2023 metai

Biudžetinių įstaigų vadovų nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai 2023 m. ir jų vertinimo rodikliai

2022 metų veiklos ataskaita ir 2023 metų veiklos užduotys:

 

Dalintis: