Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

2023 m. balandžio 28 d. buvo atliktas vidaus auditas „Korupcijos rizikos valdymo vertinimimas”. Audito metu pateiktos dvi rekomendacijos. Auditą atliko Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės centralizuotas vidaus audito skyrius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 11 straipsniu, viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, korupcijos rizikos valdymo vertinimas planuojamas ir atliekamas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka. 

Korupcijos rizikos valdymo vertinimą atlieka Mažeikių rajono savivaldybės centralizuotas vidaus audito skyrius. 

Dalintis: