Teisinė informacija

Vadovaujantis paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymu, informuojame fizinius ir juridinius asmenis apie galimybę nuomos pagrindais aprūpinti būstu asmenis ir šeimas.
Prašymas įrašyti į asmenų, nuomos pagrindais pageidaujančių aprūpinti asmenis ir šeimas būstu, sąrašą pateikiamas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame (I aukštas, 107 kabinetas) arba elektroniniais ryšiais oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

Asmenų, pageidaujančių nuomos pagrindais aprūpinti šeimas ir asmenis būstu, sąrašas, bus sudarytas laikantis eiliškumo ir skelbiamas viešai Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.

Dėl papildomos informacijos kreiptis: Inga Norvaišienė, tel. nr. +370 655 40 223 Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyr. specialistė
 1. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas
 2. Mažeikių rajono savivaldybės būsto fondo sąrašas
 3. Mažeikių rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašas
 4. Mažeikių rajono savivaldybės būsto, nuomojamo vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi, sąrašas
 5. Sprendimas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Patvirtintas 2022 m. spalio 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-295)
  1. Priedas
 6. Asmenų, pretenduojančių teikti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas (Patvirtintas 2022 m. vasario 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. A1-191)
 7. Sprendimas „Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių 2023 metams fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo patvirtinimo“ (Patvirtintas 2022 m. birželio 23 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-189)
  1. Priedas Nr. 1
  2. Priedas Nr. 2
Dalintis: