Antanas Viskantas

Antanas Viskantas gimė 1959 m. Spurganų kaime, Mažeikių rajone. Išsilavinimas – vidurinis. 1976 m. įsidarbino liaudies kūrybos gaminių įmonėje ,,Minija“, vėliau dirbo įvairiose organizacijose dailininku – darbui su medžiu. 1980 m. įstojo į Lietuvos tautodailininkų sąjungą.

Dro­ži­nė­ja nuo vai­kys­tės, nes ir tė­tis, ir se­ne­lis bu­vo me­džio meist­rai. Artima religinė tematika – koplytstulpiai, stogastulpiai, kryžiai, koplytėlės, šventųjų skulptūros. Vien kryždirbystės galėtų būti per 50 didesnių darbų. Išdrožta daug įvairios paskirties stogastulpių, koplytstulpių, restauruota nemažai senų meistrų darbų, sukurta įvairių suvenyrų ir kitos paskirties gaminių. Mangusto parko take prie Virvytės upės pastatyta 15 Antano sukurtų didelių pasakų personažų. Žymesni darbai: altoriaus kryžius Geidžių Šv. Onos koplyčioje, koplytėlė su Šv. Jurgiu, skirta pažymėti mažeikiškių stovėjimo vietą Baltijos kelyje – Puškonių kaime (Pasvalio r.), stogastulpis prie Tirkšlių J. Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos, atminimo ženklas – Rūpintojėlis stalinizmo aukoms atminti Tirkšlių kapinėse, Viekšniuose – Šv. Florijono skulptūra vienoje iš šio miesto erdvių ir koplytstulpis Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje, taip pat koplytstulpis prie Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos muziejaus Židikuose, Sąjūdžio 30-mečiui skirtas ,,Laisvės varpas“, pastatytas Mažeikių senamiestyje ir kiti. Daug išdrožinėta ir išraiškingų kaukių, žemaitiškai vadinamų ličynomis. A. Viskantas išdrožė ir Pievėnų bažnyčioje vykstančio teatralizuoto Šv. Velykų nakties budėjimo persirengėlių kaukių kopijas

Daug A. Viskanto kūrybos darbų yra pasklidusių ne tik po Mažeikių rajoną, įvairias Lietuvos vietas, bet ir po užsienio šalis. Medžio darbais puoštos ne tik Viekšnių, Leckavos, bet ir Londono Šv. Kazimiero bažnyčios – pradedant altoriais ir baigiant klauptais. Už pagamintą kryžių Užvenčio bažnyčiai (Kelmės r.) gavo padėką iš Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio.

A. Viskantas dalyvauja įvairiose parodose, pleneruose, švenčių metu demonstruoju drožybos amatą.

2019 metų pradžioje A. Viskantui įteiktas garbingiausias Lietuvos tautodailininkų apdovanojimas – ,,Aukso vainikas“.

Mažeikių krašto kultūros premija įteikta už Mažeikių rajono vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, tautodailės ir medžio meistrystės tradicijų puoselėjimą, įvairių mūsų krašto erdvių puošybą mažosios architektūros kūriniais, o kartu ir istorinės atminties saugojimą, įamžinant svarbius mūsų krašto įvykius.

Dalintis: