Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas – teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai.

Teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka Mažeikių rajono savivaldybės administracijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo.

Rengiamų teisės aktų projektai antikorupciniu požiūriu yra vertinami vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 ,,Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma pridedama kaip teisės akto projekto lydimasis dokumentas ir paskelbiama Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje TAIS.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės

Dalintis: