Audito ataskaitos ir išvados

Tyrimo išvada dėl viešosios įstaigos Regioninės Mažeikių ligoninės veikloje vykdomų procesų

  Išvada

Mažeikių rajono savivaldybės 2023 metų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimas

Ataskaita Išvada
Mažeikių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų panaudojimo teisėtumas Ataskaita  
Mažeikių rajono savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimas Ataskaita Išvada
Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo   Išvada
Mažeikių rajono savivaldybės vietinių rinkliavų (išskyrus rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą) administravimas Ataskaita
Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų atnaujinimo organizavimas Ataskaita  
Mažeikių rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimas Ataskaita Išvada
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo ir taisymo (remonto) organizavimas Ataskaita  
Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo   Išvada
Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo vertinimas Ataskaita  
Mažeikių rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimas Ataskaita Išvada
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas Mažeikių rajono savivaldybėje Ataskaita  
Dėl Mažeikių rajono pirmenybių organizavimo ir finansavimo priemonės lėšų panaudojimo tyrimo rezultatų   Išvada
Mažeikių rajono savivaldybės valdomų įmonių tarnybinio ir netarnybinio transporto naudojimo vertinimas Ataskaita  
Dėl suteiktos garantijos UAB „Mažeikių vandenys“ imamai paskolai termino pratęsimo   Išvada
Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo   Išvada
UAB „Labbis“ suteiktų ir teikiamų paslaugų vertinimas Ataskaita  
Kaip organizuojamas socialinių paslaugų savivaldybės gyventojams teikimas, ar teikiamos socialinės paslaugos tenkina gyventojų poreikius Ataskaita  
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo  Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono savivaldybėje priimtų sprendimų kovai su Covid-19 teisėtumo Ataskaita  
Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto   Išvada
Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas Ataskaita  
Dėl suteiktos garantijos UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ imamai paskolai papildymo investiciniu projektu   Išvada
Dėl garantijos suteikimo UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ imamai paskolai   Išvada
Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo   Išvada
Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo   Išvada

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyboje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centre atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių moksleivių namuose atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių sporto mokykloje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono Ruzgų pagrindinėje mokykloje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono Sedos darželyje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Tyrimo ataskaita dėl UAB „Tavo Pastogė“ sudarytų netarnybinių automobilių nuomos sandorių ir šių automobilių naudojimo teisėtumo Ataskaita  

 

Dalintis: