Priimti, nepriimti nusišalinimai

Mero viešas pareiškimas dėl nusišalinimo

2024 m. balandžio 25 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdžio metu Tarybos nariai vienbalsiai pritarė, kad Tarybos nariai galėtų dalyvauti Tarybos darbotvarkės 9 klausime „Dėl 2025 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų“ ir sprendimo priėmime nenusišalinant dėl galimo viešųjų ir privačių konflikto, kadangi Tarybos narių nusišalinimas trukdytų sprendimų priėmimui.

__________________________

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) narė Danguolė Ruginytė-Norvaišė 2024 m. kovo 21 d. vykusiame Tarybos posėdyje dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo 19-ojo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl 2023 metų premijų už pasiektus aukštus rezultatus sporto srityje gavėjų sąrašo patvirtinimo“ svarstymo ir sprendimo priėmimo. Nusišalinimas priimtas bendru Tarybos narių sutarimu.

__________________________

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) narys Pranas Noreika 2023 m. spalio 9 d. vykusiame Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto posėdyje dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo 13-ojo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo 2 dalies „Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugija prašymas skirti lėšas įžuvinimui“ dėl  svarstymo ir sprendimo priėmimo. Nusišalinimas priimtas bendru Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto narių sutarimu.

__________________________

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) narys Linas Memys 2023 m. rugsėjo 20 d. vykusiame Tarybos posėdyje dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo 11-ojo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų Viekšnių seniūnijoje, Užventės kaime“ svarstymo ir sprendimo priėmimo. Nusišalinimas priimtas bendru Tarybos narių sutarimu.

__________________________

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) narys Pranas Noreika 2023 m. rugsėjo 20 d. vykusiame Tarybos posėdyje dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo 31-ojo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl didžiausio leistino švietimo pagalbos specialistų pareigybių Mažeikių rajono bendrojo ugdymo mokyklose skaičiaus nustatymo“ svarstymo ir sprendimo priėmimo. Balsavimo rezultatai: už-23, prieš-1, nebalsavo-1. Nusišalinimas priimtas.

_________________________

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto (toliau – Komitetas) narys Linas Memys 2023 m. rugsėjo 12 d. vykusiame Komiteto posėdyje dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo 14-ojo Komiteto posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų Viekšnių seniūnijoje, Užventės kaime“ svarstymo ir sprendimo priėmimo. Nusišalinimas priimtas bendru Komiteto narių sutarimu.

__________________________

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) narys Pranas Noreika 2023 m. rugpjūčio 21 d. vykusiame Tarybos posėdyje dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo 25-ojo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ svarstymo ir sprendimo priėmimo. Nusišalinimas priimtas bendru Tarybos narių sutarimu.

__________________________

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) narys Antanas Tenys 2023 m. rugpjūčio 21 d. vykusiame Tarybos posėdyje dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo 40-ojo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Auksodės kaimo bendruomenei“ svarstymo ir sprendimo priėmimo. Nusišalinimas priimtas bendru Tarybos narių sutarimu.

__________________________

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) narys Andriejus Virkutis 2023 m. rugpjūčio 21 d. vykusiame Tarybos posėdyje dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo 41-ojo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl leidimo įregistruoti buveinės adresą Buknaičių kaimo bendruomenei“ svarstymo ir sprendimo priėmimo. Nusišalinimas priimtas bendru Tarybos narių sutarimu.

__________________________

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) narys Antanas Tenys 2023 m. rugpjūčio 21 d. vykusiame Tarybos posėdyje dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo 46-ojo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl savivaldybės tarybos nario Antano Tenio kandidatūros teikimo apdovanojimui kandidatūros teikimo apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“ svarstymo ir sprendimo priėmimo. Nusišalinimas priimtas bendru Tarybos narių sutarimu.

__________________________

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto (toliau – Komitetas) narys Antanas Tenys 2023 m. rugpjūčio 7 d. vykusiame Komiteto posėdyje dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo 32-ojo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Auksodės kaimo bendruomenei“ svarstymo ir sprendimo priėmimo. Nusišalinimas priimtas bendru Komiteto narių sutarimu.

__________________________

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto (toliau – Komitetas) narys Andriejus Virkutis 2023 m. rugpjūčio 7 d. vykusiame Komiteto posėdyje dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo 33-ojo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl leidimo įregistruoti buveinės adresą Buknaičių kaimo bendruomenei“ svarstymo ir sprendimo priėmimo. Nusišalinimas priimtas bendru Komiteto narių sutarimu.

__________________________

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) narys Viktoras Bugnevičius 2023 m. kovo 31 d. vykusiame Tarybos posėdyje dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo 11-ojo darbotvarkės klausimo „Dėl šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpio nustatymo“ svarstymo ir sprendimo priėmimo. Nusišalinimas priimtas bendru Tarybos narių sutarimu.

__________________________

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) narė Zita Šaulienė 2023 m. kovo 31 d. vykusiame Tarybos posėdyje dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo 16-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl trūkstamos kvalifikacijos gydytojų skatinimo dirbti Mažeikių rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos patvirtinimo“ svarstymo ir sprendimo priėmimo. Nusišalinimas priimtas bendru Tarybos narių sutarimu.

__________________________

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė Milda Zubavičienė 2023 m. sausio 19 d. vykusiame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto (toliau – Komitetas) posėdyje dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo 7-ojo Komiteto posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl 2022 metų premijų už pasiektus aukštus rezultatus sporto srityje gavėjų sąrašo patvirtinimo“ svarstymo ir sprendimo priėmimo. Nusišalinimas priimtas bendru Komiteto narių sutarimu. 

__________________________

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) narė Milda Zubavičienė 2023 m. sausio 24 d. vykusiame Tarybos posėdyje dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo 11-ojo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl 2022 metų premijų už pasiektus aukštus rezultatus sporto srityje gavėjų sąrašo patvirtinimo“ svarstymo ir sprendimo priėmimo. Nusišalinimas priimtas bendru Tarybos narių sutarimu.

__________________________

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) narys Vidmantas Krakys 2023 m. vasario 24 d. vykusiame Tarybos posėdyje dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo 41-ojo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl savivaldybės būsto pardavimo“ svarstymo ir sprendimo priėmimo. Nusišalinimas priimtas bendru Tarybos narių sutarimu.

2024 m.

2024 m. gegužės 28 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto (toliau – Komitetas) metu Komiteto nariai vienbalsiai pritarė, kad Komiteto nariai galėtų dalyvauti Komiteto darbotvarkės 7 „Dėl žemės mokesčio tarifų 2025 metams nustatymo“ ir 8 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2024 metams nustatymo“ klausimų svarstyme ir sprendimų priėmime nenusišalinant dėl galimo viešųjų ir privačių konflikto, kadangi Komiteto narių nusišalinimas trukdytų sprendimų priėmimui.

__________________________

2024 m. gegužės 30 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdžio metu Tarybos nariai vienbalsiai pritarė, kad Tarybos nariai galėtų dalyvauti Tarybos darbotvarkės visų klausimų svarstyme ir sprendimų priėmime nenusišalinant dėl galimo viešųjų ir privačių konflikto, kadangi Tarybos narių nusišalinimas trukdytų sprendimų priėmimui.

__________________________

2024 m. balandžio 23 d. vykusiame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto (toliau – Komitetas) posėdžio metu, Komiteto nariai  vienbalsiai pritarė, kad galėtų dalyvauti Komiteto darbotvarkės 7-ojo klausimo svarstyme „Dėl 2025 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų“ ir sprendimo priėmime nenusišalinant dėl galimo viešųjų ir privačių konflikto, kadangi Komiteto narių nusišalinimas trukdytų sprendimų priėmimui.

__________________________

2024 m. vasario 29 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdžio metu Tarybos nariai vienbalsiai pritarė, kad Tarybos nariai galėtų dalyvauti Tarybos darbotvarkės 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 klausimų ir sprendimų priėmime nenusišalinant dėl galimo viešųjų ir privačių konflikto, kadangi Tarybos narių nusišalinimas trukdytų sprendimų priėmimui.

__________________________

2024 m. vasario 20 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto (toliau – Komitetas) metu Komiteto nariai vienbalsiai pritarė, kad Komiteto nariai galėtų dalyvauti Komiteto darbotvarkės 1-21 klausimų svarstyme ir sprendimų priėmime nenusišalinant dėl galimo viešųjų ir privačių konflikto, kadangi Komiteto narių nusišalinimas trukdytų sprendimų priėmimui.

__________________________

2023 m.

2023 m. gruodžio 19 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdžio metu Tarybos nariai vienbalsiai pritarė, kad Tarybos nariai galėtų dalyvauti Tarybos darbotvarkės 3-ojo  klausimo svarstyme „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T1-5 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ ir sprendimų priėmime nenusišalinant dėl galimo viešųjų ir privačių konflikto, kadangi Tarybos narių nusišalinimas trukdytų sprendimų priėmimui.

__________________________

2023 m. gruodžio 19 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdžio metu Tarybos nariai vienbalsiai pritarė, kad Tarybos nariai galėtų dalyvauti Tarybos darbotvarkės 14-ojo  klausimo svarstyme „Dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos gamybos ir (ar) teikimo pajamų metinio lygio pirmiesiems pajamų bazinio lygio galiojimo metams nustatymo“ ir sprendimų priėmime nenusišalinant dėl galimo viešųjų ir privačių konflikto, kadangi Tarybos narių nusišalinimas trukdytų sprendimų priėmimui.

__________________________

2023 m. gruodžio 12 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto (toliau – Komitetas) posėdžio metu Komiteto nariai vienbalsiai pritarė, kad Komiteto nariai galėtų dalyvauti Komiteto darbotvarkės 14-ojo  klausimo svarstyme „Dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų metinio lygio pirmiesiems pajamų bazinio lygio galiojimo metams nustatymo“  ir sprendimų priėmime nenusišalinant dėl galimo viešųjų ir privačių konflikto, kadangi Tarybos narių nusišalinimas trukdytų sprendimų priėmimui.

__________________________

2023 m. rugsėjo 20 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdžio metu Tarybos nariai vienbalsiai pritarė, kad Tarybos nariai galėtų dalyvauti Tarybos darbotvarkės 2-ojo  klausimo svarstyme „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T1-5 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ ir sprendimų priėmime nenusišalinant dėl galimo viešųjų ir privačių konflikto, kadangi Tarybos narių nusišalinimas trukdytų sprendimų priėmimui.

__________________________

2023 m. rugpjūčio 9 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto (toliau – Komitetas) metu Komiteto nariai vienbalsiai pritarė, kad Komiteto nariai galėtų dalyvauti Komiteto darbotvarkės 10,13  klausimo svarstyme ir sprendimų priėmime nenusišalinant dėl galimo viešųjų ir privačių konflikto, kadangi Komiteto narių nusišalinimas trukdytų sprendimų priėmimui. 

__________________________

2023 m. rugpjūčio 9 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto (toliau – Komitetas) metu Komiteto nariai vienbalsiai pritarė, kad Komiteto nariai galėtų dalyvauti Komiteto darbotvarkės 13 klausimo svarstyme ir sprendimų priėmime nenusišalinant dėl galimo viešųjų ir privačių konflikto, kadangi Komiteto narių nusišalinimas trukdytų sprendimų priėmimui.

__________________________

2023 m. birželio 8 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdžio metu Tarybos nariai vienbalsiai pritarė, kad Tarybos nariai galėtų dalyvauti Tarybos posėdžio darbotvarkės 19, 20, 31, 32 klausimų svarstyme ir sprendimų priėmime nenusišalinant dėl galimo viešųjų ir privačių konflikto, kadangi Tarybos narių nusišalinimas trukdytų sprendimų priėmimui.

__________________________

2023 m. gegužės 30 d. vykusiame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto (toliau – Komitetas) posėdyje Komiteto pirmininkas atkreipė dėmesį į tai, kad Komiteto nariams nusišalinimus dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto nuo 16, 17, 31, 32 Komiteto posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymo ir sprendimų priėmimo, nebeliktų galimybės priimti sprendimų. Balsavimo metu pritarta leisti Komiteto nariams dalyvauti 16, 17, 31, 32 Komiteto posėdžio darbotvarkės klausimų svarstyme ir sprendimų priėmime nenusišalinant dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto.

__________________________

2023 m. gegužės 31 d. vykusiame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto (toliau – Komitetas) posėdyje Komiteto pirmininkas atkreipė dėmesį į tai, kad Komiteto nariams nusišalinimus dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto nuo 7, 8, 9, 10 Komiteto posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymo ir sprendimų priėmimo, nebeliktų galimybės priimti sprendimų. Balsavimo metu pritarta leisti Komiteto nariams dalyvauti 7, 8, 9, 10 Komiteto posėdžio darbotvarkės klausimų svarstyme ir sprendimų priėmime nenusišalinant dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto.

__________________________

2023 m. gegužės 5 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdžio metu Tarybos nariai vienbalsiai pritarė, kad Tarybos nariai galėtų dalyvauti Tarybos posėdžio darbotvarkės 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 42, 43 klausimų svarstyme ir sprendimų priėmime nenusišalinant dėl galimo viešųjų ir privačių konflikto, kadangi Tarybos narių nusišalinimas trukdytų sprendimų priėmimui.

__________________________

2023 m. gegužės 2 d. vykusiame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto (toliau – Komitetas) posėdyje Komiteto pirmininkas atkreipė dėmesį į tai, kad Komiteto nariams nusišalinimus dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto nuo 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30 Komiteto posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymo ir sprendimų priėmimo, nebeliktų galimybės priimti sprendimų. Balsavimo metu pritarta leisti Komiteto nariams dalyvauti 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30 Komiteto posėdžio darbotvarkės klausimų svarstyme ir sprendimų priėmime nenusišalinant dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto.

__________________________

2023 m. kovo 31 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdžio metu Tarybos narių balsų dauguma buvo nepriimtas Mažeikių rajono savivaldybės mero Vidmanto Macevičiaus nusišalinimas nuo 29-ojo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, veiklos tikslų nustatymo, veiklos rezultatų vertinimo, vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymo ir sprendimo priėmimo.

__________________________

2022 m.

2022 m. lapkričio 25 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdžio metu Tarybos narių balsų dauguma buvo nepriimtas Mažeikių rajono savivaldybės mero Vidmanto Macevičiaus nusišalinimas nuo 29-ojo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo piniginiu įnašu“ svarstymo ir sprendimo priėmimo.

__________________________

2022 m. spalio 28 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdžio metu Tarybos narių balsų dauguma buvo nepriimtas Mažeikių rajono savivaldybės mero Vidmanto Macevičiaus nusišalinimas nuo 22-ojo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo“ svarstymo ir sprendimo priėmimo.

__________________________

2021 m.

2021 m. birželio 30 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdžio metu Tarybos narių balsų dauguma buvo nepriimtas Tarybos nario Viktoro Bugnevičiaus nusišalinimas nuo 33-iojo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ svarstymo ir sprendimo priėmimo.

__________________________

2021 m. kovo 17 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto (toliau – Komitetas) posėdžio metu, Komiteto nariams bendru sutarimu pritarus, buvo nepriimtas Komiteto pirmininkės Mildos Šukienės nusišalinimas nuo 22-ojo darbotvarkės klausimo „Dėl lėšų skyrimo VšĮ Regioninei Mažeikių ligoninei“.

__________________________

2020 m.

2020 m. gruodžio 15 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdžio metu Tarybos narių balsų dauguma buvo nepriimtas Mažeikių rajono savivaldybės mero Vidmanto Macevičiaus nusišalinimas nuo 8-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-91 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“.

__________________________

2020 m. lapkričio 27 d. vykusio Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdžio metu Tarybos narių balsų dauguma buvo nepriimtas Mažeikių rajono savivaldybės mero Vidmanto Macevičiaus nusišalinimas nuo 12-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-312 „Dėl garantijos kredito įstaigai už uždarajai akcinei bendrovei „Mažeikių vandenys“ išduodamą paskolą suteikimo“ pakeitimo“ bei 22-ojo klausimo „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, veiklos tikslų nustatymo, veiklos rezultatų vertinimo, vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Dalintis: