2014 metai

Bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas dėl žemės sklypo  (kad. Nr. 6160/0001:30) naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) bei padalinimo į atskirus sklypus, adresu: Mažeikių r. sav., Tirkšlių mstl.
Planavimo organizatorius – UAB “RFN”, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Šakausko, tel. 8 682 40192.
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei padalinimui į atskirus žemės sklypus (numatyti gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas; esant poreikiui, numatyti inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas). Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemones. 
Planuojamas žemės ūkio paskirties sklypas yra 0.9793 ha.
Detaliojo plano rengimo terminas: 2014m. IV ketv. – 2015m. I ketv.
Pasiūlymus pateikti raštu detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo kitų metų sausio 2d. iki sausio 30d., pas planavimo organizatorių, adresu: Mažeikių r. sav., Šerkšnėnų k., UAB “RFN” patalpose, kur 2015-01-30, 16 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB “Plynė”, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel.: 8-686-39875, el.p.: [email protected]
(2014-12-17)

Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo Laukų g. 2L, Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos mažeikių skyriaus vedėjas.
Projekto  iniciatorius – Rimantas Grinis.
Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamam statiniui eksploatuoti, esantį Laukų g. 2L, Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.
Projekto rengėjas – UAB „Europlanas“, kvalifikacijos pažymėjimo  Nr. 2R-FP-809.
Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu, pateikti pastabas ir pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. sausio 05 d. nuo 8 val. iki 17 val. projekto rengėjo patalpose - Plungės  g. 18, LT-90313 Rietavas. Telefonas pasiteirauti  8 671 18  218.
(2014-12-16)

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-16 įsakymu Nr. A1-2276 “Dėl detaliojo plano adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Skuodo g. 12C ir Skuodo g. 12D koregavimo” bei 2014-09-18 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. MS-923, supaprastinta tvarka yra rengiamas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008-08-29 sprendimu Nr. T1-228 patvirtinto detaliojo plano, žemės sklypui suformuoti prie esamų pastatų adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Skuodo g. 12C ir Skuodo g. 12D koregavimo projektas. 
Koregavimo tikslas: pakeisti suplanuotos teritorijos statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją.
Adresas: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Skuodo g. 12C. 
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius; Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Planavimo iniciatorius: Alfredas Ridzvanavičius.
Plano koregavimo rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su pakoreguoto detaliojo plano sprendiniais ir pateikti motyvuotus pasiūlymus bei pastabas galima nuo 2014-12-18 iki 2015-01-06 darbo dienomis pas plano rengėją. 
(2014-12-15)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6120/0007:0083, esančio Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Milių k., Kuršėnų kel. 76,  formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.

Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą į du sklypus ir vieno atidalinto sklypo paskirties pakeitimas

Planavimo iniciatorius:  Marytė Mažeikienė

Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 698 39691 el. p. [email protected]

Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-12-15 iki 2015-01-02

(2014-12-15)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6157/0003:0012, esančio Mažeikių r. sav., Šerkšnėnų sen., Pašerkšnės k., Sedos g. 122,  formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą ir suformuoti atskirus žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemės sklypus.
Planavimo iniciatorius:  Sigita Dobrovolskienė
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-12-05 iki 2014-12-18 .
(2014-12-04)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6174/0005:0031, esančio Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Užlieknės k.,  formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į keturis sklypus.
Planavimo iniciatorius:  LIJANA PRIEDININKIENĖ
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p. [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-12-05 iki 2014-12-18
(2014-12-04)

Vadovaudamiesi Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 nustatyta tvarka, patiksliname informaciją apie rengiamus žemės sklypų planus, prilyginamus detaliojo teritorijų planavimo dokumentui:

 1. Adresu: Žemaitijos g. 63, 63A, 65; Pavasario g. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; Pavenčių g. 17, 19, 21, 23, 23A, 25 Mažeikių m., 

Žemės sklypo planų rengimo tikslas: 

 1. suformuoti žemės sklypus apie esamus pastatus – gyvenamuosius namus (aukščiau nurodytais adresais).

Žemės sklypo plano rengimo organizatorius - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204.
Žemės sklypų planų rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Elberta“ Partizanų g. 56-60, LT-49432 Kaunas, tel. (8 674) 480486 el. paštas [email protected]
Susipažinti su parengtų žemės sklypų planais, prilyginamais detaliojo teritorijų planavimo dokumentams sprendiniais, suinteresuoti asmenys gali nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 10 d. plano rengimo organizatoriaus  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose, Architektūros ir urbanistikos skyriuje 108 kabinete adresu: Laisvės g. 8 Mažeikiai, tel. (8 443) 98235.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas raštu, dėl žemės sklypo plano projekto sprendinių, galima teikti planavimo organizatoriui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai iki 2014 m. gruodžio 10 d. šiame skelbime nurodytais adresais.
(2014-12-02)

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-16 įsakymu Nr. A1-2277 “Dėl detaliojo plano adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Skuodo g. 12 ir Skuodo g. 12C koregavimo” bei 2014-09-23 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. MS-932, supaprastinta tvarka yra rengiamas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012-04-27 sprendimu Nr. T1-134 patvirtinto detaliojo plano, žemės sklypams suformuoti apie esamus pastatus – sandėlius (un. Nr. 6197-8002-0065, Nr. 6197-8002-0076, Nr. 6197-8002-0087, Nr. 6197-8002-0121, Nr. 6197-8002-0110) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Skuodo g. 12 ir Skuodo g. 12C koregavimas. 
Koregavimo tikslas: pakeisti suplanuotos teritorijos statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją.
Adresas: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Skuodo g. 12E. 
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius; Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Planavimo iniciatorius: Dainiaus Butkaus komercinė firma; Skuodo g. 12E, Mažeikiai.
Plano koregavimo rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su pakoreguotu detaliuoju planu ir pateikti motyvuotus pasiūlymus bei pastabas galima nuo 2014-12-01 iki 2014-12-12 darbo dienomis pas plano rengėją. 
(2014-11-27)

Vadovaudamiesi Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 nustatyta tvarka, informuojame apie rengiamus žemės sklypų planus, prilyginamus detaliojo teritorijų planavimo dokumentui:

 1. Adresu: Žemaitijos g. 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; Pavenčių g. 33, 35, 37, 37A, 39, 41; Pavasario g. 25, 27, 31, 33, 35, 41, 45, 45A, 47, 49;  M. Daukšos g. 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54 Mažeikių m.,
 2. Adresu: Skuodo g. 15A, 15B;  Juodpelkio g. 6, 8, 10 Mažeikių m.,
 3. Adresu: Laisvės g. 218, 220, 222, 224, 226; Tylioji g. 2, 4, 6, 8, 10, 22, 22A, 24, 32, 34, 36, 38, 40 Mažeikių m.,
 4. Adresu: Ventos g. 14, 16, 20, 22, 24 Mažeikių m.,
 5. Adresu: M. Daukšos g. 28, 28A, 30, 30A, 32; Pavasario g. 63, 63A, 65; Žemaitijos g. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 Mažeikių m., 
 6. Adresu: Naftininkų g. 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 76A, 78, 80, 82, 84; fontanas Naftininkų g. Mažeikių m.,
 7. Adresu: Taikos g. 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, skveras Taikos g. ; Pavenčių g. 7, 9, 11, 13 Mažeikių m.,
 8. 8Adresu: P. Matulionio g. 38, 40 Mažeikių m.,
 9. Adresu: Laisvės g. 42 Mažeikių m.,
 10. Adresu: Laisvės g. 2 Mažeikių m.,
 11. Adresu: Žemaitijos g. 20D Mažeikių m.,
 12. Adresu: Pavasario g. 10, 12, 12A, 14, 16, 18, 20; Sedos g. 33, 35, 37 Mažeikių m.,
 13. Adresu: Ventos g. 4, 6 Mažeikių m.,
 14. Adresu: Draugystės g. 32 Mažeikių m.
 15. Žemės sklypo planų rengimo tikslai: 
 16. suformuoti žemės sklypus apie esamus pastatus – gyvenamuosius namus (aukščiau nurodytais adresais); 
 17. suformuoti žemės sklypą apie fontaną adresu: Mažeikių r. sav.  Mažeikių m. Naftininkų g.;
 18. padalinti  žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0012:58) į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Draugystės g. 32;
 19. suformuoti žemės sklypą skverui adresu: Mažeikių r. sav.  Mažeikių m. Taikos g;
 20. suformuoti žemės sklypą apie esamą aikštelę – automobilių stovėjimo aikštelę (un. Nr. 4400-2014-2807) adresu: Mažeikių r. sav.  Mažeikių m. Žemaitijos g. 20D. 

Žemės sklypo plano rengimo organizatorius - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204.
Žemės sklypų planų rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Elberta“ Partizanų g. 56-60, LT-49432 Kaunas, tel. (8 674) 480486 el. paštas [email protected]
Susipažinti su parengtų žemės sklypų planais, prilyginamais detaliojo teritorijų planavimo dokumentams sprendiniais, suinteresuoti asmenys gali nuo 2014 m. lapkričio 24 d. iki 2014 m. gruodžio 8 d. plano rengimo organizatoriaus  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose, Architektūros ir urbanistikos skyriuje 108 kabinete adresu: Laisvės g. 8 Mažeikiai, tel. (8 443) 98235.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas raštu, dėl žemės sklypo plano projekto sprendinių, galima teikti planavimo organizatoriui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai iki 2014 m. gruodžio 8 d. šiame skelbime nurodytais adresais.
(2014-11-20)

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą VIDMANTO PETKAUS ūkio sodybos vietos parinkimą. Planuojama teritorija - Tirkšlių mstl., Mažeikių rajono savivaldybė, žemės sklypo kadastrinis Nr. 6160/0001:0101, sklypo plotas 1.4000 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.
Planavimo organizatorius –VIDMANTAS PETKUS, 
Projekto rengėjas - S. Šilingo įmonė, Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., tel. 8 698 39691, el. p. [email protected]
Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu  kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val., nuo 2014-11-20 iki 2014-12-04.
(2014-11-19)

Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą (kad.Nr. 6130/0017:108) į atskirus žemės sklypus adresu: Žemaitės g. 5 Mažeikių m. Mažeikių r.sav.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.: (8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Planavimo iniciatorius: Darius Valančauskas
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2014-11-19 iki 2014-12-04 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai Tel. 8 617 35615, [email protected]
(2014-11-17)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vedėjo 2014-02-17 įsakymu Nr. 35VĮ-(14.35.2.)-174 “Dėl žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 6160/0012:168, esančio Krucių kaime, Mažeikių rajono savivaldybėje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”, nustatyta tvarka informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0012:168), esančio Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Krucių kaime žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.  
Planavimo tikslas: padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą, suformuojant atskirus žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemės sklypus bei pakeisti atidalinto žemės ūkio paskirties žemės sklypo paskirtį į kitos paskirties žemės sklypą (gyvenamosios teritorijos).
Planavimo iniciatorius: Paulius Prielgauskas.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vedėjas, Laisvės g. 39, Mažeikiai.
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, mob. (8-686) 35349, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektu bei raštu pareikšti pastabas ir pasiūlymus galima darbo valandomis pas plano rengėją nuo 2014-11-24 iki 2014-12-08. 
(2014-11-13)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6160/0005:216, esančio Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Spurganų k., žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į dvi dalis
Planavimo iniciatorius:  VIRGINIJA MARTIŠAUSKIENĖ
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p. [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-11-12 iki 2014-11-26.
(2014-11-12)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6130/0018:42, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Šiaurės g. 7, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Planavimo iniciatorius: Vacys Paulauskas
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 698 39691 el. p. [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-11-12 iki 2014-11-27 .
(2014-11-12)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6130/0018:42, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m., Šiaurės g. 8, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į dvi dalis
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Planavimo iniciatorius: ROMUALDAS ŠEPUTIS
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 698 39691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-11-12 IKI 2014-11-27. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-11-27.
(2014-11-12)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Senkelio g. 12F , žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti (garažams 4400-2099-3426, 4400-2099-3437, 4400-2099-3448,4400-2099-3459).
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Planavimo iniciatorius:  VYTAS RUIBYS
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 698 39691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-11-12 iki 2014-11-27. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-11-27.
(2014-11-12)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0012:78), esančio Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Voverių k. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektą.
Planavimo tikslas: padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į septynis sklypus.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius, Mažeikių m. Laisvės g. 39.
Planavimo iniciatorius: Ramūnas Sobutas.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8 678 43283, el. paštas [email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-11-17 iki 2014-11-28 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2014-11-06)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6170/0004:56), esančio Mažeikių r. sav. Sedos sen. Pagardės k. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektą.
Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius, Mažeikių m. Laisvės g. 39.
Planavimo iniciatorius: Elenos Stasiulienės įgaliota Edita Rubežienė.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-11-17 iki 2014-11-28 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2014-11-06)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6170/0004:68), esančio Mažeikių r. sav. Sedos sen. Pagardės k. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektą.
Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius, Mažeikių m. Laisvės g. 39.
Planavimo iniciatorius: Elenos Stasiulienės įgaliota Edita Rubežienė.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-11-17 iki 2014-11-28 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2014-11-06)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6180/0003:68), esančio Mažeikių r. sav. Šerkšnėnų sen. Žemalės k. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektą.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas, suformuojant atskirus kitos paskirties ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius, Mažeikių m. Laisvės g. 39.
Planavimo iniciatorius: Haroldas Miceika, gyv. Mažeikių r. sav. Žemalės k. D. Poškos g. 7.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-11-17 iki 2014-11-28 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2014-11-06)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6180/0003:220), esančio Mažeikių r. sav. Šerkšnėnų sen. Žemalės k. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektą.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius, Mažeikių m. Laisvės g. 39.
Planavimo iniciatorius: Haroldas Miceika, gyv. Mažeikių r. sav. Žemalės k. D. Poškos g. 7.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-11-17 iki 2014-11-28 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2014-11-06)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-15 įsakymu Nr. A1-2564 “Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą”, nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Sedos miestas, Užpilių g. 7.  
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti – gyvenamąjam namui (un. Nr. 6189-0002-1010), ūkiniams pastatams (un. Nr. 6189-0002-1024, Nr. 6189-0002-1030, Nr. 6189-0002-1041, Nr. 6189-0002-1052) ir kitiems statiniams (inžineriniams) kiemo statiniams (šuliniams 2 vnt., WC) (un. Nr. 6198-0002-1063) adresu: Užpilių g. 7, Sedos m., Mažeikių r. sav.
Planavimo iniciatorius: Pranciška Jakutienė.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, mob. (8-686) 35349, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (suformavimo) projekto sprendiniais ir pateikti raštiškus pasiūlymus galima darbo dienomis pas plano rengėją nuo 2014-11-10 iki 2014-11-24. 
(2014-11-03)

Žemės sklypų formavimo pagrindas –NŽT prie ŽŪM Mažeikių sk .įsakymas 2014-10-06 Nr.35FPĮ-(14.35.2.)-4
Planavimo tikslas – žemės slypo padalijimas į du sklypus, keičiant paskirtį į į kitos paskirties žemę..
Planavimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM Mažeikių skyrius
Iniciatorius-  Vaclovas Taurinskis ir Steponas Taurinskas
Susipažinti su šio projekto sprendiniais bei raštu pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. lapkričio  3 d. iki 2014 m. lapkričio 14 d. pas projekto rengėją žemiau nurodytu adresu.
Plano rengėjas – Roberto Sutkauskio geodezinių darbų įmonė, pažymėjimo Nr. FP-33.
Gedimino 11-6, Mažeikiai. Telefonas:  8-614-72715.. E-mail [email protected]
(2014-11-03)

Pakartotinai informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-19 įsakymu Nr. A1-2039 “Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-27 įsakymu Nr. A1-2647 “Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-19 įsakymo Nr. A1-2039 “Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą” 1 punkto pakeitimo, nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypų kad. Nr. 6130/0021:33 ir Nr. 6130/0021:34 (buvę kadastro Nr. 6110/0017:68 ir Nr. 6110/0017:67), esančių atitinkamai Kaštonų g. 1 ir Kaštonų g. 1A, Mažeikių mieste, formavimo ir pertvarkymo projektą.  
Planavimo tikslas: sujungti du žemės sklypus į vieną bendrą sklypą ir padalinti į du atskirus žemės sklypus.
Planavimo iniciatorius: Romualdas Ročys.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, mob. (8-686) 35349, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima darbo dienomis pas plano rengėją nuo 2014-10-30 iki 2014-11-13. 
Internetinėje svetainėje 2014-10-23 patalpintą analogišką informaciją laikyti negaliojančia.
(2014-10-28)

Planavimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vedėjo įsakymas 2014-07-31 Nr. 35VĮ-(14.35.2)-813 Dėl žemės sklypo Mažeikių rajono savivaldybėje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo; Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus 2014-08-12 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 35RE-(14.35.36.)-71; Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2014-08-05 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 133.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo tikslai: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamajam namui (unikalus Nr. 3297-4015-3011), viralinei (unikalus Nr. 3297-4015-3022), daržinei (unikalus Nr. 3297-4015-3033), tvartui (unikalus Nr. 3297-4015-3044), garažui (unikalus Nr. 3297-4015-3055), ir kitiems statiniams (inžineriniams) - šuliniui, WC (unikalus Nr. 3297-4015-3066).
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vedėjas, www.nzt.lt, el. paštas: [email protected], tel. Nr. 8 443 25135.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto iniciatoriai: Zita Grossienė, Adolfas Gross.
Plano rengėjas: UAB „Inžinerija LT“  Liepų g., 64, LT-91108 Klaipėda, tel. 867020356 , el. paštas: [email protected].
Su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2014-10-27 iki 2014-11-07 imtinai darbo dienomis, plano rengėjo patalpose.
(2014-10-23)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-19 įsakymu Nr. A1-2039 “Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą”, nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypų kad. Nr. 6130/0021:33 ir Nr. 6130/0021:34 (buvę kadastro Nr. 6110/0017:68 ir Nr. 6110/0017:67), esančių atitinkamai Kaštonų g. 1 ir Kaštonų g. 1A, Mažeikių mieste, formavimo ir pertvarkymo projektą.  
Planavimo tikslas: sujungti du žemės sklypus į vieną bendrą sklypą ir padalinti į du atskirus žemės sklypus.
Planavimo iniciatorius: Romualdas Ročys.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, mob. (8-686) 35349, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima darbo dienomis pas plano rengėją nuo 2014-10-23 iki 2014-11-06. 
(2014-10-23)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Viekšnių g. 2, formavimo ir pertvarkymo projektą. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-17 d. įsakymu Nr.A1-359.
Planavimo tikslas: Suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamam namui (un. Nr. 6194-9002-8026) ir jo priklausiniams adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m. Viekšnių g.2.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Planavimo iniciatorius: Romas Jašmontas, Elena Yashmontienė, Genė Tomanienė, Bronislovas Ruginis
Plano rengėjas: Architektė R.Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiai, Tel.:8-610-02426, el.p.: [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose Vasario 16-osios 7-1, Mažeikiuose, nuo 2014-10-23 iki 2014-11-05. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-11-05.
(2014-10-21)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 6127/0005:169, esančio Mažeikių r., Reivyčių sen., Tulnikių k., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo padalijimą į dvi dalis, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo. 
Planavimo organizatorius ir iniciatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Mažeikių skyrius. Projekto planavimo iniciatorius – Zita Konsmonienė.
Projekto rengėjas: UAB „BaltWind“, Joana Janulevičienė A1213, adresas: Kalvarijų g. 24A, Vilnius, tel. +370 698 15245, [email protected]. Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-09-15 iki 2014-09-26 asmeniškai susitarę, tel. +370 698 15245.
(2014-10-20)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0012:6), esančio Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Voverių k. Akmenų g. 4 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektą.
Planavimo tikslas: padalinti 0,2500 ha ploto kitos paskirties žemės sklypą  į du aklypus.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius, Mažeikių m. Laisvės g. 39.
Planavimo iniciatorius: Orinta Dargė.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-10-22 iki 2014-11-07 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2014-10-09)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Viekšnių g. 2 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-17 d. įsakymu Nr.A1-359.
Planavimo tikslas: Suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamam namui (un. Nr. 6194-9002-8026) ir jo priklausiniams adresu: Mažeikių r. sav., mažeikių m. Viekšnių g.2.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Planavimo iniciatorius: Romas Jašmontas, Elena Yashmontienė, Genė Tomanienė, Bronislovas Ruginis
Plano rengėjas: Architektė R.Kačerauskienė, Vydūno g. 12 arba Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiai, Tel.:8-610-02426, el.p.:  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose Vydūno g. 12 arba Vasario 16-osios 7-1, Mažeikiuose, nuo 2014-10-06 iki 2014-10-17. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-10-17.
(2014-10-03)

Detaliojo plano organizatoriai: Darius Barkus, Aloyzas Barkus, tel.: 8-611-48246.
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą trijų žemės sklypų (kad.Nr.: 6167/0003:383, 6167/0003:382, 6167/0003:381) performavimui, numatant dalies naujai suformuotų sklypų naudojimo paskirties keitimą iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) jei yra poreikis numatyti inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones. 
Planuojami žemės ūkio paskirties žemės sklypai yra 0.4069ha ir 1.0660ha bei kitos paskirties žemės sklypas 0.19 ha.
Detaliojo plano rengimo terminas: 2014m. III – IV ketv.
Pasiūlymus pateikti raštu detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo šių metų rugsėjo 26 d. iki spalio 24d., pas planavimo organizatorius, adresu: Siauroji g. 9, Reivyčių k., Mažeikių r. sav. 2014-10-24, 17 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. 
Detaliojo plano rengėjas: architektas T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel.: 8-686-39875, el.p.: [email protected]
(2014-09-17)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6160/0011:90, esančio Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Krucių k., žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į dvi dalis
Planavimo iniciatorius:  Danutė Vorienė
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p. [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-09-18 iki 2014-10-01. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-10-01.
(2014-09-17)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 „Dėl informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ bei Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 94 punktu, informuojame, kad projekto rengėjas uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių hidroprojektas“ parengė Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės Ukrinų, Kukių, Pocaičių, Bukančių, Obeliškių, Šeirių, Strygalės, Dapšių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 1IG-KE-12-2-013545-PR001 sprendinius bei projekto sprendinių poveikio vertinimo ataskaitą.
Kviečiame visus suinteresuotuosius asmenis dalyvauti Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės Ukrinų, Kukių, Pocaičių, Bukančių, Obeliškių, Šeirių, Strygalės, Dapšių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 1IG-KE-12-2-013545-PR001 suinteresuotųjų asmenų susirinkime, kuris įvyks 2014 m. spalio 7 d. 13 val. Židikų kultūros centro patalpose  (M. Pečkauskaitės g. 28, LT-89442 Židikų mstl., Mažeikių r. sav.).
Susirinkimo tikslai:

 • priimti sprendimus dėl žemės sklypų vietos bei ribų pertvarkymo ir parengtų projekto sprendinių pritarimo; 
 • supažindinti su projekto sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir priimti sprendimą dėl pritarimo jai.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. dalyvių registracija;
 2. susirinkimo pirmininko išrinkimas;
 3. susirinkimo sekretoriaus  išrinkimas;
 4. narių išrinkimas balsų skaičiavimui; 
 5. supažindinimas su projekto rengimo eiga;
 6. projekto sprendinių pristatymas;
 7. projekto sprendinių poveikio vertinimo ataskaitos pristatymas;
 8. atsakymai į pateiktus klausimus;
 9. kiti klausimai (pvz., dėl pertvarkytų privačios žemės sklypų vertės, apskaičiuotos pagal žemės vertinimo planą, ir iki konsolidacijos turėtos privačios žemės valdų vertės skirtumų).

Planavimo organizatorius – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23-401 (korpusas A), LT-08105 Vilnius, el. p. [email protected], valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos darbų koordinavimo skyriaus specialistas Kęstutis Bikinas, mob. tel. (8 626) 60267, el. paštas: [email protected].
Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių hidroprojektas“, Aušros al. 29A, LT-76300 Šiauliai, projekto vadovė Loreta Tvaronavičienė, mob. tel. (8 698) 81053 el. paštas: [email protected].
Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo informacija
(2016-09-16)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6160/0011:125, esančio Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Krucių kaime žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į tris dalis
Planavimo organizatorius: Laima Jonušienė
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-09-11 iki 2014-09-25. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-09-25.
(2014-09-10)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6110/0011:47, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių sen.Troškučių k. , žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į dvi dalis
Planavimo iniciatorius:  Vilija Laurinavičienė ir Gediminas Laurinavičius
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-09-11 iki 2014-09-25. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-09-25.
(2014-09-10)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6160/0011:256, esančio Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Krucių k., žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į dvi dalis
Planavimo iniciatorius:  Jovida Svirskienė
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p. [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-09-11 iki 2014-09-25. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-09-25.
(2014-09-10)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-30 įsakymu Nr. A1-1912 “Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą”, nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0018:36), esančio Laisvės g. 90, Mažeikių mieste, formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.  
Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0018:36) į atskirus žemės sklypus.
Planavimo iniciatoriai: Algimantas Paradnikas ir Aida Verbavičienė.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, mob. (8-686) 35349, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projekto sprendiniais ir pateikti raštiškus pasiūlymus galima darbo dienomis pas plano rengėją nuo 2014-09-08 iki 2014-09-22. 
(2014-09-05) 

Planavimo tikslas: Suformuoti žemės sklypą esamam pastatui eksploatuoti: įrankiniam cechui (un. Nr. 4400-2229-3658) adresu: Mažeikių r.sav. Mažeikių m. Laivės g. 216D.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Planavimo iniciatorius: UAB ,,Etegė”
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2014-09-02 iki 2014-09-16 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai Tel. 8 617 35615, [email protected]
(2014-09-01)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-13 įsakymu Nr. A1-1215 “Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą”, nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0017:26), esančio Žemaitės g. 13, Mažeikių mieste, formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.  
Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0017:26) į atskirus sklypus.
Planavimo iniciatoriai: Irena Bachmutska ir Andrius Anglickis.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, mob. (8-686) 35349, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektu galima darbo dienomis pas plano rengėją nuo 2014-09-08 iki 2014-09-22. 
(2014-09-01)

Pranešame, kad rengiamas žemės sklypų (kadastro Nr. 6180/0003:200 ir 6180/0003:201) formavimo ir pertvarkymo projektas, Žemalės kaime, Mažeikių rajono savivaldybėje.
Projekto tikslai – formavimo ir pertvarkymo projektu (žemėvaldos projektu) numatoma Janinai Karečkienei priklausančių žemės sklypų, kurių kadastro Nr. 6180/0003:200 ir 6180/0003:201, sujungimas į vieną žemės sklypą.
Plano rengėjas - UAB „Profilena“, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-449.
Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. iki 2014 m. rugsėjo 26 d. nuo 8 val. iki 17 val. projekto rengėjo patalpose adresu: Vytauto g. 11, LT-90123, Plungė. Telefonas pasiteirauti 8 448 71975, mob. 8 698 74611. 
(2014-08-29)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 6127/0005:169, esančio Mažeikių r., Reivyčių sen., Tulnikių k., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo padalijimą į dvi dalis, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo. 
Planavimo organizatorius ir iniciatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Mažeikių skyrius. Projekto planavimo iniciatorius – Zita Konsmonienė.
Projekto rengėjas: UAB „BaltWind“, Joana Janulevičienė A1213, adresas: Kalvarijų g. 24A, Vilnius, tel. +370 698 15245, [email protected]. Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-09-15 iki 2014-09-26 asmeniškai susitarę, tel. +370 698 15245.
(2014-08-29)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 6127/0005:112, esančio Mažeikių r., Reivyčių sen., Tulnikių k., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo padalijimą į dvi dalis, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo. 
Planavimo organizatorius ir iniciatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Mažeikių skyrius. Projekto planavimo iniciatoriai – Darius Kaubrys ir Alma Kaubrienė.
Projekto rengėjas: UAB „BaltWind“, Joana Janulevičienė A1213, adresas: Kalvarijų g. 24A, Vilnius, tel. +370 698 15245, [email protected]. Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-09-08 iki 2014-09-19 asmeniškai susitarę, tel. +370 698 15245.
(2014-08-29)

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6160/0001:104, esančio Voverių k., Tirkšlių sen.,  Mažeikių raj., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas. 
Planavimo tikslas – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje.  
Žemės sklypo savininkės -  Jolanta Juodeikytė, Neringa Juodeikytė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-09-08 d. iki 2014-09-19d., projekto rengėjo patalpose adresu: Dvaro g. 28, Berkinėnų k., Telšių raj.
Projekto rengėjas – Algio Jankaus IĮ, paž.Nr.2R-KP-524,  Tel: 8 685 06096.
(2014-08-28)

Informacija apie rengiamus žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektus Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie rengiamus žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektus, adresu: 

 1. Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Vasario 16-osios g. 5;
 2. Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Vasario 16-osios g. 5A;
 3. Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Vasario 16-osios g. 5B;

Planavimo tikslas: Suformuoti žemės sklypus esamiems prekybinės paskirties pastatams eksploatuoti - prekybos kioskams (un.Nr. 4400-1677-7956, un.Nr. 6100-3003-5019, un.Nr. 6100-3004-8018). 
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.: (8 443) 98235.
Planavimo iniciatoriai: 

 1. Romana Kimtienė, Kęstučio g. 22, Mažeikiai, tel.: 8-698-18151;
 2. Birutė Jurkienė, Lazdynų 2-oji g. 15, S/B „Dobilas“, Mažeikiai;
 3. Vincas Andriejauskas, Varduvos g. 10, Mažeikiai.

Plano rengėjas: architektas T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel. 8-686-39875, el.p.: [email protected]. Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima pas projekto rengėją arba iniciatorius bei pateikti raštiškus pasiūlymus nuo 2014-09-01 iki 2014-09-15.
(2014-08-26)

Informuojame, kad rengiamas Algimantui Virkučiui formuojamo žemės sklypo po nuosavybės teise priklausančiais pastatais, esančio Viekšnių g. 5D, Tirkšlių miestelyje, Tirkšlių seniūnijoje, Tirkšlių kadastro vietovėje,  Mažeikių rajone, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.  
Planavimo tikslas – žemės sklypo formavimas pastatų eksplotavimui. 
Planavimo organizatorius – Algimantas Virkutis.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014 09 04d. iki 2014 09 18 d. adresu: Sedos g. 34, Telšiai, projekto rengėjo MB“Georaida“ patalpose (Telšių apskrities verslo inkubatorius, 203 kab.).
Projekto rengėjas – MB“Georaida“, paž.Nr.2R-FP-786.
Telefonas pasiteiravimui: 8 685 06 096,  el.paštas: [email protected].
(2014-08-25)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vedėjo 2014-05-12 įsakymu Nr. 35VĮ-(14.35.2.)-522 “Dėl žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 6167/0002:357, esančio Reivyčių kaime, Mažeikių rajono savivaldybėje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”, nustatyta tvarka informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0002:357), esančio Mažeikių r. sav. Reivyčių kaime žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.  
Planavimo tikslas: padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 6167/0002:357) į atskirus sklypus ir pakeisti jų paskirtį į kitą.
Planavimo iniciatorius: UAB “RDA statyba”, buveinė adresu: Mažeikiai, Ventos g. 89-21.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos, Mažeikių skyrius, Laisvės g. 39, Mažeikiai.
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, mob. (8-686) 35349, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektu galima darbo dienomis pas plano rengėją nuo 2014-08-21 iki 2014-09-04. 
(2014-08-21)   

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti adresu: Aušros g. 41 Mažeikių m. Mažeikių r. sav.
Planavimo tikslas: Suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Aušros g. 41.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Planavimo iniciatorius: Vacislava Bučienė
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2014-08-20 iki 2014-09-05 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai Tel. 8 617 35615, [email protected]
(2014-08-19)

Informuojame, kad rengiamas Vitalijaus Jurkaičio ir Ingos Jurkaitienės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo kadastrinis Nr. 6160/0005:59, esančio Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r.sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas) bei sklypo padalinimas į atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai: Vitalijus Jurkaitis ir Inga Jurkaitienė, gyvenantys Raselės 3-oji g. 2, Mažeikiai, tel. 8 61511776
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galėsite nuo 2014-08-18 iki 2014-09-01 adresu: Laisvės g. 29 (II aukštas), Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Andriaus Bučiaus individuali veikla, V.Kudirkos g. 13, Viekšniai, Mažeikių r. sav. Tel. 8 68221655, [email protected]
(2014-08-14)

Informuojame, kad rengiamas Valerijonui Teniui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastrinis Nr. 6137/0002:7, esančio Bažnyčios g. 2 Rubikų k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas ir vieno atidalinto žemės sklypo paskirties keitimas į kitos paskirties žemės sklypą.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.
Planavimo iniciatorius: Valerijonas Tenys
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galėsite nuo 2014-08-13 iki 2014-08-27 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai Tel. 8 617 35615, [email protected]
(2014-08-14)

Planavimo tikslas – atidalinti bendrosios nuosavybės teise turimo (kad.Nr.6130/0016:143) žemės sklypo dalis, suformuojant atskirus žemės sklypus ir numatant ir numatant šiuos naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų. 
Planavimo iniciatoriai– Silvija Karevienė, Genadijus Karevas, Lina Vaitkienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti darbo dienomis nuo 2014-08-18d. iki 2014-08-29 d.adresu: Sedos g. 34, Telšiai, projekto rengėjo MB“Georaida“ patalpose (Telšių apskrities verslo inkubatorius, 203 kab.)
Projekto rengėjas MB“Georaida“ vadovas:Aurimas Jonikas, kvalifikacijos  paž.Nr.  2R-FP-786.      
Telefonas pasiteiravimui: 8 685 06 096,  el.paštas: [email protected].
(2014-08-06)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:361), esančio Mažeikių r. sav. Reivyčių sen. Reivyčių k. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektą.
Planavimo tikslas: suformuoti du žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.
Planavimo iniciatorius: Vidalija Vaidilienė, gyv. Mažeikių r. sav. Reivyčių k.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-08-11 iki 2014-08-27 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2014-07-31)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą sklypo (kad. Nr. 6160/0001:32), esančio Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Tirkšlių mstl. S. Neries g. 42 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektą.
Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą į du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius.
Planavimo iniciatorius: Regina Pundzienė, gyv. Mažeikių r. sav. Tirkšlių mstl. S. Nėries g. 42.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-08-11 iki 2014-08-27 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2014-07-31)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0012:107), esančio Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Voverių k. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektą.
Planavimo tikslas: padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į du sklypus ir pakeisti vieno žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos).
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.
Planavimo iniciatorius: Irena Meškauskienė.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-08-11 iki 2014-08-27 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2014-07-31)

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, yra parengtas žemės sklypo, Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Kudirkos g. 17 formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-13 d. įsakymu Nr.A1-1218. 
Projekto tikslai – suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamąjam namui  (UN. Nr. 6194-8000-8018), ūkiniams pastatams (un. Nr. 6194-8000-8040, Nr. 6194-8000-8038) ir kitiems statiniams (inžineriniams) kiemo statiniams (tvorai, kiemo aikštelei, šuliniui, lauko tualetui) (un. Nr. 6194-8000-8072) adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., V. Kudirkos 17.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Projekto iniciatorius – Kazimiera Sadauskienė atstovaujama bendraturčio Evaldo Sadausko. 
Projekto rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. [email protected]
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-08-01  iki 2014-08-18, savivaldybės patalpose, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844 arba UAB „Kadastro centras“ patalpose adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai. 
(2014-07-31)

Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo planavimo dokumentui, Laisvės g. 118, Mažeikių mieste. 
Planavimo tikslas - suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams, nuosavybės teise priklausantiems Gediminui Navickui, eksploatuoti bei nustatyti naudojimo ir veiklos sąlygas.
Plano rengėjas - UAB „Profilena“, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-449.
Susipažinti su žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo planavimo dokumentui ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. rugpjūčio 11 d. iki 2014 m. rugpjūčio 25 d. nuo 8 val. iki 17 val. projekto rengėjo patalpose adresu: Vytauto g. 11, LT-90123, Plungė. Telefonas pasiteirauti (8 448)  71 975, mob. 8 698 74611. 
(2014-07-29)

Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (žemėvaldos) projektas, Uosių g. 23., Mažeikių m., Mažeikių rajono savivaldybėje.
Projekto tikslai – suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamajam namui (un.Nr. 6198-6001-7011), ir kitiems (inžineriniams) kiemo statiniams (šuliniui) (un. Nr. 6198-6001-7022) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Uosių g. 23
Plano rengėjas - UAB „Profilena“, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-449.
Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. rugpjūčio 18 d. iki 2014 m. rugpjūčio 29 d. nuo 8 val. iki 17 val. projekto rengėjo patalpose adresu: Vytauto g. 11, LT-90123, Plungė. Telefonas pasiteirauti (8 448)  71 975, mob. 8 698 74611. 
(2014-07-29)

Planavimo tikslas – konservacinės paskirties žemės sklypo suformavimas gyvenamojo namo  (unikalus Nr.6192-0001-8014), esančio Stoties g. 32, Mažeikių mieste, eksploatacijai.
Projekto rengėjas - UAB „Eurometras“, licencijos Nr. ŽF-118
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. liepos 24 d. iki 2014 m. rugpjūčio 7 d. nuo 8 val. iki 17 val. projekto rengėjo patalpose adresu: S.Daukanto 24, LT 90165, Plungė. Telefonas pasiteirauti 8 448 54261, mob. 8 611 34905. El. paštas [email protected]
(2014-07-15)

Bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas), padalinant į kelis atskirus sklypus, adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių k., Birutės g. 96 (kad. Nr. 6167/0003:303). 
Detaliojo plano organizatorius - Romualdas Eičinas, gyv. Pavasario g. 31-53, Mažeikiai, tel.: 8 676 14373. 
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus (numatyti gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas; jei yra poreikis – inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas). Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemones. 
Planuojamo žemės ūkio paskirties sklypo plotas – 1.3255 ha. 
Detaliojo plano rengimo terminas: 2014 m. III - IV ketv. 
Pasiūlymus dėl rengiamo detaliojo plano galima pateikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo šių metųliepos 18d. iki rugpjūčio 15d., pas plano rengėją (darbo laiku), adresu: P.Matulionio g. 65, Mažeikiai. 2014-08-15, 17 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. Detaliojo plano rengėjas - architektas T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel.: 8 686 39875, el.p.: [email protected].
(2014-07-07)

Bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas žemės sklypo padalinimui į atskirus sklypus ir naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), adresu: Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Tirkšlių mstl., kad.Nr.: 6160/0014:216. 
Detaliojo plano organizatorius – Anatolijus Lisovskis, atstovaujamas įgalioto asmens Valerijaus Lisovskio, tel.: 869874547.
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus (numatyti gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas; jei yra poreikis – inžinerinės infrastruktūros teritorijas ir rekreacines teritorijas). Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemones. 
Planuojamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas yra 1.3193 ha.
Detaliojo plano rengimo terminas: 2014m. III – IV ketv.
Pasiūlymus pateikti raštu detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo šių metų liepos 18d. iki rugpjūčio 15d., pas planavimo organizatorių, adresu: Aušros kelias 6, Urvikių k. Mažeikių r. sav. 2014-08-15, 18 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. Detaliojo plano rengėjas - architektas T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel.: 868639875, el.p.: [email protected]
(2014-07-07)

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkas - Elena Stonkevičienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014 07 18 d. iki 2014 08 01 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“, Tel: 8 655 51051, Tel-Fax: 8 444 68086
(2014-07-07)

Informacija apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Aitvaro g. 8 ir Aitvaro g. 10.
Planavimo tikslas: Suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: bendrabučiui (un.Nr. 6190-0017-9032), poilsio namams (un.Nr. 6190-0017-9010), kavinei -barui (un.Nr. 6190-0017-9021), garažui (un.Nr. 6190-0017-9043), garažui (un.Nr. 6190-0017-9054), kiemo rūsiui (un.Nr. 6190-0017-9065) ir kitiems statiniams (inžineriniams) – kiemo statiniams (un.Nr. 6190/0017-9076), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Aitvaro g. 8 ir Aitvaro g. 10. 
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8 443) 25844.
Planavimo iniciatorius: UAB „Tarptautinė statybos korporacija“, Vivulskio g. 20/8, Vilnius, tel.: 8 650 11244.
Plano rengėjas: UAB „Plynė”, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel. 8-686-39875, el.p.: [email protected]. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima pas projekto rengėją arba iniciatorių (Montuotojų g. 1C, Mažeikiai) bei pateikti raštiškus pasiūlymus nuo 2014-07-10 iki 2014-07-24.
(2014-07-03)

Vadovaudamiesi Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr. 91-4815) 27 punktu, informuojame apie parengtus žemės sklypų planus, prilyginamus detaliojo teritorijų planavimo dokumentui:

 1. Adresas: J. Basanavičiaus g. 39A, Mažeikių m. Žemės sklypo plano rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-2955 „Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimą“. Žemės sklypo plano rengimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo ribų suformavimas prie teisiškai registruotų pastatų – ūkio dalies (unikalus Nr. 6193-8000-1055) ir kitų šiuo adresu registruotu statinių  bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo nustatymas.
 2. Adresas: P. Matulionio g. 42, Mažeikių m. Žemės sklypo plano rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-2958 „Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimą“. Žemės sklypo plano rengimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo ribų suformavimas prie teisiškai registruotų pastatų - katilinės (unikalus Nr. 6197-9011-1011), boilerinės (unikalus Nr. 6197-9011-1022), kitus statinius (inžinerinius) kaminą, tvorą, vartus su varteliais (unikalus Nr. 6197-9011-1033), bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo nustatymas.
 3. Adresas: Laižuvos g. 4, Mažeikių m. Žemės sklypo plano rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-2956 „Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimą“. Žemės sklypo plano rengimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo ribų suformavimas prie teisiškai registruotų pastatų - parduotuvės (unikalus Nr. 6192-3001-4017), sandėlio (unikalus Nr. 4400-1950-4753), katilinės (unikalus Nr. 4400-1950-4764), bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo nustatymas.
 4. Adresas: Laisvės g. , Mažeikių m. Žemės sklypo plano rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-2957 „Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimą“.

Žemės sklypo plano rengimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą (kad.Nr. 6130/7001:0002, unikalus Nr. 4400-1981-5600) į du atskirus žemės sklypus. 
Žemės sklypų planų rengimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, adresas internete www.mazeikiai.lt), teirautis Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos Daivos Štakonaitės, tel. 8 (443) 98235, faks. 8 (443) 26165, el. paštas [email protected].
Žemės sklypų planų rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44002 Kaunas, adresas internete www.kelprojektas.lt), teirautis kadastrinių matavimų grupės vadovo Artūro Saurusevičiaus, tel. (8 37) 205606, mob. (8 693) 93769, faks. (8 37) 205 227, el. paštas [email protected].
Susipažinti su parengtų žemės sklypų planais, prilyginamais detaliojo teritorijų planavimo dokumentams sprendiniais, suinteresuoti asmenys gali nuo 2014 m. liepos 3 d. iki 2014 m. liepos 17 d. plano rengimo organizatoriaus  Mažeikių rajono savivaldybės patalpose.   
Motyvuotus pasiūlymus raštu, dėl parengto žemės sklypo formavimo pertvarkymo projekto sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, arba plano rengėjai UAB „Kelprojektas“ iki 2014 m. liepos 17 d. šiame skelbime nurodytais adresais.
(2014-07-01)

Planavimo tikslas – laisvos 360 kv.m. SB“Linelis“ teritorijos, esančios šalia sklypo Nr.218 prijungimas prie šio sklypo (kad.Nr.6160/0002:218), sodo bendrijos bendro naudojimo ir privažiavimo kelių, ties projektuojamo sklypo ribų nustatymo.
Žemės sklypo naudotojai – Bronius Bučius, Ingrida Bučiuvienė.
Susipažinti su šiuo projektu ir pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus galima projekto rengėjo patalpose: Sedos g.34, Telšiai, 203 kab., nuo 2014-07-14 iki 2014-07-25, darbo valandomis arba elektroniniu paštu: [email protected].
Projekto rengėjas – MB“Georaida“, Vadovas:Aurimas Jonikas, paž.Nr.2RFP-786, Tel.Nr.868506096.
(2014-07-01)

Plano rengimo tikslas – padalinti žemės sklypą (Kad. Nr. 6120/0006:371) į keturis žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vedėjas.
Planavimo iniciatorius – Darius Stugis.
Plano rengėja – Agnė Strikienė, K. Donelaičio g. 79-3, LT-44249 Kaunas, mob. tel. Nr. 8 657 83136 el. p. [email protected] 
Su planu galima susipažinti ir pateikti pastabas bei pasiūlymus nuo 2014 m. birželio 23 d. iki 2014 m. liepos 10 d. plano rengėjo patalpose, K. Donelaičio g. 79-3, LT-44249 Kaunas, mob. tel. Nr. 8 657 83136 el. p. [email protected] 
(2014-06-25)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-20 įsakymu Nr. A1-1302 “Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą”, nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0024:42), esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių mieste Montuotojų g. 13 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektą.  
Planavimo tikslas: padidinti žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0024:42) laisvos valstybinės žemės sąskaita, prijungiant įsiterpusią teritoriją apribotą suformuotais sklypais ir keliais.
Planavimo iniciatorius: UAB „Rostanas”, buveinė adresu: Mažeikiai, Montuotojų g. 13.
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204.
Projekto rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima nuo 2014-06-27 iki 2014-07-10  pas plano rengėją. 
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių raštu galima teikti projekto rengėjui iki 2014-07-10.
(2014-06-19)

Žemės sklypų formavimo pagrindas –NŽT prie ŽŪM Mažeikių sk .įsakymas 2014-05-14 Nr.35VĮ-(14.35.2.)-523
Planavimo tikslas – žemės slypo padalijimas į tris sklypus ir vieno atidalinto sklypo paskirties pakeimas.
Planavimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM Mažeikių skyrius                         
Iniciatorius-  Vida Jakovleva.
Susipažinti su šio projekto sprendiniais bei raštu pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. birželio  19 d. iki 2014 m. birželio 30 d. pas projekto rengėją žemiau nurodytu adresu.
Plano rengėjas – Roberto Sutkauskio geodezinių darbų įmonė, pažymėjimo Nr. FP-33. Gedimino 11-6, Mažeikiai   Telefonas:  8-614-72715. E-mail [email protected]
(2014-06-19)

Planavimo tikslas – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkė -  Ingrida Pundzienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-06-27 d. iki 2014-07-10d. adresu: Dvaro g. 28, Berkinėnų k., Telšių raj.
Projekto rengėjas – Algio Jankaus IĮ, paž.Nr.2R-KP-524,  Tel: 8 685 06096
(2014-06-18)

Planavimo tikslas – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti.
Sklypo savininkas -  Antanas Norkus.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-06-27 d. iki 2014-07-10d. adresu: Dvaro g. 28, Berkinėnų k., Telšių raj.
Projekto rengėjas – Algio Jankaus IĮ, paž.Nr.2R-KP-524,  Tel: 8 685 06096.
(2014-06-18)

Planavimo tikslai ir uždaviniai – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.
Planavimo organizatorius –Petras Katkus, gyv.: Skėrių g. 11, Skėrių k., Sedos sen., Mažeikių r. sav., tel.: 861521741.
Projekto rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. [email protected]. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite, UAB „Kadastro centras“ patalpose adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, tel.: 861521741, nuo 2014-06-17 iki 2014-07-02  kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val.
(2014-06-16)

Planavimo tikslai ir uždaviniai – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.
Planavimo organizatorius – Darius Damunskis gyv., Sodžiaus g. 11, Užlieknės k., Mažeikių r. sav., tel.: 861521741.
Projekto rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. [email protected]. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite, UAB „Kadastro centras“ patalpose adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, tel.: 861521741, nuo 2014-06-17 iki 2014-07-02  kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val.
(2014-06-16)

Planavimo tikslai ir uždaviniai – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.
Planavimo organizatorius – Laimutis Gimžauskas gyv., Ritinės k., Mažeikių r. sav.,  tel.: 861859240.
Projekto rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. [email protected]. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite, UAB „Kadastro centras“ patalpose adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, tel.: 861521741, nuo 2014-06-17 iki 2014-07-02  kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val.
(2014-06-16)

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, yra parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0010:166), Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Tirkšlių g. 36 formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014-04-28 d. įsakymu Nr.A1-1034. 
Projekto tikslai – padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0010:166) į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m.,  Tirkšlių g. 36.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8 443) 25844.
Projekto iniciatorius – UAB „Asimesta“ įgaliotas asmuo Marius Andrėkus.
Projekto rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 8 615 21741, el.paštas. [email protected]
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite UAB „Kadastro centras“  patalpose adresu – Laižuvos g. 24 Mažeikiai,  tel. 8 615 21741, nuo 2014-06-17 iki 2014-07-02.

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, yra parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0001:196), Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Tirkšlių mstl., S. Neries g. 29 A, formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014-05-13 d. įsakymu Nr.A1-1216. 
Projekto tikslai – žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0001:196) padalinimas ir vieno iš atidalinto žemės sklypo naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas) adresu: Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Tirkšlių mstl., S. Neries g. 29 A.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8 443) 25844.
Projekto iniciatorius – Arūnas Lisauskas ir Ilona Lisauskienė.
Projekto rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas.  [email protected]
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite UAB „Kadastro centras“  patalpose adresu – Laižuvos g. 24 Mažeikiai,  tel. 8 615 21741, nuo 2014-06-17 iki 2014-07-02.

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, yra parengtas žemės sklypo, Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Kaimo g. 7 formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-23 d. įsakymu Nr.A1-1014. 
Projekto tikslai – padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0015:4 į du atskirus žemės sklypus.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8 443) 25844.
Projekto iniciatorius – Adolfas Pakamanis.
Projekto rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. [email protected]
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-06-12  iki 2014-06-27, savivaldybės patalpose, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8 443) 25844 arba UAB „Kadastro centras“ patalpose adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai. 

Plano rengimo tikslas – suformuoti naują kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) valstybinės žemės sklypą pagal sklypo skyrimo dokumentus, neįvertinus atliktos statybos pasekmes.
Planavimo organizatorius - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo iniciatorius – Stasys Šeirius.
Plano rengėja – Agnė Strikienė, K. Donelaičio g. 79-3, LT-44249 Kaunas, mob. tel. Nr. 8 657 83136 el. p. [email protected]
Su planu galima susipažinti ir pateikti pastabas bei pasiūlymus nuo 2014 m. birželio 11 iki 2014 m. birželio 26 d. plano rengėjo patalpose, K. Donelaičio g. 79-3, LT-44249 Kaunas, mob. tel. Nr. 8 657 83136 el. p. [email protected] 

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, yra parengtas žemės sklypo, Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Vytauto g. 68 formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-24 d. įsakymu Nr.A1-412. 
Projekto tikslai – padalinti žemės sklypą į du atskirus žemės sklypus. 
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8 443) 25844.
Projekto iniciatorius – Ilona Girčienė, Romualdas Girčys.
Projekto rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. [email protected]
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-05-27 iki 2014-06-10, savivaldybės patalpose, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.: (8 443) 98206, faksas (8 443) 25844.
(2014-05-26)

Planavimo tikslas: padalinti sklypą į dvi dalis. 
Planavimo organizatorius – Danutė Venalienė.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-30 iki 2014-06-18 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-05-19)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6130/0011:19, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Č. Kontrimo g. 7, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į dvi dalis
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Planavimo iniciatorius:  Skaidronė Palšienė ir Valerija Stonkienė
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 698 39691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-05-13 iki 2014-05-27. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-05-27.
(2014-05-13)

Planavimo tikslas: padalinti sklypą į du sklypus.
Planavimo organizatorius – Vladas Jarutis.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-26 iki 2014-06-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-05-13)

Planavimo tikslas: laisvos apie 200 kv. m. S/B „Obuoliukas“ sodo teritorijos, esančios šalia sklypo Nr. 146 prijungimas prie šio sklypo (kadastrinis Nr. 6130/0007:146).
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės sodininkų bendrijos „Obuoliukas“ pirmininkė Irena Raštikienė.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-26 iki 2014-06-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
 Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-05-13)

Planavimo tikslas: suformuoti naują kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) valstybinės žemės sklypą pagal sklypo skyrimo dokumentus, neįvertinus atliktos statybos pasekmių adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Melioratorių g. 15.
Planavimo organizatorius – Stepono Daigino ir Bronislavos Daiginienės įgaliota Petrė Kryževičienė.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-26 iki 2014-06-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-05-13)

Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į du sklypus ir vieno atidalinto sklypo paskirties keitimas į kitos paskirties žemės sklypą.
Planavimo organizatorius – Vidmantas Dargis.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-26 iki 2014-06-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
 Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-05-13)

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: garažui (un. Nr. 4400-2713-1462), garažui (un. Nr. 4400-2713-1495) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. M. Daukšos g. 23B.
Planavimo organizatorius – garažų savininkų bendrijos „Forsas“ pirmininkas Vytautas Ročys.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-26 iki 2014-06-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected].
(2014-05-13)

Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus bei pakeisti vieno iš atidalintų sklypų naudojimo būdą iš inžinerinės infrastruktūros teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijas adresu: Mažeikių rajono savivaldybė Mažeikių miestas, Pavenčių g. 2B.
Planavimo organizatorius – Vladas Aselskis.
 Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-26 iki 2014-06-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-05-13)

Planavimo tikslas: žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0005:346) naudojimo paskirties iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas) bei sklypo padalinimas į atskirus 4 žemės sklypus: adresu Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Tirkšlių mstl.
Planavimo organizatorius – Petronėlė Regina Kakštienė.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-26 iki 2014-06-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-05-13)

Planavimo tikslas: padalinti sklypą į dvi dalis.
Planavimo organizatorius – Ona Kuodienė ir Justinas Kuodys.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-26 iki 2014-06-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-05-13)

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: garažui (un. Nr. 6197-6005-1010), garažui (un. Nr. 6197-6005-1020) ir kitiems statiniams (inžineriniams)-tvorai (un. Nr. 4400-1252-1566) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Skuodo g. 6.
Planavimo organizatorius – garažų savininkų bendrijos Nr. 14 pirmininkas Romas Lopeta.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-26 iki 2014-06-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-05-13)

Planavimo tikslas: padalinti sklypą į dvi dalis.
Planavimo organizatorius – Inga Šemetienė.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-26 iki 2014-06-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-05-13)

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr. 91-4815) 27 punktu, pradedami rengti žemės sklypų planai, prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentui: 

 1. Adresas: Laižuvos g. 4, Mažeikių m. Žemės sklypo plano rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-2956 „Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimą“. Žemės sklypo plano rengimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo ribų suformavimas prie teisiškai registruotų pastatų - parduotuvės (unikalus Nr. 6192-3001-4017), sandėlio (unikalus Nr. 4400-1950-4753), katilinės (unikalus Nr. 4400-1950-4764), bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo nustatymas.
 2. Adresas: Laisvės g. , Mažeikių m. Žemės sklypo plano rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-2957 „Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimą“. Žemės sklypo plano rengimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 6130/7001:0002, unikalus Nr. 4400-1981-5600) į du atskirus žemės sklypus. 
 3. Adresas: P. Matulionio g. 42, Mažeikių m. Žemės sklypo plano rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-2958 „Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimą“. Žemės sklypo plano rengimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo ribų suformavimas prie teisiškai registruotų pastatų - katilinės (unikalus Nr. 6197-9011-1011), boilerinės (unikalus Nr. 6197-9011-1022), kitus statinius (inžinerinius) kaminą, tvorą, vartus su varteliais (unikalus Nr. 6197-9011-1033), bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo nustatymas.
 4. Adresas: J. Basanavičiaus g. 39A, Mažeikių m. Žemės sklypo plano rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-2955 „Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimą“.

Žemės sklypo plano rengimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo ribų suformavimas prie teisiškai registruotų pastatų – ūkio dalies (unikalus Nr. 6193-8000-1055) ir kitų šiuo adresu registruotu statinių  bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo nustatymas.
Žemės sklypų planų rengimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, adresas internete www.mazeikiai.lt), teirautis Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos Daivos Štakonaitės, tel. 8 (443) 98235, faks. 8 (443) 26165, el. paštas [email protected].
Žemės sklypų planų rengėjas: Uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44002 Kaunas, adresas internete www.kelprojektas.lt), teirautis kadastrinių matavimų grupės vadovo Artūro Saurusevičiaus, tel. (8 37) 205606,  mob. (8 693) 93769, faks. (8 37) 205 227, el. paštas [email protected].
Informacija apie parengtus žemės sklypų planų sprendinius, bei galimybę ir laiką su jais susipažinti, bus skelbiama papildomai.
(2014-05-12)

Tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (inžinerinės infrastruktūros teritorijas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos). Suformuotam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas irteritorijos inžinerinio parengimo priemones.
Planavimo organizatorius: UAB „Agrar Nerys”, Bažnyčios g., Alėjų II k., Raseinių r. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „BaltWind”, Kalvarijų g. 24A-215, 09309 Vilnius, tel. 8-698-15245, [email protected], www.baltwind.lt
Detaliojo plano rengimo terminai: 2014 m. II ketv.
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-05-14 iki 2014-06-11 detaliojo plano rengėjo patalpose, esančiose adresu Kalvarijų g. 24A-215, 09309 Vilnius. 
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2014-05-28 iki 2014-06-11 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Laisvės g. 8, Mažeikiai) ir Mažeikių apyl. seniūnijos (Stoties g. 18, Mažeikiai) skelbimų lentose.
Viešas susirinkimas vyks 2014-06-11 (trečiadienį), 16 val., Mažeikių r. savivaldybės Mažeikių apyl. seniūnijos (Stoties g. 18, Mažeikiai) patalpose.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriams galima pateikti raštu iki projekto viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius arba viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.
(2014-04-24)

Planavimo tikslas - suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą ((un. Nr. 6199-4002-7013)
Adresas: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Sodų kel. 16  
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204.
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, Micaičių 4, Pasvaigės k., Telšių r. sav. , tel. 8 698 39691, el. paštas: [email protected]
Planavimu suinteresuotas asmuo: Stanislovas Mačys, gyv. Sodų kel.16, Mažeikiai. Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2014-04-24 iki 2014-05-05
imtinai pas plano rengėją arba planavimo organizatorių. 
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypo plano sprendinių raštu galima pateikti planavimo organizatoriui. 
(2014-04-24)

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkas –  DARIUS BARKUS
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014.04.16 d. iki 2014.05.02 d. adresu: Micaičių g.4, Pasvaigės k. Telšių r. sav. 
Projekto rengėjas – S. Šilingo įmonė, mob. 8 698 39691 , el. p. [email protected]
(2014-04-15)

Planavimo organizatorius – Vytautas Gureckis, tel.: 8 620 19885.
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (numatyti gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas). Planuojamam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir  teritorijos inžinerinio parengimo priemones.  
Planuojamo žemės ūkio paskirties sklypo plotas – 0.1465 ha. 
Detaliojo plano rengimo terminai: 2014m. II – III ketv.  
Pasiūlymus dėl rengiamo detaliojo plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo šių metų balandžio 18d. iki gegužės 20d., pas planavimo organizatorių, adresu: Pavenčių g. 25-16, Mažeikiai. 2014-05-20, 17 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. Detaliojo plano rengėjas: architektas T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel.: 8-686-39875, el.p.: [email protected]
(2014-04-07)

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 6167/0002:154, esančio Telšių apskrityje Mažeikių rajone Reivyčių kaime, formavimo ir pertvarkymo (žemės sklypo padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus) projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Diana Daukantienė.
Projekto rengėjas – UAB „Profilena“, licencijos Nr. 1R-ŽF-279.
Todėl nuo 2014 metų balandžio 04 d. iki balandžio 18 d. kiekvieną darbo dieną nuo 8:00 val. iki 16:00 val. turėsite galimybę susipažinti projekto sprendiniais, sprendinių poveikio vertinimu ir su parengtu teritorijų planavimo dokumentu UAB „Profilena“ patalpose adresu: Vytauto g. 11, Plungė
(2014-04-04)

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Aludarių g. 11 (kad. Nr. 6167/0003:316), Reivyčių k., Reivyčių s., Mažeikių r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: žemės sklypo padalinimas į dvi dalis.
Planavimo organizatorius: Ausma Emilija Mikutienė, tel. 8 686 32571.
Projektą rengia: Darius Penkauskas, Aušros al. 66A-25, Šiauliai, tel. 8 685 46785, el. paštas [email protected].
Nuo 2014 m. balandžio 02 d. iki balandžio 16 d., darbo dienomis (nuo 8.00 val. iki 16.00 val.) projektas eksponuojamas rengėjo patalpose. 
Šiuo laikotarpiu galima susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus ir pastabas raštu
(2014-03-31)

UAB „Kelprojektas“ pagal su Mažeikių rajono savivaldybės administracija pagal sudarytą sutartį rengia techninį projektą „Pėsčiųjų viaduko per geležinkelį nuo Mindaugo gatvės iki Bažnyčios gatvės Mažeikių mieste nauja statyba“. 
Remiantis statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII sk. UAB „Kelprojektas“ informuoja apie pradedamą rengti: „Pėsčiųjų viaduko per geležinkelį nuo Mindaugo gatvės iki Bažnyčios gatvės Mažeikių mieste nauja statyba“ techninį projektą.

 1. Statinio savivaldybės adresas:  Pėsčiųjų viadukas per geležinkelį nuo Mindaugo gatvės iki Bažnyčios gatvės Mažeikių mieste.
 2. Statinio naudojimo paskirtinis: Pagrindinė naudojimo paskirtis „Kita“. Kiti transporto statiniai – viadukas.
 3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir jo patvirtinimo data: - .
 4. Žemės sklypo schema: Schema pridedama.
 5. Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga: Projektavimo pradžia 2013 spalio 15 d. – pabaiga 2014 antras ketvirtis. Statybos pradžia 2015 pirmas ketvirtis – pabaiga 2015 ketvirtas ketvirtis.
 6. Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 223186, el.paštas [email protected].
 7. Projekto vadovas: Gintaras Bajoras tel. nr.: 8 686 58 137, el. paštas [email protected] .
 8. Statytojas: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g.8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, el.paštas [email protected].
 9. Informacijos teikimas projektuotojui dėl projekto: elektroniniu paštu [email protected] arba raštu informaciją pateikiant: darbo dienomis nuo 07.00 iki 16:00 val.  I. Kanto g. 25 LT-44296 Kaunas. 
 10. Viešo susirinkimo data: 2014 m. balandžio 9 d. 17.00 val. Stoties g. 18 (posėdžių salė), Mažeikiai.

(2014-03-27)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Informuojame, kad rengiami žemės sklypų 6127/0005:150, 6127/0005:151, 6127/5:95, 6127/5:96, 6127/5:113 formavimo ir pertvarkymo projektai. Projektų svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – Žemės sklypai:
1) 6127/5:150, esantis Mažeikių r., Reivyčių sen., Kabaldikų k. Žemės sklypo plotas – 7,9242 ha.
2) 6127/5:151, esantis Mažeikių r., Reivyčių sen., Kabaldikų k. Žemės sklypo plotas – 8,5977 ha.
3) 6127/5:96, esantis Mažeikių r., Reivyčių sen., Kabaldikų k. Žemės sklypo plotas – 9,6000 ha.
4) 6127/5:113, esantis Mažeikių r., Reivyčių sen., Kabaldikų k. Žemės sklypo plotas – 28,5125 ha.
5) 6127/5:96, esantis Mažeikių r., Reivyčių sen.,  Tulnikių k. Žemės sklypo plotas – 60,5087 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai : žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo padalijimą į dvi dalis, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo. Projekto organizatorius – UAB „Pamario jėgainių energija“, įgaliotas asmuo Aidas Antanaitis. Projekto  rengėjas – IVVP. 3225329, Julija Sakalauskienė 2R-FP-630, Adresas: Kauno 9B-6, Klaipėda, tel.8-612-16221, [email protected]. Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-04-07 iki 2014-04-23 asmeniškai susitarę, tel. mob.8-612-16221.
(2014-03-24)

Informuojame apie priimtą sprendimą dėl regiono lygmens Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos magistralinio naftotiekio ir produktotiekio bei susijusios infrastruktūros specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo pagrindas: 2013 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-222 (Žin., 2013, Nr. 122-6194).
Planavimo organizatorius: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“, Mažeikių g. 75, Juodeikių k., 89467 Mažeikių r. sav., tel. (8 443) 9 21 21, faks. (8 443) 9 25 25, el. p. [email protected], www.orlenlietuva.lt.
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2 196 089, faks. (8 5) 2 617 507, el. p. [email protected], www.sweco.lt.
Planavimo tikslai:

 1. Įgyvendinti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (NENS) nuostatas ir sukurti trūkstamą techninę infrastruktūrą, kuri užtikrintų diversifikuotą naftos ir naftos produktų tiekimą bei tokiu būdu didintų naftos ir naftos produktų sektoriaus patikimumą ir konkurencingumą bei sudarytų prielaidas mažinti kainas vartotojams (NENS 89, 90 p.).
 2. Užtikrinti naftos ir naftos produktų  transportavimą mažiausiais kaštais bei aplinkai saugiu ir mažiausiai taršiu būdu – vamzdynais (NENS 95, 105 p.), ir tokiu būdu padidinti energijos vartojimo efektyvumą transporto sektoriuje bei skatinti investicijas į aplinką tausojančią produkcijos transportavimo infrastruktūrą (NENS 100.2 p.).
 3. Parinkti tinkamiausią magistralinio naftotiekio ir produktotiekio bei susijusios infrastruktūros statybos variantą.

Planavimo uždaviniai: 

 1. Plėtoti žalios naftos ir naftos produktų transportavimo magistraliniais naftotiekiais ir produktotiekiais infrastruktūrą ir rezervuoti teritorijas jų plėtrai.
 2. Rezervuoti teritorijas magistralinių naftotiekių ir produktotiekių koridoriams, nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą.

Planavimo darbų programa: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin. 2013 Nr. 76-3824) 3 straipsnio 1 dalimi, Specialusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo (2014 m. sausio 1 d.) galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą. Specialusis planas rengiamas keturiais (parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis) etapais. Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros. Specialiojo plano viešumą užtikrinančios procedūros bus vykdomos bendrąja tvarka.
Planuojamos teritorijos vieta: Mažeikių rajono, Skuodo rajono, Kretingos rajono, Palangos miesto, Klaipėdos rajono, Klaipėdos miesto savivaldybių ir Lietuvos jūros teritorijos.
Planavimo terminas: 2014 m. vasaris – 2016 m. lapkritis.
Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui arba Specialiojo plano rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais per visą Specialiojo plano rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos.
(2014-03-21)

Informuojame, kad rengiamas Algimantui Virkučiui formuojamo žemės sklypo po nuosavybės teise priklausančiais pastatais, esančio Viekšnių g. 5D, Tirkšlių miestelyje, Tirkšlių seniūnijoje, Tirkšlių kadastro vietovėje,  Mažeikių rajone, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.  
Planavimo tikslas – žemės sklypo formavimas pastatų eksplotavimui. 
Planavimo organizatorius – Algimantas Virkutis.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014 04 01d. iki 2014 04 14 d. adresu: Šaltinėlio g. 15, Telšiai.
Projekto rengėjas – MB“Georaida“, paž.Nr.2R-FP-786.
Telefonas pasiteiravimui: 8 685 06 096,  el.paštas: [email protected]
(2014-03-20)

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Kad. Nr.6144/0001:17, esančio Liepų g. 16, Račalių k., Židikų sen., Mažeikių raj., formavimo ir pertvarkymo projektas.  
Planavimo tikslas – Sklypo padalijimas į  penkis žemės sklypus. 
Planavimo organizatorius – UAB „Vėjo technologijų projektai“.
Žemės sklypo savininkai -  UAB „Vėjo technologijų projektai“, Marijona Varapnickienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014 04 01d. iki 2014 04 14 d. adresu: Šaltinėlio g. 15, Telšiai.
Projekto rengėjas – MB „Georaida“ .
Telefonas pasiteiravimui: 8 685 06 096,  el.paštas [email protected]
(2014-03-19)

Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į dvi dalis.
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos vadovas.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galima nuo 2014-03-18 iki 2014-03-31 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas S. Šilingo įmonė
Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 698 39691, el. paštas [email protected]
(2014-03-17)

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamam namui (un. Nr. 6193-0000-5019), tvartui (un. Nr. 6193-0000-5034), ūkiniam pastatui (un. Nr. 6193-0000-5040), garažui (un. Nr. 6193-0000-5051) ir kitiems kiemo statiniams (tvorai, kiemo aikštelei) ( un. Nr. 6193-0000-5062) adresu: Birutės g. 5 Mažeikių m. Mažeikių r.sav.
Žemės sklypo naudotojai: Steponas Pocevičius gyv. Birutės g. 5 Mažeikiai 
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksplotuoti.
Planavimo iniciatorius: Steponas Pocevičius
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2014-03-06 iki 2014-03-19 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai, mob. 8 617 35615, [email protected]
(2014.03.04)

Rengiamas žemės sklypo kad .Nr.6167/0001:0411, esančio Urvikių k., Reivyčių  sen.,  Mažeikių r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkas –  SANDRA DERMONTIENĖ
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014.03.04 d. iki 2014.03. 16 d. adresu: Micaičių g.4, Pasvaigės k. Telšių r. sav. 
Projekto rengėjas – S. Šilingo įmonė, mob. 8 698 39691 , el. p. [email protected]
(2014-03-04)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2013, Nr. 76-3848), Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 „Dėl informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2013, Nr. 140-7096). Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 80-2901; 2010, Nr. 155-7873), bei valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. GĮ – 68 „Dėl Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Viekšnių, Tirkšlių seniūnijos Svirkančių, Balėnų kadastro vietovių Žibikų, Čekų, Meškelių, Kegrių, Medžialenkės kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto NR. 1IG-KS-11-1-006976-PR001 viešinimo procedūrų“, informuojame apie Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Viekšnių, Tirkšlių seniūnijos Svirkančių, Balėnų kadastro vietovių Žibikų, Čekų, Meškelių, Kegrių, Medžialenkės kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto sprendinių ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaitos viešinimą (viešą ekspoziciją, viešą svarstymą), kuris vyks nuo 2014 m. kovo 18 d. iki 2014 m. balandžio 18 d. (imtinai).
Planavimo tikslas - parengti Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Viekšnių, Tirkšlių seniūnijos Svirkančių, Balėnų kadastro vietovių Žibikų, Čekų, Meškelių, Kegrių, Medžialenkės kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektą.
Planavimo organizatorius – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23, korpusas A, LT-08105 Vilnius, el. p. [email protected], valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus grupės vadovas – informatikas Andrius Gerkė, tel. (8 41) 523 587, mob. tel. (8 615) 91632, el. p. [email protected]
Projekto rengėjas – jungtinės veiklos partnerių grupė uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių hidroprojektas“, Aušros al. 29A,   LT-76300 Šiauliai, Loreta Tvaronavičienė, tel. (8 41) 523 607, (8 640) 25396, faks. (8 41) 523 607, el. p. [email protected] ir UAB „CENSUS OPTIMUS“, Švitrigailos g.7/16-140, LT-03110 Vilnius, Dinara Gumbakienė, tel./faks. (8 5) 233 3430, el. p.  [email protected]
Vieša ekspozicija. Projekto sprendiniai ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita (tekstinė ir grafinė dalys) bus viešai eksponuojamos nuo 2014 m. kovo 18 d. iki 2014 m. balandžio 18 d. Viekšnių seniūnijos salėje (Tilto g. 12,  Viekšniai, LT-89492 Mažeikių r. sav.), Tirkšlių seniūnijos salėje (S. Dariaus ir S. Girėno g. 24, Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., LT-89328 Mažeikių r. sav.) ir valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje, 228 kabinete (Tilžės g. 170, LT - 76296 Šiauliai) bei valstybės įmonės Valstybės žemės fondo internetiniame tinklalapyje adresu: www.vzf.lt. Kviečiame visuomenę dalyvauti Projekto svarstymo su visuomene procese, susipažinti su parengto Projekto sprendiniais bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir pareikšti raštu savo pastabas ir pasiūlymus. 
Viešas svarstymas įvyks 2014 m. balandžio 22 d. 10 val. Viekšnių seniūnijos salėje (Tilto g. 12,  Viekšniai, LT-89492 Mažeikių r. sav.).
Pasiūlymų teikimo tvarka - pasiūlymus galima pateikti raštu viešos ekspozicijos vietose esančiuose pasiūlymų registracijos žurnaluose, o taip pat siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui per visą Projekto rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
(2014-02-27)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6130/0021:38, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Meškėnų g. 6 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į dvi dalis
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Planavimo iniciatorius: Violeta Skerstonienė
Plano rengėjas: Architektė R.Kačerauskienė, Vydūno g. 12, Mažeikiai, mob. 8 610 02426, el.p. [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose nuo  nuo 2014-03-11 iki 2014-03-25. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-03-25
(2014-02-26)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6130/0021:38, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Meškėnų g. 6 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į dvi dalis
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Planavimo iniciatorius:  Violeta Skerstonienė
Plano rengėjas: Architektė R.Kačerauskienė, Vydūno g. 12, Mažeikiai, mob. 8 610 02426, el. p. [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose nuo  nuo 2014-03-11 iki 2014-03-25. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-03-25.
(2014-02-26)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6130/0023:2, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Algirdo g.16 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į dvi dalis
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Planavimo iniciatorius: Eimantė Valuckienė
Plano rengėjas: Architektė R. Kačerauskienė, Vydūno g. 12, Mažeikiai, mob. 8 610 02426, el.p. [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose nuo  nuo 2014-03-11 iki 2014-03-25. 
Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-03-25.
(2014-02-25)

Detaliojo plano organizatorius - UAB „Pasaida“, atstovaujama direktoriaus Aido Vaičekauskio, mob. 8 615 83823.
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties objektų teritorijas – degalinių ir autoservisų statinių statybas). Planuojamam žemės  sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.  Žemės sklype numatoma autoserviso įmonės veikla.
Planuojamas žemės ūkio paskirties sklypas - 0.6462 ha.
Detaliojo plano rengimo terminas: 2014 m. I–II ketv.
Pasiūlymus pateikti raštu detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo šių metų kovo 5d. iki balandžio 2d. pas planavimo organizatorių, adresu: Mažeikių r. sav., Lėlaičių k., Lėlaičių g. 69. 2014-04-02, 17 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. Detaliojo plano rengėjas – UAB „Plynė“ (P.V. T.Pudžiuvis), P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, mob. 8 686 39875, el. p. [email protected]
(2014-02-25)

Detaliojo plano organizatorius – įgaliotas bendraturtis Andrius Virketis, mob. 8 611 48246.
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) bei sklypo padalinimui į atskirus sklypus. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemones. 
Planuojamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas yra 0.8832ha.
Detaliojo plano rengimo terminas: 2014m. I – II ketv.
Pasiūlymus pateikti raštu detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo šių metų kovo 4 d. iki balandžio 2d., pas planavimo organizatorių, adresu: Draugystės g. 42-27, Mažeikiai. 2014-04-02, 17 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. Detaliojo plano rengėjas: architektas T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, mob. 8 686 39875, el. p. [email protected]
(2014-02-25)

Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į tris dalis.
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos vadovas.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-03-10 iki 2014-03-24 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 8 678 43283, el. paštas [email protected]
(2014-02-24)

Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į dvi dalis.
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos vadovas.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-03-10 iki 2014-03-24 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-02-24)

Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į keturias dalis.
Planavimo organizatorius – Sigitas Gadeikis, gyv. Siaurupio g. 12 Voverių k. Mažeikių r. sav.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-03-10 iki 2014-03-24 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 8 678 43283, el. paštas [email protected]
(2014-02-24)

Planavimo tikslas: žemės sklypo formavimas prie nuosavybės teise valdomų pastatų.
Planavimo organizatorius – Andrius Toliautas, gyv. Naftininkų g. 50-25 Mažeikiai.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-03-10 iki 2014-03-24 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 8 678 43283, el. paštas [email protected]
(2014-02-24)

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad.Nr. 6167/0002:231 sklypo plotas 1.0016 ha, esančio Reivyčių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas: : kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.
Planavimo organizatorius: Sigutė Jucytė gyv., Dingailių k., Sedos sen., Mažeikių r.sav., tel. 8 686 69874.
Projekto rengėjas: UAB GEOTERA  tel.: 8 617 35615, 8 676 17313  [email protected]
Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projekto sprendiniais galite nuo 2014.02.21 d. iki 2014.03.07 d. adresu:  Laisvės g. 17-223  Mažeikiai. 
(2014-02-20)

Informuojame, kad rengiamas Jevgenijai Komaristovai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastrinis Nr. 6130/0020:94, esančio Paupio g. 48 Mažeikių m. Mažeikių r.sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į dvi dalis.
Planavimo organizatorius: Jevgenija Komaristova, gyv. Paupio g. 48 Mažeikiai, tel. 8 687 57631
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galėsite nuo 2014-02-21 iki 2014-03-07 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai Tel. 8 617 35615, [email protected]
(2014-02-20)

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6196-5001-8019), viralinę (un. Nr. 6196-5001-8028), daržinę (un. Nr. 6196-5001-8030), malkinę (un. Nr. 6196-5001-8051), Sandėlį (un. Nr.6196-5001-8062), Tvartą (un. Nr. 6196-5001-8073), šiltnamį (un. Nr. 6196-5001-8084) ir kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (rūkyklą, wc, šulinį), (un. Nr. 6196-5001-8095) adresu: Miško g. 23, Mažeikių m. Mažeikių r.sav.
Žemės sklypo naudotojai: Laima Malakauskienė, Julija Irena Butienė gyv. Miško g. 23 Mažeikiai tel. 8 678 40062
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie nuosavybės teisę valdomų pastatų.
Planavimo iniciatoriai: Laima Malakauskienė, Julija Irena Butienė
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2014-02-21 iki 2014-03-07 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai Tel. 8 617 35615, [email protected]
(2014-02-20)

Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į dvi dalis.
Planavimo organizatorius – Zigmas Lizdenis, gyv. Kabaldikų g. 59, Kabaldikų k. Mažeikių r. sav.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-02-17 iki 2014-03-03 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-02-06) 

Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į dvi dalis.
Planavimo organizatorius – Vanda Ukrinienė ir Stasys Ukrinas, gyv. Tirkšlių mstl. Mažeikių r. sav.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-02-17 iki 2014-03-03 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-02-06)

Pakartotinai informuojame, kad bendra tvarka parengtas detalusis žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) bei sklypo padalinimui į atskirus sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių km. (kad. Nr. 6167/0003:434 Urvikių k.v.)
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengti detalųjį planą pakeisti žemės sklypo naudojimo būdui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei padalinti sklypą į atskirus žemės sklypus (numatyti gyvenamąsias teritorijas: jei yra poreikis - inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas). Suformuotiems sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Planavimo organizatorius: UAB „Saurida", Montuotojų g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 95 360.
Detaliojo plano rengimo terminai: 2013 III ketv – 2014 I ketv.
Plano rengėjas – UAB  „BPII", L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 53 321, faksas (8 425) 53 321, mob. tel. 8 612 27487, el. p. [email protected].
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-02-08 iki 2014-03-12 pas planavimo organizatorių ir projekto rengėją, nurodytais kontaktais.
Detaliojo plano sprendiniai nuo 2014-02-24 iki 2014-03-12 bus viešai eksponuojama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Laisvės g. 8, Mažeikiai) ir seniūnijos skelbimų lentose.
Planuojamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks planavimo organizatoriaus patalpose (Montuotojų g. 8, Mažeikiai)  2014-03-12 d. (trečiadienį) 11 val.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriams galima pateikti raštu iki projekto viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius arba viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.
(2014-02-06)

Planuojamos teritorijos adresas, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis – apie 0,5 ha valstybinės žemės ploto teritorija greta Labdarių g. 1/M. Valandčiaus g. 79A besiribojanti su Labdarių g., S. Neries g. ir M. Valančiaus g., Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir/ar pobūdis bus nustatyti detaliuoju planu.
Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypus, nustatyti jų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius, Laisvės g. 39, LT-89222 Mažeikiai, tel. (8 443) 25 136, el. p. [email protected].
Plano rengėjas: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 2788433, faks. (8 5) 2788789, [email protected]www.taemgroup.lt. Plano rengėjo atstovas: projekto vadovas Marius Berulis.
Planavimo programa. 
Planavimo darbų etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo, baigiamasis. 
Rengimo terminai: planavimo pradžia - 2013 m. IV ketvirtis., planavimo pabaiga -  2014 m. II ketvirtis. 
Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.
Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento perengtais sprendiniais bus galima nuo 2014 m. vasario 24 d. iki 2014 m. kovo 25 d. imtinai Mažeikių seniūnijos patalpose (Laisvės g. 39, Mažeikiai), planavimo organizatorių ir plano rengėją (aukščiau nurodytais kontaktais). Nuo 2014 m. kovo 10 d. iki 2014 m. kovo 25 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Mažeikių seniūnijos patalpose. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir planų sprendiniams aptarti įvyks 2014 m. kovo 25 d. 13.00 val. Mažeikių seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.
(2014-02-06)

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6160/0001:471, esančio Urvikių k., Reivyčių. sen.,  Mažeikių sav., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkė -  Daiva Monstavičienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-02-11 d. iki 2014-02-24d. adresu: Dvaro g. 28, Berkinėnų k., Telšių raj.
Projekto rengėjas – Algio Jankaus IĮ, Tel: 8 685 06096.
(2014-01-31)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2009, Nr. 159-7205; 2013, Nr. 76-3824), Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“  (2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija) (Žin., 2013, Nr. 140-7096) bei Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 ,,Dėl žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 80-2901; 2010, Nr. 155-7873), 46 punktu, informuojame apie pradedamą rengti Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės dalies žemės konsolidacijos projektą Nr. 1IG-KE-12-2-013545-PR001.
Planavimo pagrindas - valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus 2013 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. GĮ – 537 „Dėl Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės Ukrinų, Kukių, Pocaičių, Bukančių, Obeliškių, Šeirių, Strygalės, Dapšių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto teritorijos ribų patvirtinimo ir sprendimo pradėti rengti projektą“.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:

 • suformuoti racionalaus dydžio ir formos žemės ūkio bei miškų ūkio paskirties žemės sklypus;
 • sustambinti žemės valdas ir pagerinti jų glaustumą;
 • sumažinti atstumus tarp žemės sklypų ūkių žemės valdoje;
 • sukurti reikiamą kaimo infrastruktūrą;
 • nustatyti teisės aktų reglamentuojamus žemės naudojimo apribojimus;
 • pagerinti teritorijos rekreacinius, kaimo turizmo ir estetinius išteklius;
 • suprojektuoti valstybinės žemės sklypus visuomenės poreikiams arba konkrečiam visuomenės poreikiui reikalingą teritoriją
 • įgyvendinti kitus žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos politikos tikslus.

Projekto teritorija – Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės Ukrinų, Kukių, Pocaičių, Bukančių, Obeliškių, Šeirių, Strygalės, Dapšių kaimo gyvenamosios vietovės.
Planavimo organizatorius – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos 23, korpusas A, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 262 3000, faks. (8 5) 262 1672, el. paštas: [email protected], interneto tinklalapio adresas: http://www.vzf.lt
Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių hidroprojektas“, Aušros alėja 29A, LT-76300 Šiauliai, tel. (8 41) 523 603, faks. (8 41) 523 605, el. paštas: [email protected][email protected], interneto tinklalapio adresas: http://www.siauliuhidroprojektas.lt
Projekto rengimo ir įgyvendinimo terminas – 2013 m. spalio 23 d. - 2015 m. birželio 30 d.
Planavimo darbų programa - su Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės dalies žemės konsolidacijos projekto Nr. 1IG-KE-12-2-013545-PR001 planavimo darbų programa galima susipažinti valstybės įmonės Valstybės žemės fondo interneto tinklalapyje adresu: http://www.vzf.lt
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas – bus atliekama atranka strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti ir parengiamas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas.
Pasiūlymų teikimo tvarka – siekiant sėkmingų ir efektyvių žemės konsolidacijos projekto rezultatų, kviečiame žemės savininkus, naudotojus, vietos veiklos grupių, kaimo bendruomenių atstovus ir kitus suinteresuotuosius asmenis, aktyviai dalyvauti žemės konsolidacijos projekto svarstymo su visuomene procese. Pasiūlymus visuomenė dėl rengiamo žemės konsolidacijos projekto teikia raštu planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui visą žemės konsolidacijos projekto rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. 
(2014-01-30)

Planavimo tikslas - ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas (fermos ir kitų pagalbinių pastatų statyba).
Planavimo organizatorius – Saulius Uznys, gyv. Pagardės k., Sedos sen., Mažeikių rajono sav.
Žemės sklypo naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Projekto rengėjas - UAB „EUROMETRAS", licencijos Nr.KP-53. 
Žemėtvarkos projekto rengimo pradžia 2014-01-22. Susipažinti  su projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimu galima darbo dienomis nuo 2014 m. vasario 10  iki 2014 m.  vasario 21 dienos  Sedos seniūnijos patalpose arba projekto rengėjo būstinėje Plungėje, LT-90165, S. Daukanto g. 24. Pareikšti pastabas ir  pasiūlymus projekto rengėjui  galima tomis pačiomis dienomis nuo 8 val. iki 17 val. adresu S. Daukanto g. 24,  Plungė, mob. 8 655 71933, el. paštas [email protected].
(2014-01-28)

Bendrąja tvarka yra rengiamas detalusis planas dėl kitos paskirties žemės sklypo (k. Nr. 6110/0012:282) naudojimo būdo pakeitimo į komercinės paskirties objektų teritorijas (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos) ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas (pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos). 
Planuojamo žemės sklypo adresas: Mažeikių r. sav. Mažeikių apyl. sen. Bugenių k. Skuodo g. 111. 
Planavimo organizatorius: UAB „Universe group”, atstovaujama direktoriaus Manto Vismino, buveinė adresu: Naujoji g. 4 Mažeikiai. 
Plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2014-02-18 iki 2014-03-20 pas plano rengėją.
Viešas susirinkimas vyks 2014-03-20 16.00 val. pas plano rengėją, Laisvės g. 9, Mažeikiai.
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai, nuo 2014-03-05 iki 2014-03-20.          
(2014-01-28) 

Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 patvirtintu „Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu" bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-12 įsakymu Nr. A1-3067, rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypui suformuoti apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6195-9002-9016), ūkinį pastatą (6195-9002-9027), garažą (un. Nr. 6195-9002-9038), kiemo rūsį (un. Nr. 6195-9002-9049) bei kitus statinius (inžinerinius) - kiemo statinius (šulinį, kiemo aikštelę, tvorą, stoginę) (un. Nr. 6195-9002-9054), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Valstiečių g. 25. 
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204.
Pareiškėjas: bendraturtės Ona Daugintienė ir Bronislava Vaserienė, atstovaujamos bendraturtės Stanislavos Dauginienės, gyv. Žemaitijos g. 1-4, Mažeikių m., tel. (8-680) 42069.
Žemės sklypo plano rengėjas: UAB „Statoris", Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995, ei. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2014-02-06 iki 2014-02-20 pas plano rengėją arba planavimo organizatorių, Mažeikių rajono savivaldybės asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai.
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypo plano sprendinių raštu galima pateikti nuo 2014-02-06 iki 2014-02-20 planavimo organizatoriui Mažeikių rajono savivaldybės asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai.
(2014-01-28)

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – padalinti žemės sklypą (Kad. Nr. 6130/0008:309) į atskirus žemės sklypus.
Žemės sklypo plano rengimo organizatoriai – Virgilijus Domkus, Martynas Butkus, Aušros g.24-1 Mažeikiai.  
Žemės sklypo plano rengėjas – Vaidas Martinkus, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, [email protected]
Suinteresuoti asmenys gali pareikšti pasiūlymus savivaldybės administracijai adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
(2014-01-24)

Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas žemės sklypui (kad. Nr. 6127/0005:19) padalinti bei pakeisti vieno iš atidalintų naujai suformuotų sklypų, apimančių vėjo jėgainių sanitarinių apsaugos zonų plotą, žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos), adresu: Mažeikių r. sav. Reivyčių sen., Tulnikių k.
Detaliojo planavimo tikslas – rengti detalųjį planą  žemės sklypui padalinti bei pakeisti vieno iš atidalintų naujai suformuotų sklypų, apimančių vėjo jėgainių sanitarinių apsaugos zonų plotą,  žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos). Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemones. 
Planavimo organizatorius – UAB „Pamario jėgainių energija“, įgaliotas asmuo Aidas Antanaitis, Debreceno g. 72-44, Klaipėda.
Detaliojo plano rengėjas – UAB “STUDIJA 33” buveinės patalpos: Danės g. 43, Klaipėda, tel. 8-46-300163,  [email protected].
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-02-10 iki 2014-03-10. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-17 iki 2014-03-04 adresu Danės g. 43, Klaipėda, tel. 300163, [email protected], bei Reivyčių seniūnijoje, Laisvės g. 216, Mažeikiai. Viešas susirinkimas vyks 2014-03-12  11,00 val. Reivyčių seniūnijoje, Laisvės g. 216, Mažeikiai. 
Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Danės g. 43, Klaipėda, tel. 300163, [email protected]
(2014-01-24)

Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 patvirtintu „Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu" bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1185 2011-06-16, rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypui suformuoti apie esamą pastatą -sandėlį (un. Nr. 4400-0097-0976) bei kitus statinius (inžinerinius) - kiemo statinius (kiemo aikštelę, tvorą) (un. Nr. 4400-0098-5966), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Ventos g. 8.
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204.
Pareiškėjas: administratorė Rasa (Šimonienė) Momgaudienė, uzufrukto teise tvarkanti nepilnamečių vaikų turtą, gyv. Žemaitijos g. 8-18, Mažeikių m.
Žemės sklypo plano rengėjas: UAB „Statoris", Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995, ei. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2014-01-29 iki 2014-02-12 pas plano rengėją arba planavimo organizatorių, Mažeikių rajono savivaldybės asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai.
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypo plano sprendinių raštu galima pateikti nuo 2014-01-29 iki 2014-02-12 planavimo organizatoriui Mažeikių rajono savivaldybės asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8.
(2014-01-15)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2013, Nr. 76-3848), Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 „Dėl informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2013, Nr. 140-7096). Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 80-2901; 2010, Nr. 155-7873), bei valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus 2014 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. GĮ – 6 „Dėl Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Židikų kadastro vietovės Parakalnio, Dautarų, Senmiestės, Kentaučių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 1IG-KE-11-1-006977-PR001 viešinimo procedūrų“, informuojame apie Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Židikų kadastro vietovės Parakalnio, Dautarų, Senmiestės, Kentaučių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto sprendinių ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaitos viešinimą (viešą ekspoziciją, viešą svarstymą), kuris vyks nuo 2014 m. sausio 28 d. iki 2014 m. vasario 28 d. (imtinai).
Planavimo tikslas - parengti Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Židikų kadastro vietovės Parakalnio, Dautarų, Senmiestės, Kentaučių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektą.
Planavimo organizatorius – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23, korpusas A, LT-08105 Vilnius, el. p. [email protected], valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus grupės vadovas – informatikas Andrius Gerkė, tel. (8 41) 523 587, mob. tel. (8 615) 91632, el. p. [email protected]
Projekto rengėjas – jungtinės veiklos partnerių grupė uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių hidroprojektas“, Aušros al. 29A, LT-76300 Šiauliai, projekto vadovė Loreta Tvaronavičienė, tel. (8 41) 523 607, (8 640) 25396, faks. (8 41) 523 605, el. p. [email protected] ir UAB „CENSUS OPTIMUS“, Švitrigailos g. 7/16-140, LT-03110 Vilnius, vertintoja Dinara Gumbakienė, tel./faks. (8 5) 233 3430, el. p. [email protected].  
Vieša ekspozicija. Projekto sprendiniai ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita (tekstinė ir grafinė dalys) bus viešai eksponuojamos nuo 2014 m. sausio 28 d. iki 2014 m. vasario 28 d. Židikų seniūnijos patalpose (M. Pečkauskaitės g. 10, Židikai, LT - 89442 Mažeikių r. sav.) ir valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje, 228 kabinete (Tilžės g. 170, LT - 76296 Šiauliai) bei valstybės įmonės Valstybės žemės fondo internetiniame tinklalapyje adresu: www.vzf.lt. Kviečiame visuomenę dalyvauti Projekto svarstymo su visuomene procese, susipažinti su parengto Projekto sprendiniais bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir pareikšti raštu savo pastabas ir pasiūlymus. 
Viešas svarstymas įvyks 2014 m. kovo 4 d. 10 val. Židikų seniūnijos patalpose (M. Pečkauskaitės g. 10, Židikai, LT - 89442 Mažeikių r. sav.).
Pasiūlymų teikimo tvarka - pasiūlymus galima pateikti raštu viešos ekspozicijos vietose esančiuose pasiūlymų registracijos žurnaluose, o taip pat siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui per visą Projekto rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
(2014-01-15)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2013, Nr. 76-3848), Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 „Dėl informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2013, Nr. 140-7096). Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 80-2901; 2010, Nr. 155-7873), bei valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus 2014 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. GĮ – 7 „Dėl Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės Kukių, Repšių, Sūdintų, Ukrinų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 1IG-KE-11-1-006971-PR001 viešinimo procedūrų“, informuojame apie Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės Kukių, Repšių, Sūdintų, Ukrinų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto sprendinių ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaitos viešinimą (viešą ekspoziciją, viešą svarstymą), kuris vyks nuo 2014 m. sausio 28 d. iki 2014 m. vasario 28 d. (imtinai).
Planavimo tikslas - parengti Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės Kukių, Repšių, Sūdintų, Ukrinų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektą.
Planavimo organizatorius – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23, korpusas A, LT-08105 Vilnius, el. p. [email protected], valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus grupės vadovas – informatikas Andrius Gerkė, tel. (8 41) 523 587, mob. tel. (8 615) 91632, el. p. [email protected]
Projekto rengėjas – jungtinės veiklos partnerių grupė UAB „Šiaulių hidroprojektas“, Aušros al. 29A, LT-76300 Šiauliai, inžinierė Genė Savickienė, tel. (8 41) 523601, faks. (8 41) 523605, el. p. [email protected] ir UAB „Census Optimus“, Švitrigailos g. 7/16-140, LT-03110 Vilnius, vertintoja Dinara Gumbakienė, tel./faks.: (8 5) 2333 430, el. p. [email protected]
Vieša ekspozicija. Projekto sprendiniai ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita (tekstinė ir grafinė dalys) bus viešai eksponuojamos nuo 2014 m. sausio 28 d. iki 2014 m. vasario 28 d. Židikų seniūnijos patalpose (M. Pečkauskaitės g. 10, Židikai, LT - 89442 Mažeikių r. sav.) ir valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje, 228 kabinete (Tilžės g. 170, LT - 76296 Šiauliai) bei valstybės įmonės Valstybės žemės fondo internetiniame tinklalapyje adresu: www.vzf.lt. Kviečiame visuomenę dalyvauti Projekto svarstymo su visuomene procese, susipažinti su parengto Projekto sprendiniais bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir pareikšti raštu savo pastabas ir pasiūlymus. 
Viešas svarstymas įvyks 2014 m. kovo 4 d. 12 val. Židikų seniūnijos patalpose (M. Pečkauskaitės g. 10, Židikai, LT - 89442 Mažeikių r. sav.).
Pasiūlymų teikimo tvarka - pasiūlymus galima pateikti raštu viešos ekspozicijos vietose esančiuose pasiūlymų registracijos žurnaluose, o taip pat siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui per visą Projekto rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
(2014-01-15)

Žemės sklypo plano rengimo tikslas - suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams (gyvenamam namui (unikalus Nr. 4400-2023-0176) ir ūkiniam pastatui (unikalus Nr. 4400-2032-0187) esantiems Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Kalnėnų g. 2A, eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, faksas (8 443) 25 844.
Rengimo iniciatoriai – Antanas Zubavičius, Stanislovas Zubavičius ir Romana Pakalniškienė.
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Europlanas“, Liepų g. 68-313, Klaipėda, mab.  8 676 42212, (8 46) 25 0310, el. paštas: [email protected]
(2014-01-09)

Informuojame, kad bendra tvarka parengtas detalusis planas dėl žemės sklypo naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (inžinerinės infrastruktūros teritorijas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybas (biodujų jėgainės statybai)) adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių apyl. sen., Kalnėnų k. (kad. Nr. 6110/0011:46). 
Tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (inžinerinės infrastruktūros teritorijas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos). Suformuotam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas irteritorijos inžinerinio parengimo priemones.
Planavimo organizatorius: UAB „Agrar Nerys”, Bažnyčios g., Alėjų II k., Raseinių r. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „BaltWind”, Kalvarijų g. 24A-204, 09309 Vilnius, mob. 8 698 15245, [email protected], www.baltwind.lt.
Detaliojo plano rengimo terminai: 2014 m. I ketv.
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-01-21 iki 2014-02-18 detaliojo plano rengėjo patalpose, esančiose adresu Kalvarijų g. 24A-204, 09309 Vilnius. 
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2014-02-04 iki 2014-02-18 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Laisvės g. 8, Mažeikiai) ir Mažeikių apyl. seniūnijos (Stoties g. 18, Mažeikiai) skelbimų lentose.
Viešas susirinkimas vyks 2014-02-18 (antradienį), 14 val., Mažeikių r. savivaldybės Mažeikių apyl. seniūnijos (Stoties g. 18, Mažeikiai) patalpose.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriams galima pateikti raštu iki projekto viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius arba viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.
(2014-01-06)

Planavimo organizatorius Algirdas Garalis tel. 8 610 32622, pagal planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.S9-13/DP (2013-05-20) informuoja apie pradedamą rengti Mažeikių r. Sav., Krucių k. žemės sklypo kad. Nr. 6160/0014:223 detalųjį planą.
Planavimo tikslas – rengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei sklypo padalinimui į atskyrus žemės sklypus, numatyti gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas (buvusios mažaaukščių gyvenamųjų namų statybas); jei yra poreikis – inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacinės teritorijas. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemonės
Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka. 
Planuojama sklypų naudojimo paskirtis - bus nustatyta detaliuoju planu
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - Planavimo pradžia – 2013 metų 4 ketvirtis; planavimo pabaiga - 2014 metų 2 ketvirtis
Detalaus plano rengėjas - Vytautą Putną, tel 8-610-69939, Kaunas Ąžuolyno g.6  el.p.[email protected]
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-12-30 iki 2014-01-30 projekto rengėjo būstinėje (Kaunas, Ąžuolyno g. 6, darbo dienomis nuo 9.00 ir 16.00 val.).
Detaliojo plano sprendiniai nuo 2013-12-30 iki 2014-01-30 bus viešai eksponuojama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Laisvės g. 8, Mažeikiai) ir seniūnijos skelbimų lentose.
Planuojamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks Tirkšlių seniūnijos patalpose S.Dariaus ir S.Girėno g. 24, Tirkšliai i,  2014-02-07 d. (penktadieni) 16 val.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriams galima pateikti raštu iki projekto viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius arba viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.
(2014-01-03)

Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 patvirtintu “Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-2309 2012-11-05, rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, padalinti žemės sklypą (k. Nr. 6130/0019:158) į atskirus žemės sklypus, adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. M. Valančiaus g. 15.  
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204.
Planavimu suinteresuotas asmuo: Vytautas Jonauskas, gyv. M. Valančiaus g. 15, Mažeikių m. 
Žemės sklypo plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443) 25 995, el. paštas [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2014-01-13 iki 2014-01-27  pas plano rengėją arba planavimo organizatorių, Mažeikių rajono savivaldybės asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypo plano sprendinių raštu galima pateikti nuo 2014-01-13 iki 2014-01-27  planavimo organizatoriui Mažeikių rajono savivaldybės asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai.  
(2014-01-02)

Dalintis: