Virginija Katkuvienė

Virginija Katkuvienė gimė 1968 m. gegužės 1d. Telšių r. 1975-1986  metais mokėsi Mažeikių r. Tirkšlių vidurinėje mokykloje. 1991 m. baigė Lietuvos Veterinarijos akademiją, zooinžinerijos kvalifikaciją. 2003 m. baigė Vilniaus Pedagoginį universitetą ir įgijo biologijos bakalauro laipsnį, mokytojo kvalifikaciją. 2007 m. baigė magistro studijas Šiaulių universitete – švietimo vadybą. 1999-2009 m. V. Katkuvienė dirbo mokytoja Plinkšių pagrindinėje mokykloje, 2010-2014 m. – Žemaičių Kalvarijos gimnazijoje, nuo 2004 iki šiol dirba Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje.

Nuo 1999 m. V. Katkuvienė yra aktyvi Žemaitijos skautų organizacijos narė. 2006 m. ir 2012 m. buvo skautų stovyklų viršininkė.

2008 m. Sedoje įkūrė Žemaitijos skautų organizacijos draugovę „Medeina“, kurioje mokiniai suburti į skautišką visuomenę gyvena pagal skautų ideologiją.

Jos dėka nuo 2005 m. Sedoje vyksta Betliejaus taikos ugnies akcija. Į Sedos švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčią atnešama nuo 2005 m. Iš bažnyčios ugnelė nešama ir dalijama ligoniams.

Jos iniciatyva 2014 m. ir 2015 m. vasarą kartu su Mažeikių rajono moterų katalikių draugija buvo surengta vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos. Ji aktyviai dalyvauja Mažeikių NVO asociacijos veikloje, įvairiuose projektuose, prisideda savanoriaudama įvairių renginių, konferencijų metu.

V. Katkuvienė savo atostogų ir laisvalaikio metu nuolat dalyvauja Žemaitijos skautų veikloje, rašo ir įgyvendina projektus, ieško finansavimo. Dalyvauja žygiuose su jaunimu, jų metu puoselėjama ir ugdoma aktyvi pilietinė visuomenė.

V. Katkuvienė savo altruistine, nuoširdžia veikla ir gyvenimu pavyzdžiu seka Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos pėdomis, tęsdama jos veiklą šiomis dienomis.

Dalintis: