Turto valdymo ir priežiūros skyrius
Laižuvos g. 3

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

INFORMACIJA DĖL ĮRAŠYMO Į EILĘ SOCIALINIAM BŪSTUI IŠSINUOMOTI

Asmenys (šeimos), pageidaujantys būti įrašyti į atitinkamą asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašą, turi pateikti prašymą Mažeikių rajono savivaldybės administracijai. Kartu su prašymu asmuo (šeima)turi pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą:

1. Asmens ir šeimos narių tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasus ar tapatybės korteles ir jų kopijas), nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus ir jų kopijas, santuokos, ištuokos, mirties liudijimus ir jų kopijas, nuomos sutarties, jei asmuo (šeima) nuomojasi savivaldybės socialinį būstą, kopiją. Jei reikia, neįgalumą, našlaičio statusą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
2. Pažymas iš seniūnijos, kurioje deklaruota asmens gyvenamoji vieta:
2.1. apie asmens (jei asmuo turi šeimą – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą;
2.2. apie šeimos sudėtį.
3.  Valstybinėje mokesčių inspekcijoje deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už praėjusius kalendorinius metus. Deklaracijos forma FR0001.

Teisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų deklaruoto turto vertė ir pajamos už kalendorinius metus, neviršija šių dydžių:

Šeimos dydis

Grynosios metinės pajamos, EUR

Turtas, EUR

Asmens be šeimos

5 120 EUR

7 168 EUR

Dviejų, trijų asmenų šeimos

10 240 EUR

14 336 EUR

Keturių ir daugiau asmenų šeimos

Vienam asmeniui – 2 944 EUR

Vienam asmeniui – 7 168 EUR


Asmenys ir šeimos iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų išbraukiami, kai
jų deklaruoto turto vertė ar pajamos daugiau kaip 25 procentais viršija metinius pajamų ir turto dydžius.

Kontaktai

Rima Podelienė
Vedėja
(8 443) 94 040, 8 614 20 774
Asta Gramaliauskienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 94 047, 8 699 20 461
Daiva Kuodienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 94 041, 8 693 91 985
Laima Akavickienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 041, 8 699 47 192
Jūratė Žilinskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 043, 8 641 89 033
Paulius Vyšniauskas
Vyriausias specialistas
8 443 94 039, 8 656 88 024
Inga Norvaišienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 94 044, 8 655 40 223
Marija Stočkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 045, 8 699 01 746
Laisva pareigybė
Vyriausioji specialistė
Jurgita Ruzginienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 038, 8 652 39 110
Edmundas Lukas
Vyriausiasis specialistas
8 443 94 039, 8 650 58 789
Nijolė Česnauskienė
Vyriausioji specialistė
8 (443) 94 038
Lina Budreckienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 044, 8 656 49 978
Dalia Keršienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 044