Specalioji programa

Priemonių įgyvendinimas

Lėšos – aplinkosauginio švietimo projektams įgyvendinti

Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais projektams įgyvendinti šiemet Savivaldybės 2022 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje numatyta 50 tūkst. Eur. Aplinkosauginio švietimo projektų atrankos komisijai įvertinus pateiktas paraiškas, lėšos paskirtos 22 projektams. 

Atrankos konkurso metu visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonei įgyvendinti sulaukta 26 projektų. Juos teikė rajono lopšeliai-darželiai, mokyklos, Savivaldybės viešoji biblioteka, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos ir kt.   

Lėšos skirtos lopšeliams-darželiams „Saulutė“, „Gintarėlis“, „Berželis“, „Pasaka“, „Eglutė“, „Bitutė“, „Buratinas“, „Žilvitis“, Viekšnių lopšeliui-darželiui „Liepaitė“, Sedos lopšeliui-darželiui „Jurginėlis“, Tirkšlių darželiui „Giliukas“, darželiui-mokyklai „Kregždutė“, pradinei mokyklai „Žiburėlis“, Šerkšnėnų mokyklai-daugiafunkciam centrui, Pavasario progimnazijai, Merkelio Račkausko gimnazijai, VšĮ „Idėjų uostas“, Viešajai bibliotekai, klubui „Mano namai“, Lietuvos žaliųjų judėjimui, Šikšnosparnių apsaugos Lietuvos draugijai, Pikelių bendruomenei. 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės

Specialiosios programos ataskaita

Dalintis: