Turto valdymo ir priežiūros skyrius
Laižuvos g. 3

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

BENDRA INFORMACIJA

Vadovaujantis paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymu, informuojame fizinius ir juridinius asmenis apie galimybę nuomos pagrindais aprūpinti būstu asmenis ir šeimas.
Prašymas įrašyti į asmenų, nuomos pagrindais pageidaujančių aprūpinti asmenis ir šeimas būstu, sąrašą pateikiamas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame (I aukštas, 107 kabinetas) arba elektroniniais ryšiais oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
Asmenų, pageidaujančių nuomos pagrindais aprūpinti šeimas ir asmenis būstu, sąrašas, bus sudarytas laikantis eiliškumo ir skelbiamas viešai Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.
Dėl papildomos informacijos kreiptis:
Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyr. specialistė
Inga Norvaišienė, tel. nr. +37065540223

ĮSAKYMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. SPALIO 11 D.  ĮSAKYMO NR. A1-2122 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO
2020 m. balandžio 6 d. Nr. A1-76

ĮSAKYMAS DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2019 m. spalio 11 d. Nr. A1-2122

Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas

Dėl planuojamų tikrinti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos kriterijų ir rizikos veiksnių sąrašo patvirtinimo

2021 m. daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų patikrinimų planas

2020 m.  daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų priežiūros ir veiklos kontrolės ataskaita

2020 m. daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų patikrinimų planas 

2019 m. daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų priežiūros ir veiklos kontrolės ataskaita

2019 m. tikrinamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų sąrašas ir patikrinimų grafikas 

2018 m. bendrojo naudojimo objektų valdytojų patikrinimų planas

2017 m. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kompleksinių planinių patikrinimų grafikas 

 ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠAS

• MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS


• MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠAS

Mažeikių rajono savivaldybės būsto, nuomojamo vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi, sąrašas

Informacija apie asmenis (šeimas) įrašytus į laukiančiųjų paramos būstui išsinuomoti sąrašus 2020 m. spalio 1 d.

Eil. Nr.

Sąrašo pavadinimas

Asmenų (šeimų) sk.

1.

Jaunų šeimų

25

2.

Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa

14

3.

Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų

18

4.

Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų

42

5.

Bendrasis

78

6.

Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą

6

Iš viso:

 

183

Informacija apie išnuomotus socialinius būstus laikotarpiu nuo 2020-01-01 iki 2020-10-01

Eil. Nr.

Sąrašo pavadinimas

Išnuomota socialinių būstų

1.

Jaunų šeimų

1

2.

Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa

2

3.

Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų

0

4.

Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų

4

5.

Bendrasis

5

6.

Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą

1

7.

Išimties tvarka

5

Iš viso:

 

18

Informacija apie parduotus savivaldybės būstus laikotarpiu nuo 2020-01-01 iki 2020-10-01 – 2.

Informacija apie nupirktus socialinius būstus laikotarpiu nuo 2020-01-01 iki 2020-10-01 – 0.

 

Kontaktai

Rima Podelienė
Vedėja
(8 443) 94 040, 8 614 20 774
Asta Gramaliauskienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 94 047, 8 699 20 461
Daiva Kuodienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 94 041, 8 693 91 985
Laima Akavickienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 041, 8 699 47 192
Jūratė Žilinskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 043, 8 641 89 033
Paulius Vyšniauskas
Vyriausias specialistas
8 443 94 039, 8 656 88 024
Inga Norvaišienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 94 044, 8 655 40 223
Marija Stočkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 045, 8 699 01 746
Laisva pareigybė
Vyriausioji specialistė
Jurgita Ruzginienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 038, 8 652 39 110
Edmundas Lukas
Vyriausiasis specialistas
8 443 94 039, 8 650 58 789
Nijolė Česnauskienė
Vyriausioji specialistė
8 (443) 94 038
Lina Budreckienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 044, 8 656 49 978
Dalia Keršienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 044