Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius)
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Socialinės paslaugos

PATVIRTINTA

Mažeikių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. kovo 4 d. 

įsakymu Nr. A1-493

Eil. Nr.

Paslauga

(pavadinimas, trumpas apibūdinimas, trukmė, cikliškumas ir t. t.)

Paslaugos teikėjas, adresas, kontaktai, darbo laikas

Paslaugos gavėjai Paslauga asmeniui ir (ar) grupei asmenų Paslaugos teikimo vieta (-os) Paslaugos užsakymas, kaina

1.

Pavėžėjimas specialiu transportu

 

Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, Naftininkų g. 9, Mažeikiai Tel. 8 (443)  20 139, el. p. direktore@socpaslaugos.lt

Darbo laikas:

I-IV – 8.00 – 17.00

V – 8.00 – 15.45

Pietų pertrauka

12.00 – 12.45

1.         Asmuo su negalia,

2.         socialinę riziką patiriančios šeimos

Asmeniu, šeimai

Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba

Paslaugų gavėjui paslaugos Mažeikių rajono ribose teikiamos nemokamai.

2.

Dienos socialinė globa asmens namuose.

(Kompleksinė, nuolatinė specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba asmeniui dienos metu)

 

1.       Senyvo amžiaus asmuo su negalia,

2.       suaugęs asmuo su negalia,

3.       vaikas su negalia.

Asmeniui

Asmens namuose

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu.

vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos didesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau –VRP) dvigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 10 procentų asmens gaunamų pajamų;

vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos didesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau –VRP) trigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 15 procentų asmens gaunamų pajamų;

asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už VRP dvigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra  10 procentų asmens gaunamų pajamų;

asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už VRP trigubą dydį mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra  30 procentų asmens gaunamų pajamų;

asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už VRP keturgubą dydį mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra  40 procentų asmens gaunamų pajamų.

 

3.

Integrali pagalba.

(Dienos globos ir slaugos paslauga. Kompleksinė socialinio darbuotojo padėjėjo ir slaugos specialistų reabilitacinės paslaugos)

1.           Senyvo amžiaus asmuo su negalia,

2.           suaugęs asmuo su negalia,

3.           vaikas su negalia

Asmeniui

Asmens namuose

Mažeikių rajono savivaldybės admininistracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu.

Slaugos paslaugos gavėjui teikiamos nemokamai (finansuojama iš ES socialinio fondo).

4.

Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

1.    Asmenims su negalia

2.    Vaikams su negalia

Asmeniui

Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba

Asmuo sumoka į Socialinių paslaugų tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą:

6 eurų įmoką už naują naktipuodžio kėdutę;

3 eurų įmoką už pakartotinai išduotą naktipuodžio kėdutę;

 9 eurų įmoką už naują vaikštynę su staliuku;

 5 eurų įmoką už pakartotinai išduotą vaikštynę su staliuku;

43 eurų įmoką už naują rankomis reguliuojamą lovą;

20 eurų įmoką už pakartotinai išduodamą rankomis reguliuojamą lovą;

 72 eurų įmoką už naują automatiškai reguliuojamą lovą;

 35 eurų įmoką už pakartotinai išduodamą automatiškai reguliuojamą lovą;

10 procentų naujo kojomis minamo triračio ar keturračio kainos ar grąžintos likutinės vertės.

 

5.

Vaiko priežiūros paslauga

Bendruomeniniai šeimos namai

Pavenčių g. 4, Mažeikiai

Tel. 8 (600) 19197;

Darbo laikas:

10.00 – 18.00 val.

 

Darbo grafikas gali keistis, prilausomai kiek susiformuoja mokymų grupių, koks yra poreikis . Darbo grafikas sekančiam mėnesiui sudaromas einamojo mėnesio paskutinę dieną

Vaikai nuo 3 iki 7 metų. Vaikai dalyvauja be tėvų.

Asmeniui

Bendruomeniniai šeimos namai

 

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai, finansuojama iš Europos socialinio fondo.

6.

Individualios psichologo konsultacijos

Vaikai nuo 3 iki 16 metų. Nuo 16 metų vaikas projekte dalyvauja kaip atskiras dalyvis.

 

 

 

 

Asmeniui

Bendruomeniniai šeimos namai

 

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai, finansuojama iš Europos socialinio fondo.

7.

Grupinės psichologo konsultacijos

(paaugliams)

Paaugliai.

Amžiaus grupės formuojamos pagal poreikį.

Grupei

Bendruomeniniai šeimos namai

 

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai, finansuojama iš Europos socialinio fondo.

8.

Sociokultūrinės paslaugos (šeimų klubai, savaitgalinės stovyklos).

Vaikų amžius nėra ribojamas

Šeimai, grupei

Bendruomeniniai šeimos namai

 

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai, finansuojama iš Europos socialinio fondo.

9.

Šeimos įgūdžių ugdymas

Vaikų amžius nuo 1,3 mėn . iki 2 metų. Vaikai dalyvauja kartu su tėvais.

Grupei

Bendruomeniniai šeimos namai

 

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai, finansuojama iš Europos socialinio fondo.

10.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas: Paslaugos teikiamos siekiant stiprinti šeimos bendravimo gebėjimus, ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais. Paslaugos teikimo trukmė: neterminuotai, pagal poreikį.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras

Laisvės g. 83, Mažeikiai

Tel. 8 (443) 20110

El. p. gimk1@atokvepis.lt

 

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, vaikus globojančios šeimos, krizinėje situacijoje esančios šeimos auginančios vaikus

Asmeniu, šeimai

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Pagalbos šeimai skyrius

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

 

 

11.

Laikinas apnakvindinimas

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei

Trukmė/dažnumas: teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, auginantys vaikus;

krizinėje situacijoje (skyrybos, smurtas, stichinės nelaimės ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai;

vieniši tėvai ir jų vaikai, besilaukiančios moterys, nepilnametės besilaukiančios merginos ir nepilnametės motinos

 

Asmeniu, šeimai

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Šeimos krizių centras

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

 

 

12.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Pagalbos suteikimas ir organizavimas asmeniui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje

Trukmė/dažnumas: pagal poreikį

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, auginantys vaikus;

krizinėje situacijoje (skyrybos, smurtas, stichinės nelaimės ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai;

vieniši tėvai ir jų vaikai, besilaukiančios moterys, nepilnametės besilaukiančios merginos ir nepilnametės motinos

 

Asmeniu, šeimai

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Šeimos krizių centras

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

 

13.

Psichosocialinė pagalba

Pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems

Trukmė/dažnumas: pagal poreikį

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, auginantys vaikus;

krizinėje situacijoje (skyrybos, smurtas, stichinės nelaimės ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai;

vieniši tėvai ir jų vaikai, besilaukiančios moterys, nepilnametės besilaukiančios merginos ir nepilnametės motinos

 

Asmeniu, šeimai

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Pagalbos šeimai skyrius

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

 

14.

Apgyvendinimas krizių centruose

Laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, jei jie dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis gyvenamąja vieta, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę

Iki 12 mėn. ar ilgiau

Vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, ir jų teisėti atstovai pagal įstatymą,

socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, auginantys vaikus;

krizinėje situacijoje (skyrybos, smurtas, stichinės nelaimės ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai;

vieniši tėvai ir jų vaikai, besilaukiančios moterys, nepilnametės besilaukiančios merginos ir nepilnametės motinos

 

Asmeniu, šeimai

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Šeimos krizių centras

Asmeniui, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje, kurioje teikiamos socialinės priežiūros paslaugos, mokėjimo dydis per mėnesį – 5 procentai asmens gaunamų pajamų.

15.

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

Atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus

Kaip nurodyta Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys bei besirengiantys globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais tapti asmenys

Asmeniu, šeimai

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

 

16.

Trumpalaikė socialinė globa/laikino atokvėpio paslauga

Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos, nepilnametėms motinoms, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, – laikino atokvėpio paslaugos

Trukmė/dažnumas: vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos -

iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 18 mėn.

vaikams su negalia – teikiama nuo 12 iki 24 valandų per parą, iki 14 parų per metus, išimtinais atvejais iki 90 parų

Globojamiems, rūpinamiems vaikams – iki 30 kalendorinių dienų per metus

Vaikai, laikinai likę be tėvų globos,

socialinę riziką patiriantys vaikai ar vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų,

vaikai su negalia,

globojami (rūpinami) vaikai

 

Asmeniui

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras

Globos centro skyriuje.

 

Dėl teikiamų paslaugų kreiptis į Mažeikių savivaldybės paramos skyrių.

 

17.

Ilgalaikė socialinė globa

Visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba

Trukmė/dažnumas: iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa

 

Be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa

Asmuo

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Vaikų globos skyrius

Dėl teikiamų paslaugų kreiptis į Mažeikių savivaldybės paramos skyrių.

 

18.

Šeimos mediacija

Savanoriška, konfidencialaus pobūdžio ginčų sprendimo procedūra, kurioje vienas ar keli tretieji nepriklausomi, nešališki asmenys – mediatorius arba mediatoriai, padeda besiginčijantiems pasiekti priimtiną ginčo sprendimą

Darnus šeimos ginčų sprendimas:

Skyrybų konfliktai, konfliktai dėl vaiko (gyv. vieta, bendravimas išlaikymas ir t.t.), tėvų ir vaikų konfliktai

Trukmė/dažnumas: kol problema bus išspręsta

 

 

Socialinę riziką patiriančios šeimos, turinčios vaikų,

krizinėje situacijoje (skyrybos, smurtas, stichinės nelaimės ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys bei besirengiantys globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais tapti asmenys

Asmeniu, šeimai

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Šeimos krizių centras

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

 

29.

Efektyvios tėvystės mokymai

Suteikti tėvams paramą auginant ir auklėjant vaikus. Paskatinti šeimoje kurti palankią jų raidai aplinką ir poreikius atitinkantį bendravimą, padėti tėvams taikyti nesmurtinę discipliną, mokyti empatiško bendravimo šeimoje.

Trukmė/dažnumas: pagal poreikį

Tėvai, globėjai, įtėviai

Grupei

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

 

20.

Socialinio-emocinio ugdymo užsiėmimai

Efektyvi ugdymo programa, kur smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos, padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir  išmokti spręsti sudėtingas socialines-emocines situacijas. 

Trukmė/dažnumas: pagal poreikį

Vaikai nuo 5-8 metų

Grupei

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

 

21.

Atviras darbas su jaunimu

Paslauga teikiama siekiant ugdyti jaunų žmonių asmenines ir socialines kompetencijas, padėti jauniems žmonėms aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jauno žmogaus gyvenimo pokyčius. Jaunimas motyvuojamas dalyvauti jo interesus atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius

Trukmė/dažnumas: darbo dienomis nuo 11.00 – 19.00 val.

Jaunimas nuo 14 metų amžiaus

Asmeniui, grupei

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Atvira jaunimo erdvė

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

 

22.

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras, Ventos g. 8a,  Mažeikiai.

Darbo laikas:

pirmadienį – ketvirtadienį 8:00 – 17:00,

penktadienį 8:00 – 15:45,

pietų pertrauka 12:00 – 12:45

 

Neįgalūs vaikai

Asmeniui

Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

23.

Higienos paslaugos

Neįgalūs vaikai

Asmeniui

Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

24.

Grupinio socialinio darbo užsiėmimai

Neįgalūs vaikai

Grupei

Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

25.

Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa

 

 

Šeimyna „Ąžuoliukai“

Maumedžių g. 1, Palnosų k., Mažeikių r.

Tel. 8 (676) 42127

azuoliku.seima@gmail.com

24 val. per parą

Globojami vaikai

Vaikui

Maumedžių g. 1, Palnosų k., Mažeikių r.

 

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

26.

Individuali pagalba neįgaliajam

Teikdama šią paslaugą Asociacija siekia neįgaliųjų socialinio dalyvavimo, aktualizavimo bei įgyvendinimo. T. y. pagalba padedant lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose (palydint, padedant spręsti kylančias problemas); informacijos teikimas jam prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jo negalios pobūdį;  pagalbą sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus (pagal galimybes); pagalba, sprendžiant buityje kylančias problemas, (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdieninėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje bei naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas). Dirbant nuotoliniu būdu didėjo individualios pagalbos neįgaliajam poreikis, pristatant maistą, vaistus, higienos priemones, psichologinės paramos teikimas. Svarbu mokyti ir nuolat kalbėti apie saviizoliacijos, higienos svarbą, kaip vėdinti butą ir kt. Neįgaliesiems reikalinga didžiulė emocinė parama, ypač bendraujant individualiai.  Paslauga teikiama pagal 2020 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą 5 k. sav./4 val.

Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija

Pavenčių g. 4, Mažeikiai

 Tel. 8 (698) 12565

Vaikai su VCP negalia ir jų šeimos

Neįgaliam vaikui ir jo šeimos nariams

Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacijoje

 

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

 

Kontaktai

Kristina Sereikienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 329