2018 metai

Biudžetinių įstaigų vadovų nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai 2018 m. ir jų vertinimo rodikliai

2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys:

 • Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius 
 • Švietimo centro direktoriaus 
 • Merkelio Račkausko gimnazijos direktorius 
 • Gabijos gimnazijos direktoriaus 
 • Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos direktorius 
 • Viekšnių gimnazijos direktoriaus 
 • Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos direktorius
 • „Ventos“ progimnazijos direktorius 
 • Kalnėnų progimnazijos direktorius 
 • Pavasario progimnazijos direktoriaus 
 • Senamiesčio progimnazijos direktoriaus 
 • Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos direktoriaus 
 • Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos direktorius 
 • „Vyturio“ pradinės mokyklos direktorius 
 • „Žiburėlio“ pradinės mokyklos direktorius
 • „Jievaro“ pagrindinės mokyklos direktoriaus  
 • Sodų pagrindinės mokyklos direktoriaus 
 • Užlieknės pagrindinės mokyklos direktorius 
 • Auksūdžio darželio-daugiafunkcio centro direktorius 
 • Šerkšnėnų darželio-daugiafunkcio centro direktorius 
 • Darželio-mokyklos „Kregždutė“ direktorius 
 • Lopšelio-darželio „Berželis“ direktorius 
 • Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius 
 • Lopšelio-darželio „Delfinas“ direktorius 
 • Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius 
 • Lopšelio-darželio „Linelis“ direktorius 
 • Lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorius 
 • Lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorius 
 • Sedos lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius 
 • Lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorius 
 • Lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorius 
 • Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktorius 
 • Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorius 
 • Lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorius 
 • Choreografijos mokyklos direktorius 
 • Dailės mokyklos direktoriaus 
 • Moksleivių namų direktorius 
 • Vaikų ir jaunimo daugiafunkcio centro direktorius
 • Vytauto Klovos muzikos mokyklos direktorius 
 • Sporto mokyklos direktoriaus 
 • Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos direktoriaus 
Dalintis: