Teisės aktai

Nacionalinės jaunimo politikos 2023–2027 metų veiksmų planas

2023 m. rugsėjo 20 d. sprendimas Nr. T1-263  „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos patvirtinimo“

2023 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. A1-832 „Dėl Mažeikių rajono jaunimo iniciatyvų tikslinių projektų (programų) paraiškų vertinimo komisijos sudarymo“

2023 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. A1- 864 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos paraiškų vertinimo komisijos ir veiklos reglamento patvirtinimo“

Reglamentas

2023 m. vasario 24 d. sprendimas Nr. T1-43 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-144 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Tvarkos aprašas

2023 m. vasario 24 d. sprendimas Nr. T1-42  „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Tvarkos aprašas

2022 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. A1 – 870 „Dėl lėšų skyrimo“

2022 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T1-20  „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Tvarkos aprašas

2021 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T1-327 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“

2021 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T1-297 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-302 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

2021 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. A1-1210 „Dėl lėšų skyrimo“

2020 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. A1 – 1544 „Dėl jaunimo iniciatyvų tikslinių projektų (programų) paraiškų, laimėjusių finansavimo konkursą, sąrašo tvirtinimo“

2019 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T1-324  „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-294 „Dėl savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“

2018 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T1-302 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“

Nuostatai

2017 m. spalio 27 d. sprendimas Nr. T1-294 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T1-182 „Dėl savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. birželio 19 d. sprendimas Nr. T1-182 „ „Dėl savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“

Dalintis: