Danutė Komovienė

Medikės ir pedagogės specialybes turinti Danutė Komovienė gimė 1956 m. Radviliškyje. Baigė Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokyklą (akušerija) bei Šiaulių pedagoginį institutą (defektologijos fakultetas, logopedija ir oligofrenopedagogika (dabartinė specialioji pedagogika ir logopedija). Nuo 1980 m. su šeima gyvena Mažeikiuose. Užaugino du sūnus ir dukrą.

Pirmoji darbovietė – Mažeikių ligoninės akušerijos skyrius, vėliau – Mažeikių „Jievaro“ pagrindinė mokykla (buvusi pagalbinė mokykla-internatas, specialioji mokykla). Danutė didelę savo gyvenimo dalį paskyrė vaikams, turintiems negalią – dirbo auklėtoja, mokytoja, direktoriaus pavaduotoja papildomam ugdymui ir socialiniam darbui. Nuo 1989 m. įsitraukė į savanorišką veiklą Carite.

2019 m. baigusi pedagogės karjerą aktyviai įsitraukia į Carito veiklą. Nuo 2017 metų yra Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos Carito reikalų vedėja.

D. Komovienė asmeniškai nuo 2015 m. neatlygintinai moko ukrainiečius lietuvių kalbos. Nuolat tarpininkauja arba tiesiogiai padeda ukrainiečių šeimoms integruotis į mūsų bendruomenę.

Jos vadovaujami Carito savanoriai stengiasi atstumtuosius įtraukti į prasmingas veiklas, palaikyti emocinį ir socialinį ryšį, įgalinti priimti teisingus sprendimus arba nukreipti pas specialistus. Dalinamasi ne vien materialinėmis gėrybėmis, bet ir patirtimi, gyvenimo išmintimi. Organizuojami užsiėmimai vaikams ir jų šeimoms. Įkurti meninės keramikos, žaislų siuvimo būreliai, kuriuos lanko ne tik vaikai, bet ir jų šeimos nariai. Vykdomi meniniai-kultūriniai projektai.

Apdovanojimas suteiktas už aktyvią, altruistinę veiklą, nuoširdžią pagalbą ir paramą socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms, savanorystės idėjos platinimą ir jaunų žmonių įtraukimą į šią veiklą.

Dalintis: