Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius)
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Švietimo pagalbos paslaugos

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VAIKUI IR JO ŠEIMAI SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Paslauga

(pavadinimas, trumpas apibūdinimas, trukmė, cikliškumas ir t. t.)

 

Paslaugos teikėjas, adresas, kontaktai,

darbo laikas

 Paslaugos gavėjai  Paslauga asmeniui ir (ar) grupei asmenų  Paslaugos teikimo vieta (-os)  Paslaugos užsakymas, kaina

1.

Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas. Nustatyti vaiko asmenybės ir ugdymosi problemas, įvertinti spec. ugdymosi poreikius, nustatyti lygį, skirti specialųjį ugdymą.

 

Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

Naftininkų 9 (poliklinikos pastate, 3 aukštas)

8 (443) 20341

pptmazeikiai@gmail.com

www.ppt.mazeikiai.lm.lt

Darbo laikas:

I – V – 8.00 – 19.00

Pietų pertrauka

12.00-12.30

 

 

 

 

 

Vaikai, kurie turi mokymosi sunkumų

Asmeniui

Tarnybos patalpose

Kreipiasi ugdymo įstaigos ar tėvai.

 

Nemokama paslauga

2.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas. Individualios socialinio pedagogo konsultacijos.

Vaikai, tėvai, pedagogai, švietimo įstaigų specialistai

Asmeniui, grupei

Tarnybos patalpose

Kreipiasi švietimo įstaigos, tėvai

Nemokama paslauga

3.

Psichologinės pagalbos teikimas. Individualios psichologo konsultacijos vaikams, turintiems emocijų, elgesio, bendravimo, krizės, patyčių, smurto, asmenybės savęs pažinimo ir augimo problemų.

Vaikai, tėvai, pedagogai, švietimo įstaigų specialistai

Asmeniui

Tarnybos patalpose

Kreipiasi tėvai

Paslauga nemokama, jei ugdymo įstaiga neturi psichologo.

Paslauga mokama – 7,24 Eur.

4.

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas. Individualios ir grupinės specialiojo pedagogo ir logopedo pratybos.

Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių

Asmeniui ir grupei  (iki 8 vaikų)

Tarnybos patalpose

Kreipiasi tėvai

Paslauga nemokama, jei ugdymo įstaiga neturi specialiojo pedagogo ir logopedo.

Paslauga mokama – 7,24 Eur.

5.

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai. Kursų tikslas – suteikti žinių apie efektyvią tėvystę, stiprinti tėvų socialinius ir bendravimo su vaikais įgūdžius.

Tėvai, kuriems kursai paskirti teismo nutarimu ar savivaldybės VGK sprendimu

Grupei

Tarnybos patalpose

Kaina – 38 Eur.

6.

Pozityvios tėvystės mokymai tėvams. Mokymų tikslas – suteikti žinių apie pozityvią ir saugią tėvystę, mokyti veiksmingesnių būdų bendrauti su vaiku, atsiliepti į vaiko poreikius ir sudaryti sąlygas sėkmingai vaiko raidai, padėti dalintis patirtimi, idėjomis, problemų sprendimais.

Tėvai

Grupei

Tarnybos patalpose

Kreipiasi tėvai, VTAS, švietimo įstaigos

Paslauga nemokama

7.

Seminarai, mokymai tėvams.

Informacija apie organizuojamas veiklas skelbiama tarnybos internetinėje svetainėje: https://www.ppt.mazeikiai.lm.lt/index.php/mokymai

Tėvai

Grupei

Tarnybos patalpose

Kreipiasi tėvai

Paslauga nemokama

8.

Mokymai tėvams, turintiems  intelekto sutrikimą.

Mokymų tikslas – suteikti žinių apie vaikų poreikius skirtingais amžiaus tarpsniais, vaikų ir tėvų teises, pareigas, vaikų lavinimą ir auklėjimą.

Tėvai, turintys intelekto sutrikimą

Grupei

Tarnybos patalpose

Kreipiasi tėvai, socialinių paslaugų tarnyba, VTAS

Paslauga nemokama

9.

Saugaus ryšio su vaiku mokymai (SAFE)

Mokymai skirti besilaukiančioms mamoms/poroms. Mokymų programoje skiriamas dėmesys tėvų prieraišumo stiliui išsiaiškinti, nesąmoningiems lūkesčiams, baimėms įsisąmoninti. Mokoma atpažinti ir teisingai interpretuoti vaiko siunčiamus signalus ir tinkamai į juos reaguoti. Aptariami poros santykių pasikeitimai, bendravimas trise. Mokoma atsipalaidavimo pratimų.

Besilaukiančios mamos/poros.

Grupei

Tarnybos patalpose

Kreipiasi tėvai

 

Paslauga nemokama

10.

Ankstyvosios intervencijos programa.

Skirta asmenims nuo 14 iki 21 metų, kurie dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pateko į policijos, teismų, mokyklos ar darbovietės akiratį. Tokiems asmenims būdingas eksperimentinis ar nereguliarus psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, kuomet asmenys turi problemų dėl rizikingo elgesio.

Jauni asmenys

Grupei

Tarnybos patalpose

Kreipiasi jauni asmenys, tėvai, policija, ugdymo įstaigos, sveikatos priežiūros specialistai

Paslauga nemokama

11.

Psichologinių krizių valdymas ugdymo įstaigoje.

Krizių valdymo komandos specialistų teikiama pagalba psichologinei krizei įveikti ugdymo įstaigoje.

Ugdymo įstaigos bendruomenė

Asmeniui, grupei

Ugdymo įstaigoje

Kreipiasi ugdymo įstaiga, psichologinės krizės atveju

Paslauga nemokama

12.

Pailgintos dienos grupė. Grupės paskirtis – tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu po pamokų organizuoti 1-4 klasių mokinių priežiūrą, užimtumą, teikti pagalbą mokiniams atliekant namų užduotis, sudaryti sąlygas mokinių laisvalaikiui organizuoti. Grupės veikla organizuojama mokslo metų eigoje.

Mažeikių ,,Vyturio‘ pradinė  mokykla,

Sodų g. 14, Mažeikiai

Tel.( 8 443) 73907,

(8 443) 71454,

vyturys.rastine@gmail.com

I-V    11.30-17.30

1-4 klasių mokiniai

Asmenų grupei

Mažeikių ,,Vyturio“ pradinė mokykla

20 Eur asmeniui per mėnesį

13.

Pailgintos dienos grupė. Grupės veiklos tikslas- po pamokų  organizuoti priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-4 klasių mokinių pedagoginę priežiūrą, teikti pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis, sudaryti sąlygas laisvalaikiui organizuoti. Grupės veikla organizuojama mokslo metų eigoje.

Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla,

Sedos g.12, Mažeikiai

Tel. (8 443) 70641,

kazimierojagmino.pradine@gmail.com

I-V   12.00-18.00

Priešmokyklinės ugdymo grupės, 1-4 klasių mokiniai

Asmenų grupei

Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla

20 Eur asmeniui per mėnesį

14.

Pailgintos dienos grupė. Grupės paskirtis – pradinių klasių mokinių užimtumas ir bendrųjų kompetencijų ugdymas po pamokų. Grupės veikla organizuojama mokslo metų eigoje.

Mažeikių Kalnėnų progimnazija,

Pavenčių g. 3, Mažeikiai

Tel. (8 443) 20367,

kalnenu@hotmail.com

I- V   12.00-18.00

1- 4 klasių mokiniai

Asmenų grupė

Mažeikių Kalnėnų progimnazija

20 Eur asmeniui per mėnesį

15.

Pailgintos dienos grupė. Grupės paskirtis- teikti pagalbą pradinių klasių mokiniams ruošiant namų darbus, ugdyti socialinius įgūdžius ir bendrąsias kompetencijas.

Mažeikių ,,Ventos“ progimnazija,

Pavenčių g. 15, Mažeikiai

Tel. (8 443) 73666,

ventosprogimnazija@gmail.com

I-V  13.00-16.00

1-4 klasių mokiniai

Asmenų grupei

Mažeikių ,,Ventos“ progimnazija

10 Eur asmeniui per mėnesį

16.

Pailgintos dienos grupė. Grupės veiklos tikslas-po pamokų  organizuoti priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-4 klasių mokinių pedagoginę priežiūrą, teikti pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis, sudaryti sąlygas laisvalaikiui organizuoti. Grupės veikla organizuojama mokslo metų eigoje

Mažeikių ,,Žiburėlio“ pradinė mokykla,

Gamyklos g.4, Mažeikiai

Tel. (8 443) 66346                       zibureliopradine@gmail. com

I-V  12.00 -18.00

Priešmokyklinės ugdymo grupės, 1-4 klasių mokiniai

Asmenų grupei

Mažeikių ,,Žiburėlio“ pradinė mokykla

20 Eur asmeniui per mėnesį

17.

Pailgintos dienos grupė. Grupės paskirtis- teikti pagalbą pradinių klasių mokiniams ruošiant namų darbus, ugdyti socialinius įgūdžius ir bendrąsias kompetencijas. Grupės veikla organizuojama mokslo metų eigoje.

Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija,

Dariaus ir Girėno g. 16, Seda, Mažeikių r.

Tel. (8 443) 46242

sedosgimnazija@gmail.com

I-V  12.00-18.00

1-4 klasių mokiniai

Asmenų grupei

Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija

20 Eur  asmeniui per mėnesį

18.

Pailgintos dienos grupė. Grupės veiklos tikslas-po pamokų  organizuoti  1-2 klasių mokinių pedagoginę priežiūrą, teikti pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis, sudaryti sąlygas laisvalaikiui organizuoti. Grupės veikla organizuojama mokslo metų eigoje

Mažeikių Pavasario pagrindinė mokykla,

Pavasario g. 53, Mažeikiai

Tel. (8 446) 90050

info@pavasariomokykla.lt

I-V   11.15-17.15

1-2 klasių mokiniai

Asmenų grupei

Mažeikių Pavasario pagrindinė mokykla

20 Eur asmeniui per mėnesį

19.

Neformaliojo švietimo mokyklos -

Mokinių užimtumas neformaliojo  ugdymo veikloje:

laisvalaikio organizavimas;

edukacinės programos;

veikla būreliuose:

,,Skambios natos"

Dizaino būrelis ,,Auksarankiai"

,,Šešios stygos"

,,Decima"

,,Sparnuotas potėpis"

Būrelis ,,Kompiuterinis pasaulis"

Gamtos būrelis ,,Lūtučiukai"

Kulinarijos būrelis ,,Smaguriai"

Šokio grupė ,,Solo step"

Šokių grupė ,,Spinduliukai"

,,Teatro ABC"

Moksleivių namai

Žemaitijos g. 4, Mažeikiai

Tel.: (8-443) 79891

moksleiviunamai@kli.lt    

Darbo laikas: nuo 800 val. iki 1700 val. (administracija)
Užsiėmimų laikas: 800 val. iki 2000 val.
Pietų pertrauka: nuo 1200 val. iki 1300 val.

 

 

 

 

Vaikai iki 18 metų

Asmeniui,

grupei

Žemaitijos g. 4, Mažeikiai

6,00 Eur per mėnesį

20.

Neformaliojo švietimo mokyklos -

Mokinių užimtumas neformaliojo ugdymo veikloje:

laisvalaikio organizavimas;

edukacinės programos;

veikla būreliuose:

Rankdarbių būrelis ,,Ramios bitės"

,,Saugaus eismo - motociklininkų"

Šiuolaikinių šokių būrelis

Būrelis ,,Aktyvus laisvalaikis"

Fotografijos būrelis

Saugaus eismo motorolerininkų - mopedininkų būrelis

,,Rankdarbių kraitė"

 Kartingininkų būrelis

Taikomosios dekoratyvinės dailės būrelis

Aviamodelininkų būrelis

Robotikos būrelis

Moksleivių techninės kūrybos centras

Pavenčių g. 2, Mažeikiai 

Tel.:  (8-443) 25967

 mail@mtkc.harvista.lt

Užsiėmimų laikas: 1400 val. iki 1930 val.

Vaikai iki 18 metų

Asmeniui,

grupei

Pavenčių g. 2, Mažeikiai 

 

6,00 Eur per mėnesį

 

 

 

Kontaktai

Kristina Sereikienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 329