Informacija dėl įrašymo į eilę socialiniam būstui išsinuomoti

Asmenys (šeimos), pageidaujantys būti įrašyti į atitinkamą asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašą, turi pateikti prašymą Mažeikių rajono savivaldybės administracijai. Kartu su prašymu asmuo (šeima)turi pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą:

  1. Asmens ir šeimos narių tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasus ar tapatybės korteles ir jų kopijas), nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus ir jų kopijas, santuokos, ištuokos, mirties liudijimus ir jų kopijas, nuomos sutarties, jei asmuo (šeima) nuomojasi savivaldybės socialinį būstą, kopiją. Jei reikia, neįgalumą, našlaičio statusą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
  2. Pažymas iš seniūnijos, kurioje deklaruota asmens gyvenamoji vieta:
    1. apie asmens (jei asmuo turi šeimą – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą;
    2. apie šeimos sudėtį.
  3. Valstybinėje mokesčių inspekcijoje deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už praėjusius kalendorinius metus. Deklaracijos forma FR0001.

Teisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų deklaruoto turto vertė ir pajamos už kalendorinius metus, neviršija šių dydžių:

Šeimos dydis Grynosios metinės pajamos, EUR Turtas, EUR
Asmens be šeimos 7 040,00 9 856,00
Dviejų, trijų asmenų šeimos 14 080,00 19 712,00
Keturių ir daugiau asmenų šeimos 4 048,00 / 1 asm. 9 856,00 / 1 asm.
Dalintis: