Strateginiai veiklos planai

Mažeikių rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai

Sprendimas 2015 m. gruodžio 18 d. Nr. T1-349
2016–2018-ųjų metų strateginis veiklos planas

Investicijų programa

Sprendimas 2015 m. spalio 30 d. Nr. T1-272
Investicijų programa
Programos priedai

Kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programa

Sprendimas 2015 m. lapkričio 27 d. Nr. T1-313
Kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programa
Programos priedai

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

Sprendimas 2015 m. spalio 30 d. Nr. T1-275
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
Programos priedai

Kultūros veiklos ir sporto plėtros programa

Sprendimas 2015 m. spalio 30 d. Nr. T1-279
Kultūros veiklos ir sporto plėtros programa
Programos priedai

Savivaldybės veiklos valdymo programa

Sprendimas 2015 m. lapkričio 27 d. Nr. T1-315
Veiklos valdymo programa
Programos priedai

Socialinės paramos įgyvendinimo programa

Sprendimas 2015 m. spalio 30 d. Nr. T1-286
Socialinės paramos įgyvendinimo programa
Programos priedai

Infrastruktūros objektų plėtros, priežiūros ir modernizavimo programa

Sprendimas 2015 m. lapkričio 27 d. Nr. T1-323
Infrastruktūros objektų plėtros, priežiūros ir modernizavimo programa
Programos priedai

Aplinkos apsaugos ir sveikatos programa

Sprendimas 2015 m. spalio 30 d. Nr. T1-289
Aplinkos apsaugos ir sveikatos programa
Programos priedai

Turto valdymo programa

Sprendimas 2015 m. spalio 30 d. Nr. T1-298
Turto valdymo programa
Programos priedai

Sprendimas 2014 m. gruodžio 19 d. Nr. T1-357
2015–2017-ųjų metų strateginis veiklos planas

Investicijų programa

Sprendimas 2014 m. lapkričio 28 d. Nr. T1-293
Investicijų programa
Programos priedai

Kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programa

Sprendimas 2014 m. lapkričio 28 d. Nr. T1-294
Kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programa
Programos priedai

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

Sprendimas 2014 m. lapkričio 28 d. Nr. T1-295
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
Programos priedai

Kultūros veiklos ir sporto plėtros programa

Sprendimas 2014 m. lapkričio 28 d. Nr. T1-296
Kultūros veiklos ir sporto plėtros programa
Programos priedai

Savivaldybės veiklos valdymo programa

Sprendimas 2014 m. lapkričio 28 d. Nr. T1-297
Veiklos valdymo programa
Programos priedai

Socialinės paramos įgyvendinimo programa

Sprendimas 2014 m. lapkričio 28 d. Nr. T1-298
Socialinės paramos įgyvendinimo programa
Programos priedai

Infrastruktūros objektų plėtros, priežiūros ir modernizavimo programa

Sprendimas 2014 m. lapkričio 28 d. Nr. T1-299
Infrastruktūros objektų plėtros, priežiūros ir modernizavimo programa
Programos priedai

Aplinkos apsaugos ir sveikatos programa

Sprendimas 2014 m. lapkričio 28 d. d. Nr. T1-300
Aplinkos apsaugos ir sveikatos programa
Programos priedai

Turto valdymo programa

Sprendimas 2014 m. lapkričio 28 d. Nr. T1-301
Turto valdymo programa
Programos priedai

Dalintis: