Švietimas

Šiandien rajono švietimo įstaigos vykdo kilniausią savo misiją – kuria mokyklą, teikiančią kokybišką ugdymą, leidžiantį visiems moksleiviams pagal savo sugebėjimus ir poreikius dalyvauti ugdymo procese, padedantį kiekvienam moksleiviui atskleisti savo kūrybines galias. Rajono mokyklos pasiekė puikių ugdymo rezultatų, gražiai ir įdomiai organizuoja papildomą veiklą, didelį dėmesį skiria etnokultūrinei sričiai, dalyvauja projektų rengime ir vykdyme.

Mažeikių rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2023–2024 mokslo metus rajone pradėjo 6 228 mokiniai. 17 bendrojo ugdymo mokyklų suformuota 287 klasių komplektų. 4 953 mokinių mokosi Mažeikių miesto mokyklose, 1 275 – rajono teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose. 1 706 vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdymą šiais mokslo metais pradėjo 533 vaikai. Neformalaus ugdymo įstaigose rugsėjo 1-ąją ugdytis norą pareiškė 2 110 vaikų, šis skaičius pastoviai kinta.

Bendrojo ugdymo mokyklose 2023 m. rugsėjo 1 d. darbą pradėjo 586 mokytojai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 330, neformalaus ugdymo įstaigose – 121. 

Visai švietimo sistemos veiklai finansuoti Savivaldybės biudžete 2023 metams skirta 47 527 900 Eur.

Visos švietimo sistemos darbą rajone koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Projektai

Dalintis: