Santuoka su užsieniečiu

Tuokiantis LR piliečiui su užsieniečiu ar asmeniu be pilietybės

Užsienietis ar asmuo be pilietybės turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: asmens tapatybės kortelę (ES narės pilietis), galiojantį užsienio valstybės išduotą kelionės dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento*.
 2. Teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus (dokumentai turi galioti prašymo įregistruoti santuoką padavimo metu ir santuokos registravimo metu)**.
 3. Kilmės valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių. Jeigu nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo be pilietybės, pabėgėlis ar užsienietis, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, šio dokumento pateikti negali, jis pasirašo teisingumo ministro nustatytos formos deklaraciją, kuria patvirtina, kad nėra kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje. 

*Netaikomas ES narių ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybių narių piliečiams:

 • ES narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija;
 • ELPA narės: Lichtenšteinas, Islandija, Norvegija, Šveicarija

**Teisėtas buvimas LR teritorijoje (sąrašas nėra galutinis):

 • bevizis – iki 90 d. per 180 d. laikotarpį skaičiuojant nuo pirmo atvykimo;
 • Šengeno viza – vienkartinė, daugkartinė, riboto teritorinio galiojimo – galioja vizoje nurodytą dienų skaičių, jeigu daugkartinė viza - bendras buvimo Šengeno erdvėje dienų skaičius negali viršyti 90 d. per 180 d. laikotarpį;
 • Lietuvos Respublikos nacionalinė viza – galioja vizoje nurodytą laiką;
 • leidimas laikinai gyventi – leidime nurodytą galiojimo laiką;
 • leidimas nuolat gyventi – leidime nurodytą galiojimo laiką;
 • Europos Sąjungos leidimo laikinai gyventi kortelė – kortelėje nurodytą galiojimo laiką;
 • Europos Sąjungos leidimo nuolat gyventi kortelė – kortelėje nurodytą galiojimo laiką;
 • Lietuvos Respublikos išduotas užsieniečio registracijos pažymėjimas – išduotas prieglobsčio prašytojams, kol nagrinėjamas jo prieglobsčio prašymas, galiojimo laikas nurodytas pažymėjime.
 • kitos Europos Sąjungos valstybės išduota nacionalinė viza, leidimas laikinai ar nuolat gyventi, ES leidimų gyventi kortelės – ne ilgiau kaip 90 d. per 180 d. laikotarpį.

LR pilietis turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą : asmens tapatybės kortelę arba pasą.
 2. Jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, taip pat būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą.
 3. Tuokiantis užsienio valstybės piliečiams ar asmenims be pilietybės, turintiems deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje jie turi pateikti 1-3 punktuose išvardytus dokumentus.

Visi užsienio valstybių išduodami dokumentai turi būti legalizuoti toje užsienio valstybėje (kai kuriais atvejais legalizavimą ir tvirtinimą pažyma Apostille atlieka ambasados) ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje arba patvirtinti pažyma Apostille ir išversti į lietuvių kalbą, išskyrus formas A, B ir C, kurių nereikia legalizuoti, tvirtinti pažyma Apostille ir versti į lietuvių kalbą.

Nuo 2019 m. vasario 16 d. Lietuvoje pradėjus tiesiogiai taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. Reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, legalizavimo ir Apostillės nebebus reikalaujama ant Europos Sąjungos šalių narių išduodamų dokumentų (toliau – viešieji dokumentai) (susijusių su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamomis paslaugomis), patvirtinančių:

 • Gimimą
 • Mirtį
 • Vardą ir pavardę
 • Santuoką
 • Santuokos nutraukimą (daugiakalbė standartinė forma neišduodama),
 • Gyvenimą skyrium (separaciją) ar santuokos pripažinimą negaliojančia,
 • Tėvystę, motinystę,
 • Įvaikinimą.

Jei asmenys kartu su viešaisiais dokumentais pateiks daugiakalbes standartines formas, tuomet nebebus prašoma vertimo į lietuvių kalbą. Atkreiptinas dėmesys, kad daugiakalbė standartinė forma nėra atskiras dokumentas, ji yra Reglamento dalis ir galioja tik su pateikiamu viešuoju dokumentu.

Visų kitų valstybių (ne ES narių) išduodami dokumentai, tvirtinami įprasta tvarka.

Dalintis: