Gamtos paveldo objektai

Medžialenkės ąžuolas

Informacija apie parengtą Mažeikių rajono savivaldybės saugomo botaninio gamtos paveldo objekto (Medžialenkės ąžuolo) schemą.

Kviečiame susipažinti su parengta Mažeikių rajono savivaldybės saugomo gamtos paveldo objekto (toliau – Savivaldybės saugomas GPO) (Medžialenkės ąžuolo) schema.

Teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 19 straipsnio 1 ir 2 dalys, 23 straipsnio 5 dalis.

Tikslas – nustatyti Savivaldybės saugomo GPO (Medžialenkės ąžuolo) buferinės apsaugos zonos ir pazonio ribas (pagal lajos plotį, 5 m nuotoliu aplink paveldo objektą).

inėta schema nustatytoje teritorijoje (koordinatės: X: 6232528, Y: 401053, adresas: Medžialenkės k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.) bus taikomos LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 5 skyriaus II ir III skirsniuose numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Medžialenkės ąžuolas saugomu vietinės reikšmės paminklu paskelbtas 1960 m., Lietuvos TSR valstybinio gamtos apsaugos komiteto sprendimu. Pasikeitus teisės aktams bei gamtos paveldo diferencijavimui pagal lygmenis, nuo 2001 m.  Medžialenkės ąžuolas tapo Savivaldybės saugomu GPO, o 2010 m. įregistruotas Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų bazėje (ID 0310505010199).

Papildoma informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriuje, tel. (8 443) 94 034.

Išsamią informaciją apie gamtos paveldo objektus galite rasti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro interneto svetainėje.

Dalintis: