Romualda Žilinskienė

Romualda Žilinskienė gimė 1952 metais rugpjūčio 9 dieną Marijampolės (tada Kapsuko) rajone. 1970 metais baigė V. Mykolaičio-Putino vidurinę internatinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą mokykis lietuvių kalbos ir literatūros. Baigusi studijas 1975 pagal paskyrimą atvyko dirbti į Mažeikius. 1975-1980 m. dirbo Mažeikių 1 –oje vidurinėje mokykloje (dabar – Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija), 1996 m. – „Santarvės“ korespondente, 1996-2000 m. – Mažeikių savivaldybės kalbos tvarkytoja, nuo 2000 iki 2016 metų vėl Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, nuo 2017 metų iki 2020 metų – Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Mokytojos R. Žilinskienės veikla niekada neapsiribojo pamokomis – ji nuolat rašė straipsnius įvairiomis temomis kurie buvo spausdinami ne tik vietinėje spaudoje, bet ir respublikiniuose leidiniuose. Už kūrybinę veiklą yra gavusi ne vieną apdovanojimą.

Savo darbo mokykloje prasmę mokytoja matė nuolat ieškodama kūrybingų, savičiau mąstančių jaunų žmonių. Ji moksleivius ruošė įvairiems kūrybiniams konkursams, kurie tapdavo jų laureatais, prizininkais. Už darbą su gabiais mokiniais mokytojai lituanistei skirtas Mstislavo Rostropovičiaus fondo apdovanojimas, pelnyti Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštai.

Savo profesinę veiklą R. Žilinskienė nuolat siejo ir su visuomeniniais įsipareigojimais: buvo Lietuvos lituanistų sambūrio narė, priklausė Žemaitijos rašytojų bendrijai, dalyvavo Mažeikių rajono literatų klubo „Atotėkis“ veikloje, prisidėjo prie knygų redagavimo.

Baigusi pedagoginį darbą ir toliau noriai konsultuoja jaunuosius kolegas, dalijasi gerąja patirtimi, žiniomis, dalyvauja pamokose, konsultuoja mokinius.

Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premija Romualdai Žilinskienei skirta už pedagoginę, švietėjišką ir altruistinę veiklą, mentorystę bei literatūrinę minties sklaidą.

Dalintis: