Jelena Legenzovienė

Jelena Legenzovienė gimė 1963 m. Vorkutos m., Rusijoje. Mokėsi Rokiškio 3-oje vidurinėje mokykloje, studijavo Lietuvos konservatorijos Klaipėdos teatrinio meno fakultete, kur įgijo pedagogo baletmeisterio specialybę. 1985 m. atvyko dirbti į Mažeikių muzikos mokyklos choreografijos skyrių.

1994 m. Mažeikių choreografijos mokykloje įkūrė modernaus šokio studiją „Niuansas“, kuriame nuolat šoka apie 140 vaikų ir jaunimo. Jos vadovaujamas kolektyvas dalyvauja daugelyje tarptautinių, šalies modernaus šokio konkursuose, festivaliuose ir tampa laureatais bei diplomantais. Choreografė nuolat stebina savo originaliais kūrybiniais darbais, pasižyminčiais prasminga modernaus šokio leksika, subtilia raiška, giliomis filosofinėmis mintimis. Jos autorinės kompozicijos, pristatomos šalies ir tarptautiniuose šiuolaikinio šokio konkursuose, dažniausiai pelno aukščiausius apdovanojimus. J. Legenzovienė išugdė ne vieną talentingą šiuolaikinio šokio atlikėją. 1995 m. vykusiojo Sporto ir 1994 m., 2007 m. Dūdų šventėse buvo paskirta vyr. choreografe. 2006 m. jai suteikta mokytojo eksperto kvalifikacijos kategorija.

J. Legenzovienė kviečiama į tarptautinius ir šalies modernaus šokio konkursų vertinimo komisijas, yra aktyvi šokio konkursų, festivalių Mažeikiuose organizatorė.

Mažeikių krašto kultūros premija skirta už modernaus šokio puoselėjimą Mažeikių krašte, originalias kultūrinės veiklos formas, dirbant kultūrinį šviečiamąjį darbą, aktyvų dalyvavimą krašto visuomeninėje kultūrinėje veikloje, Mažeikių vardo garsinimą.

Dalintis: