Informacija daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriams

Teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4 knyga 
 • Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas 
 • Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas 
 • Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai 
 • Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdinės taisyklės 
 • Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų kaupimo tvarka  
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-971  „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka, Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka “  patvirtinimo“
 • Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika 
 • Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas 
 • Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas
 • Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas
 • Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašas  
 • Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“
 • Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros, kai ją vykdo savivaldybės paskirtas namo administratorius, tarifo apskaičiavimo metodika 
 • Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinės taisyklės 
 • Administracinių nusižengimų kodeksas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimai

 • Mažeikių rajono  savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T1-309 patvirtintos Mažeikių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės, sprendimas
 • Mažeikių rajono  savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-24 patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių 13,14 ir 30 punktų pakeitimas, priedas

Pavyzdinės formas

 • Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinė (pavyzdinė forma) 
 • Daugiabučio namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano pavyzdinė forma ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitos pavyzdinė forma 
 • Teisių ir prievolių perdavimo reorganizavus daugiabučio namo bendriją akto pavyzdinė forma
 • Pavyzdinė Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties forma 
 • Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo ir steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo pavyzdinės formos 
 • Pavyzdiniai įstatai daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos, kurioje valdymo organu yra vienvaldis bendrijos pirmininkas
 • Pavyzdiniai įstatai daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos, kurioje valdymo organai yra bendrijos pirmininkas ir bendrijos valdyba

Papildoma informacija

 • Rekomendacijos daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojams dėl neregistruotų inžinerinių statinių, esančių daugiabučių kiemuose, teisinės registracijos
 • Mokesčiai už lifto priežiūrą
 • Kokiais atvejais daugiabučių namų savininkų bendrijoje renkama valdyba ir jos pirmininkas, o kada renkamas tik bendrijos pirmininkas? 
 • Daugiabučių namų modernizavimas 
Dalintis: