Istoriniai duomenys

Mažeikių herbas buvo kuriamas 1967-1968 m. Iš pradžių mieste buvo surengtas konkursas herbo idėjai išaiškinti. Tuometinė Heraldikos komisija gavo dešimtis pasiūlymų. Vienuose projektuose buvo norima pavaizduoti geležinkelį ir iš jo išauginti medį, kituose – vandenį (Ventos upę) ir pramonę simbolizuojančius dantračius, javų varpas, archeologinį akmenį, net Vykdomojo Komiteto pastatą.

Komisija šiuos simbolius atmetė ir pasiūlė ieškoti naujų variantų (Lietuvos heraldikos komisijos archyvas (LHKA) Mažeikių herbo byla). Vėliau mažeikiškiai pateikė dar 16 projektų, kuriuose buvo vaizduojama eglė, dantračiai, javų varpos, saulė, paukštis, geležinkelis, Lietuvos vėliava, lankas su žaibo strėle ir kiti simboliai (ten pat).

Heraldikos komisija pritarė mažeikiškio Jono Eglinsko pasiūlytam variantui, kuriame buvo vaizduojamas įtemptas lankas su žaibo strėle. Jie turėjo simbolizuoti veržliai besivystančią miesto pramonę. Pagal J. Eglinsko idėją herbo etaloną padarė dailininkas Arūnas Tarabilda. Jį komisija aprobavo 1968 m. balandžio 5 d. (LHKA. Mažeikių herbo etalonai). Tai buvo pirmasis miesto herbas, kurį tais laikais patvirtino Respublikinė heraldikos komisija ir vienas iš gražiausių ir geriausių 1968-1970 m. laikotarpio kūrinių. Jame pavaizduoti simboliai ir jų interpretavimo būdas labai priminė senąją Lietuvos linijinę heraldiką ir buvo tarsi senųjų heraldikos tradicijų tęsinys. Jei žaibo strėlė gali simbolizuoti energetiką, tai lankas heraldikoje yra gynybos simbolis. Taigi prieš 40 metų sukurtas Mažeikių herbas, anot Lietuvos Heraldikos Komisijos prie Respublikos Prezidento, yra geriausias Lietuvos Nepriklausomybės ginklas – stipri energetikos pramonė. 

Pasikeitus heraldikos reikalavimams, Heraldikos komisija velionio A. Tarabildos padarytą Mažeikių herbą pasiūlė sutvarkyti dailininkui Raimondui Miknevičiui: panaudoti etaloninį skydą, lauką nuspalvinti heraldine mėlyna spalva (buvo šviesiai mėlyna), o figūrą – auksu (buvo geltona). Iš naujo R. Miknevičiaus parengtą Mažeikių miesto herbo etaloną Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 1996 m. liepos 11 d. (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 159).

Dalintis: