Daugiabučių namų atnaujinimo programa

Naujas kvietimas teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) paskelbė naują – vienuoliktą – kvietimą Nr. DNM-AM-DNAM11 teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti). Agentūra paraiškas priims iki 2024 m. rugsėjo 30 d. 

Kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) sąlygose numatyta, kad paraiškų teikėjai gali būti:

 • daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;
 • asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas;
 • savivaldybės vykdomoji institucija;
 • savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius. 
Šis kvietimas numatytas 200 mln. Eur investicijų sumai (praėjusiam kvietimui – 410 mln. Eur). 

Paramos gavėjai – daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai. 

Reikalavimai projektams – atnaujinus (modernizavus) daugiabutį gyvenamąjį namą pasiekiama ne mažesnė kaip B pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 proc., palyginus su šiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo. 

Specialieji reikalavimai projektams – atnaujinimui (modernizavimui) naudoti skydus. Skydas, tai pastatams atnaujinti (modernizuoti) naudojamas gamykloje pagamintas standartizuotų modulių konstrukcijų gaminys. 

Valstybės parama 

 • Lengvatinis kreditas

Penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo už atliktus statybos rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 procentus. Kreditas suteikiamas ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui.

Teikiant 100 procentų subsidiją faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių

 • Atnaujinimo (modernizavimo) projektui (įskaitant investicijų planą ir jo tikslinimą teisės aktuose nustatytais atvejais, techninio darbo projekto parengimą ir ekspertizę, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, pastato energinio naudingumo sertifikato (įskaitant pastato sandarumo matavimą), parengto ir išduoto įgyvendinus atnaujinimo (modernizavimo) priemones, parengimo, techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento išdavimo išlaidas) parengti, taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM).
 • Statybos techninei priežiūrai vykdyti.
 • Atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui administruoti.
 • 30 procentų kompensacija įgyvendinus projektą

Energinį efektyvumą didinančios priemonės, išvardytos Programos priede.

 • 20 procentų papildoma kompensacija įgyvendinus projektą.

Daugiabučiame name įrengus atskirą ar modernizavus neautomatizuotą šilumos punktą ir įrengus balansinius ventilius ant stovų.

Pertvarkius ar pakeitus šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą (-as) (įskaitant šildymo sistemos balansavimo darbus), butuose ir kitose patalpose įrengus individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius.

 • Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka apmokant kiekvieno mėnesio kredito, paimto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, ir palūkanų įmokas, tenkančias daugiabučio namo buto savininkui, turinčiam teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

vietime numatyta, kad paraiškų reitingavimas netaikomas, rezervinis projektų sąrašas nesudaromas. 

Agentūrai įvertinus ir suderinus paraišką, ši įtraukiama į finansuojamų projektų sąrašą ir pasirašoma valstybės paramos teikimo sutartis.

[[#ex]]

Kvietimas Nr. DNM-AM-DNAM10

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) paskelbė naują – dešimtą – kvietimą Nr. DNM-AM-DNAM10 teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti). Agentūra paraiškas priims iki 2024 m. sausio 15 d.

Kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) sąlygose numatyta, kad paraiškų teikėjai gali būti:

 • daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;
 • asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas;
 • savivaldybės vykdomoji institucija;
 • savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius.

Šis kvietimas numatytas 410 mln. Eur investicijų sumai (praėjusiam kvietimui – 100 mln. Eur).

Valstybės parama – įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą pasiekiama A ar aukštesnė pastato energinio naudingumo klasė:

 • Lengvatinis kreditas
 1. Penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo už atliktus statybos rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 procentus. Kreditas suteikiamas ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui.
 • Teikiant 100 procentų subsidiją faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių
 1. Atnaujinimo (modernizavimo) projektui (įskaitant investicijų planą ir jo tikslinimą teisės aktuose nustatytais atvejais, techninio darbo projekto parengimą ir ekspertizę, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, pastato energinio naudingumo sertifikato (įskaitant pastato sandarumo matavimą), parengto ir išduoto įgyvendinus atnaujinimo (modernizavimo) priemones, parengimo, techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento išdavimo išlaidas) parengti.
 2. Statybos techninei priežiūrai vykdyti.
 3. Administruoti atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą.
 • 30 procentų kompensacija įgyvendinus projektą.
 1. Energinį efektyvumą didinančios priemonės, nurodytos Programos priede.
 • 20 procentų papildoma kompensacija įgyvendinus projektą.
 1. Daugiabučiame name įrengus atskirą ar modernizavus neautomatizuotą šilumos punktą ir įrengus balansinius ventilius ant stovų.
 2. Pertvarkius ar pakeitus šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą (-as) (įskaitant šildymo sistemos balansavimo darbus), butuose ir kitose patalpose įrengus individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius.
 • Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka apmokant kiekvieno mėnesio kredito, paimto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, ir palūkanų įmokas, tenkančias daugiabučio namo buto savininkui, turinčiam teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Kvietime numatyta, kad paraiškų reitingavimas netaikomas, rezervinis projektų sąrašas nesudaromas.

Agentūrai įvertinus ir suderinus paraišką, ši įtraukiama į finansuojamų projektų sąrašą ir pasirašoma valstybės paramos teikimo sutartis.

[[#ex]]

Dalintis: