1256,93 1371,19 1256,93 1256,93 1371,19
20. Lina Rimkienė Pareigas atlieka neatlygintinai Pareigas atlieka neatlygintinai Pareigas atlieka neatlygintinai Pareigas atlieka neatlygintinai 1142,66 1142,56
21. Danguolė Ruginytė-Norvaišė Pareigas atlieka neatlygintinai Pareigas atlieka neatlygintinai Pareigas atlieka neatlygintinai 1142,66 1142,66 1142,66
22. Ramūnas Steponavičius 1142,66 1371,19 1 371,19 1371,19 1371,19 1371,19
23. Virginijus Sungaila - 1142,66 1 142,66 1142,66 1142,66 1142,66
24. Reda Šiaulienė 1371,19 1371,19 1371,19 1371,19 1371,19 1371,19
25. Antanas Tenys 1256,93 1256,93 1256,93 1 371,19 1371,19 1371,19
26. Andriejus Virkutis 628,46 1256,93 1256,93 628,46 1256,93 1256,93
27. Deivydas Vyniautas 1371,19 914,13 1371,19 1 371,19 1371,19 1371,19

2023 m. balandžio-birželio mėnesių tarybos narių išmokų ataskaita

Lina Rimkienė Kuro ir transporto išlaidoms apmokėti 1 512,00 Eurai
Sigutė Bernotienė Kanceliarinėms prekėms įsigyti 111,31 Eurai
Kuro išlaidoms apmokėti   94,35 Eurai

 

Dalintis: