Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija

Vardas, pavardė Pareigos
Valdas Gerika Pirmininkas, savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos pavaduotojas
Vladas Narmontas Komisijos pirmininko pavaduotojas, savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausias specialistas 
Vilija Gureckienė Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Edvardas Najulis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguotas Neįgaliųjų asociacijos atstovas
Edmundas Lukas Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausias specialistas
Ieva Šmukštaitė Komisijos sekretorė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
  • Komisijos nuostatai
  • Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos darbo reglamentas
  • 2023 m. gegužės 18 d.  įsakymas Nr. A1-752 “Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos darbo reglamento patvirtinimo”
  • 2023 m. spalio 16 d. potvarkis Nr. M1-613 “Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos sumontuotų keltuvų (liftų) išmontavimo ir keltuvo (lifto), mobilaus keltuvo ar laiptų kopiklio išdavimo asmenims su negalia tvarkos aprašo patvirtinimo”
  • 2023 m. spalio 16 d. potvarkis Nr. M1-614 “Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų trūkumų akto formos patvirtinimo”
  • Priedas
Dalintis: