Kaimo bendruomenių finansavimas

Kaimo rėmimo fondo nuostatai (suvestinė redakcija)

Priedas (prašymas dėl paramos skyrimo)

  • Patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T1-176 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ 
  • Pakeisti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu T1-327 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T1-176 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
  • 2024 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. A1-638 „Dėl pagal nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Mažeikių rajono savivaldybėje 2024 metais laimėjusių finansavimo konkursą bendruomenių sąrašo bei skirtinų lėšų patvirtinimo“
  • 2024 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. A1-170 „Dėl lėšų paskirstymo įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Mažeikių rajono savivaldybėje 2024 metais“
     

 

 

Pranešimai, kvietimai

Mažeikių rajono bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms išdalinta per 32 tūkst. eurų

Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta – per 32 tūkst. Eur, skirtų finansuoti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, bus išdalinti 29  rajono bendruomeninėms organizacijoms. 

Savivaldybės administracijos skelbtame paraiškų atrankos konkurse dalyvavo 32 organizacijos, iš kurių trijų organizacijų pateiktos paraiškos neatitiko rėmimo apraše nurodytų reikalavimų, o penkioms Mažeikių miesto ir vienai Mažeikių apylinkės seniūnijos bendruomeninėms organizacijoms vertinimo komisija pasiūlė sumažinti lėšas.

Paramos tikslas– skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Mažeikių rajono savivaldybėje 2024 metais laimėjusių finansavimo konkursą bendruomenių sąrašas bei skirtinos lėšos:

 

Seniūnija

Bendruomenė

Projekto pavadinimas

Suma, Eur

Mažeikių miesto

Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija

„Niekada nepasiduok!“

2 000,00

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Mažeikių rajono bendrija

„Bočiai – išnaudokime dainas ir save“

2 510,00

Visuomeninė organizacija „Lietučiukės“

„Bytas“

2 000,00

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių Viltis“

Sveikatos ir bendrystės tiltas didinant sutrikusio intelekto žmonių ir jų šeimos narių įtrauktį

2 100,00

Asociacija „Lauko biuras“

„Labas, kaimyne!“

2 000,00

Mažeikių apylinkės

Ruzgų bendruomenė

Komfortas bendruomenės nariams bendruomenės namuose

672,00

Krakių bendruomenės centras „Ventos vingis“

Knygos „Maigai ir maigiškiai“ leidyba

684,00

Kurmaičių kaimo bendruomenė

Kuriame gražesnę aplinką Kurmaičiuose

678,00

Purvėnų kaimo bendruomenė

Šiluma renginiams

678,00

Bugenių kaimo bendruomenė

Tradicinė Obuolių šventė

678,00

Sedos

Renavo kaimo bendruomenė

„Bendruomeniškumo tiltas“

2 350,00

Dagių bendruomenė

„Bendrystėj ir savanorystėj – visada kartu“

300,00

Sedos bendruomenė

„Švarus judesys“

400,00

Viekšnių

Palnosų bendruomenės centras

Palnosų viešosios erdvės pritaikymas renginiams

2 400,00

Gyvolių kaimo bendruomenė

Gyvolių kaimo bendruomenei 20 metų

597,00

Kapėnų bendruomenė

Viešosios erdvės „Vilos“ pritaikymas Kapėnų bendruomenės poreikiams

500,00

Tirkšlių

Balėnų kaimo bendruomenė

„Stalas – vienijantis bendruomenę“

500,00

Mažeikių rajono savivaldybės Tirkšlių seniūnijos bendruomenė

„Jei nori gyventi sau, gyvenk kitiems“ I. Kantas

1 185,00

Užlieknės kaimo bendruomenė

„Prisėsk, kaimyne, pakalbėkim“

850,00

Voverių kaimo bendruomenė

Viešos erdvės gerinimas Žiedo g. pavėsinėje

850,00

Židikų

Ukrinų kaimo bendruomenė

Cirko šventė

802,00

Račališkių bendruomenė

Įprasmintas laikas-2

369,00

Lūšės bendruomenė

„Bendrystė šildo“

312,00

Židikų seniūnijos bendruomenė

Židikų seniūnijos bendruomenės patalpų remontas

834,00

Šerkšnėnų

Šerkšnėnų seniūnijos bendruomenės centras

Senjorų ir neįgaliųjų popietė „Iš širdies į širdį“

1 000,00

Mažeikių rajono Žemalės bendruomenė

Gyvenvietės istorinis ženklas Žemalės kaime

1 900,00

Reivyčių

Leckavos kaimo bendruomenė

„Bendruomenė – šeima, prisijunk prie šeimos!“

590,00

Laižuvos

Auksodės kaimo bendruomenė

Lauko virtuvė

1 345,00

Laižuvos bendruomenė

Laižuvos bendruomenės sutelktumo stiprinimas

1 345,00

Iš viso:

32 429,00

Dalintis: