Poveikio aplinkai vertinimas

1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2024-03-19;

2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: AB „Orlen Lietuva“

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: bitumo gamybos apimčių didinimas iki 574000 t/m.;

4. PŪV vieta:  Mažeikių g. 75 ir 81, Juodeikių k., 89453 Mažeikių r. sav.

5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros interneto tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024m. > Telšių apskritis (2);

6. Pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

2024-03-21

Skelbiame, jog Aplinkos apsaugos agentūra gavo UAB „Kustata“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – išteklių gavybos praplėtimo nuo naudojamo Kušlėnų smėlio ir žvyro telkinio į naujus plotus, informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atrankos informacija).

Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-07-18;

PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Kustata“;

PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: išteklių gavybos praplėtimas nuo naudojamo Kušlėnų smėlio ir žvyro telkinio į naujus plotus;

PŪV vieta: Mažeikių r., Reivyčių sen., Kušlėnų k;

Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Telšių apskritis (2);

Pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +370 682 92653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta atrankos informacija bus paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Dėl viešo supažindinimo su Telšių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

Plano organizatorius: UAB “Telšių regioninis atliekų tvarkymo centras” (TRATC), J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143, Plungė, www.tratc.lt[email protected]
Su Telšių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano (toliau Plano) SPAV ataskaita ir Planu galima susipažinti:

TRATC buveinėje Tumo-Vaižganto g. 91 (III a), LT-90143, Plungė, darbo dienomis 8-17 val., penktadieniais 8-15:45. (pietų pertrauka 12-12:45 val.) iki 2023-07-19.

interneto svetainėje tratc.lt ir www.alkauskaite.com

Pasiūlymus dėl Plano projekto ir SPAV ataskaitos galima teikti elektroniniu paštu SPAV rengėjai [email protected] iki 2023-07-19.
Viešas supažindinimas su SPAV ataskaita ir Planu, vyks 2023-07-19, 17 val. Telšių rajono savivaldybėje, didžiojoje salėje, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai. 

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo MB „Aplinkosaugos specialistai “ parengtą UAB „Juodmeda“ planuojamos ūkinės veiklos -panaudotų alyvų ir naftos produktų regeneravimo įrenginio veiklos apimčių išplėtimas, Mažeikių g. 96, Juodeikių k., Židikių sen., Mažeikių r. sav. informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija). 

 1. Informacijos paskelbimo data: 2023-06-02;
 2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Juodmeda“;
 3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: UAB „Juodmeda“ panaudotų alyvų ir naftos produktų regeneravimo įrenginio veiklos apimčių išplėtimas;
 4. PŪV vieta: Mažeikių g. 96, Juodeikių k., Židikių sen., Mažeikių r. sav.;
 5. Atrankos informacija paskelbta: https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Telšių apskritis (1);
 6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +370 682 92653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

[1] Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybė, į. k. 167371234, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, Virginijus Raudonius Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas, Tel.: +370 443 98 231, el. p. [email protected]

Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data – 2023-05-17

PVSV ataskaitos rengėjas – aplinkosaugos konsultantė Rasa Alkauskaitė-Kokoškina, PVSV specialistė Milda Andriūnaitė-Ayag, Raudonės g. 74, LT-12205 , Vilnius, Tel. +370 610 20 179, el. p. [email protected]  

PŪV pavadinimas – Žiedinio atliekų tvarkymo centro (pakartotinio naudojimo daiktų sandėlio su edukacijai skirtomis patalpomis) ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Algirdo g. 57A Mažeikiai statyba ir eksploatacija.

PŪV vieta – Algirdo g. 57 A, Mažeikiai, Mažeikių r. sav.;

PŪV aprašymas – Projektuojamas žiedinio atliekų tvarkymo centro (ŽATC) pagrindinis pastatas – pakartotiniam naudojimui skirtų daiktų sandėlis su edukacijai skirtomis patalpomis. Pastate numatomos patalpos panaudotų daiktų surinkimui, rūšiavimui, edukacijai, daliniam remontui, paruošimui pakartotiniam naudojimui bei mainams. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje (toliau DGASA) bus priimamos iš gyventojų buityje susidariusios pavojingosios ir nepavojingosios atliekos. Aikštelėje atliekos tik laikomos, atliekamas didžiųjų atliekų rankinis išardymas.

Su PVSV ataskaita galima susipažinti – š. m. gegužės 22 d.–birželio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnijoje Laisvės g. 39, Mažeikiai, darbo dienomis 8.00–16.00 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45), interneto svetainėje https://alkauskaite.com bei PVSV rengėjo adresu (+370 61020179),

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks š .m. birželio 5 d.,17.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje (2 a. salėje), Stoties g. 18, Mažeikiai.

Pasiūlymus iki viešos surinkimo dienos galima teikti iki š. m. birželio 5 d. PVSV ataskaitos dokumentų rengėjui el. paštu [email protected]

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel. (8 444) 47 276, el. paštas [email protected] 

Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Šiaulių regionas;

Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Eko Termo“, Sodų g. 22, LT-03211 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +370 610 39 580.

PAV dokumentų rengėjas – VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“, V. Berbomo g. 10-201, LT-92221 Klaipėda, internetinė svetainė: www.corpi.lt, tel. (8 46) 390 818, [email protected].

PŪV pavadinimas ir vieta – planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Telšių r. sav. Tryškių ir Nevarėnų sen., Mažeikių r. sav. Viekšnių sen. statyba ir eksploatavimas.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija; Telšių rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Mažeikių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius ir Telšių–Tauragės teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra.

Su PAV ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje.

Su popierine ataskaitos versija galima susipažinti nuo 2023-04-03 iki 2023-05-02 darbo dienomis, darbo valandomis:

 • VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ׅ, V. Berbomo g. 10-201, LT-92221 Klaipėda, tel. (8 46) 390 818 (9.00–16.00 val.);
 • Mažeikių r. sav. administracijos priimamajame, Laižuvos g. 3, Mažeikiai (I aukštas), 8 699 20 446.
 • Viekšnių seniūnijoje, Tilto g. 12, Viekšniai, LT-89492 Mažeikių r., tel. +370 687 50 234.
 • Telšių r. sav. administracinėse patalpose, Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai, tel. (8 444) 54 761.
 • Tryškių seniūnijoje, Stoties g. 1, Tryškių mstl., LT-88153 Telšių r. sav., tel. +370  657 72 189.
 • Nevarėnų seniūnijoje, Liepų g. 16, Nevarėnai, LT-88468 Telšių r., sav., tel. +370 665 57 950.

Su ataskaita susipažinti ir pasiūlymus galima teikti iki 2023 m. gegužės 2 d. (raštu: paštu, el. paštu) PAV rengėjui VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“, V. Berbomo g. 10-201, LT-92221 Klaipėda, [email protected] ir [email protected]. Pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją galima teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita susirinkimas įvyks hibridiniu būdu 2023 m. gegužės 3 d. 17.30 val. Mažeikių r. sav. Viekšnių seniūnijoje (adresu: Tilto g. 12, Viekšniai, LT-89492 Mažeikių r.) ir gegužės 4 d. 17.00 val. Telšių r. sav. Nevarėnų seniūnijoje (adresu: Liepų g. 16, Nevarėnai, LT-88468 Telšių r., sav.) bei internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą.

Dalintis: