ES struktūrinė parama 2007–2013 m. įvykdyti projektai

Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ 

Projektas „MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS“

Projektas „SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS“

Priemonė VP1-4.2-VRM-02-R  „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ 

Projektas „MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIS STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS 2014 – 2020 M.“

Projektas „MAŽEIKIŲ RAJONO PLĖTRAI REIKALINGŲ SVARBIŲ STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ PARENGIMAS“

Priemonė VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“  Projektas „MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VALDYMO GERINIMAS“
Priemonė VP1-4.2-VRM-04-R  „Teritorijų planavimas“ 

Projektas „ŽEMĖS SKLYPŲ PLANŲ, PRILYGINAMŲ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PARENGIMAS MAŽEIKIŲ MIESTE (2 DALIS), MAŽEIKIŲ RAJONO VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO SPECIALAUS PLANO IR TERITORIJOS TIES MAŽEIKIŲ MIESTO ŠIAURĖS VAKARŲ RIBA (KALNĖNŲ, REIVYČIŲ, KURMAIČIŲ KAIMŲ DALIŲ), DETALAUS PLANO PARENGIMAS“
Projektas „ŽEMĖS SKLYPŲ PLANŲ, PRILYGINAMŲ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PARENGIMAS MAŽEIKIŲ MIESTE“
Projektas „SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMAS INFRASTRUKTŪRAI IR REKREACIJAI PAGERINTI MAŽEIKIŲ MIESTE“
Projektas „MAŽEIKIŲ MIESTO IR RAJONO TERITORIJŲ BENDRŲJŲ, DETALIŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMAS“

Priemonė VP2-3.1-IVPK-05-R „Elektroninė demokratija: regionai“  Projektas „TARYBOS POSĖDŽIŲ VAIZDO ĮRAŠYMAS, TRANSLIAVIMAS SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖJE BEI ĮRAŠŲ ARCHYVAVIMAS“
Priemonė VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“

Projektas „JAUTAKIŲ IR UKRINŲ GATVIŲ BEI VARDUVOS GATVĖS DALIES REKONSTRUKCIJA“
Projektas „MAŽEIKIŲ MIESTO VENTOS KVARTALO GATVIŲ NUTIESIMO BŪTINOSIOS DOKUMENTACIJOS RENGIMAS"
Projektas „MAŽEIKIŲ MIESTO NAIKIŲ KVARTALO GATVIŲ NUTIESIMO BŪTINOSIOS DOKUMENTACIJOS RENGIMAS"
Projektas „MAŽEIKIŲ MIESTO VENTOS KVARTALO GATVIŲ NUTIESIMAS“
Projektas „ŽAGARĖLĖS IR LAKŠTINGALŲ GATVIŲ DALIŲ, GATVĖS DALIES TARP ŽAGARĖLĖS IR S.NĖRIES GATVIŲ BEI PARKO GATVĖS REKONSTRUKCIJOS BŪTINOSIOS DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS"
Projektas „JAUTAKIŲ IR UKRINŲ GATVIŲ BEI VARDUVOS GATVĖS DALIES REKONSTRUKCIJOS BŪTINOSIOS DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS"
Projektas „MAŽEIKIŲ MIESTO NAIKIŲ KVARTALO GATVIŲ NUTIESIMAS“

Priemonė VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ 

Projektas „VASARIO 16-OSIOS GATVĖS IR VASARIO 16-OSIOS SKVERO BEI TERITORIJOS APIE GELEŽINKELIO STOTĮ SUTVARKYMAS“
Projektas „JUODPELKIO PARKO IR STADIONO KOMPLEKSINIS SUTVARKYMAS, ĮRENGIANT PAGRINDINĘ MIESTO REKREACINĘ IR AKTYVAUS LAISVALAIKIO ZONĄ“
Projektas „MAŽEIKIŲ MIESTO NAUJAMIESČIO ERDVIŲ APIE REKONSTRUOJAMUS NAMUS SUTVARKYMAS“
Projektas "MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MUZIEJAUS REKONSTRAVIMAS"
Projektas "MAŽEIKIŲ RAJONO SENAMIESČIO PARKO KOMLEKSINIS SUTVARKYMAS"
Projektas „MAŽEIKIŲ MIESTO ŽEMAITIJOS GATVĖS DALIES REKONSTRUKCIJOS DARBAI“
Projektas „KOMPLEKSINIS MELIORATORIŲ G. PARKO SUTVARKYMAS“ 
Projektas „LAIŽUVOS GATVĖS DALIES REKONSTRUKCIJA IR NEPRIKLAUSOMYBĖS SKVERO SUTVARKYMAS“
Projektas „ŽEMAITIJOS GATVĖS DALIES KOMPLEKSINIS SUTVARKYMAS“
Projektas „BIRUTĖS GATVĖS DALIES, BURBOS IR MINDAUGO GATVIŲ KOMPLEKSINIS SUTVARKYMAS“
Projektas „LAISVĖS GATVĖS DALIES VIEŠŲJŲ ERDVIŲ KOMPLEKSINIS SUTVARKYMAS“
Projektas „MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS RŪMŲ ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS) IR APLINKOS SUTVARKYMAS“
Projektas „MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIBLIOTEKOS ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)“
Projektas „MAŽEIKIŲ MIESTO SENAMIESČIO ERDVIŲ APIE REKONSTRUOJAMUS NAMUS SUTVARKYMAS“
Projektas „RESPUBLIKOS GATVĖS DALIES, AUTOBUSŲ STOTIES FASADO, PRIEIGŲ SUTVARKYMAS“
Projektas „GAMYKLOS IR NAFTININKŲ GATVIŲ DALIŲ VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS“

Priemonė VP3-1.1-VRM-04-R  „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ 

Projektas „SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA, ADRESU TILTO G. 25, VIEKŠNIUOSE MAŽEIKIŲ RAJONE“
Projektas „SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA MAŽEIKIŲ RAJONE“
Projektas „SOCIALINIŲ BŪSTŲ, ESANČIŲ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE,MODERNIZAVIMAS MAŽEIKIŲ MIESTE (I ETAPAS)“
Projektas „SOCIALINIŲ BŪSTŲ, ESANČIŲ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE, MODERNIZAVIMAS MAŽEIKIŲ MIESTE (II ETAPAS)“

Priemonė VP3-1.2-VRM-01-R   „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ 

Projektas „SEDOS MIESTO CENTRO REKONSTRUKCIJA“
Projektas „MAŽEIKIŲ RAJONO KRAKIŲ KAIMO INFRASTRUKTŪROS PAGERINIMAS“
Projektas „LAIŽUVOS SENIŪNIJOS AUKSŪDŽIO KAIMO CENTRO SUTVARKYMAS“
Projektas „MAŽEIKIŲ RAJONO ŠERKŠNĖNŲ KAIMO CENTRO SUTVARKYMAS“
Projektas „ŽIDIKŲ MIESTELIO CENTRO SUTVARKYMAS“
Projektas „VIEKŠNIŲ MIESTO CENTRO SUTVARKYMAS“
Projektas „TIRKŠLIŲ MIESTELIO CENTRO SUTVARKYMAS“
Projektas „TIRKŠLIŲ SENIŪNIJOS UŽLIEKNĖS KAIMO INFRASTRUKTŪROS IR GYVENAMOSIOS APLINKOS GERINIMAS“
Projektas „ŽIDIKŲ SENIŪNIJOS UKRINŲ KAIMO CENTRO SUTVARKYMAS“
Projektas „REIVYČIŲ SENIŪNIJOS BUKNAIČIŲ KAIMO INFRASTRUKTŪROS IR GYVENAMOSIOS APLINKOS GERINIMAS“

Priemonė VP3-1.3-ŪM-02-V  „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“  Projektas „RENAVO DVARO SODYBOS RŪMŲ PRITAIKYMAS VIEŠOJO TURIZMO REIKMĖMS“
Priemonė VP3-1.3-ŪM-05-R  „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose 

Projektas „RENAVO DVARO SODYBOS (KATILINĖS, SANDĖLIO) PRITAIKYMAS VIEŠOJO TURIZMO REIKMĖMS“

Projektas „MAŽEIKIŲ RAJONO, RIETAVO SAVIVALDYBIŲ BEI VARNIŲ REGIONINIO PARKO TURIZMO INFORMACIJOS LEIDINIŲ PARENGIMAS IR IŠLEIDIMAS“

Priemonė VP3-1.4-AM-04-R  „Vandens telkinių būklės gerinimas“  Projektas „JUODPELKIO TVENKINIŲ IR PAKRANČIŲ IŠVALYMAS BEI TVARKYMAS MAŽEIKIŲ MIESTE"
Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“

Projektas „UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO ŠERKŠNĖNŲ SENIŪNIJOS ŠERKŠNĖNŲ KAIME STEIGIMAS“
Projektas „UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO LAIŽUVOS SENIŪNIJOS AUKSŪDŽIO KAIME STEIGIMAS“

Preimonė VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ 

Projektas „MAŽEIKIŲ MIESTO LOPŠELIO – DARŽELIO „SAULUTĖ“ MODERNIZAVIMAS“ 
Projektas „MAŽEIKIŲ MIESTO LOPŠELIO – DARŽELIO „BURATINAS“ MODERNIZAVIMAS“ 
Projektas „MAŽEIKIŲ MIESTO LOPŠELIO – DARŽELIO „BITUTĖ“ MODERNIZAVIMAS“

Priemonė VP3-3.4-ŪM-04 – R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“

Projektas „MAŽEIKIŲ SPORTO MOKYKLOS RENOVACIJA“
Projektas „VENTOS“ VIDURINĖS MOKYKLOS RENOVACIJA“
Projektas „MAŽEIKIŲ M. RAČKAUSKO GIMNAZIJOS RENOVACIJA„ (I etapas)
Projektas „MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJOS RENOVACIJA“ (II etapas)

Priemonė „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra (vandentvarka)“ Projektas „MAŽEIKIŲ RAJONO LAIŽUVOS KADASTRO VIETOVĖS KLEVUPIO UPELIO BASEINO MELIORACIJOS GRIOVIŲ, JŲ HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ IR DRENAŽO RINKTUVŲ REKONSTRUKCIJA“
Priemonė „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ 

Projektas „MAŽEIKIŲ RAJONO VIEKŠNIŲ SENIŪNIJOJE ŠILUPIO UPELIO BASEINO MELIORACIJOS GRIOVIŲ, JŲ HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ IR DRENAŽO RINKTUVŲ REKONSTRUKCIJA“
Projektas „RENAVO TVENKINIO ANT VARDUVOS UP. HIDROTECHNIKOS STATINIO  REKONSTRUKCIJA“

Dalintis: