Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS

Kviečia teikti paraiškas vaikų vasaros stovykloms finansuoti 

Mažeikių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Vaikų vasaros stovyklų finansavimo konkursui. 

Paraiškas gali teikti švietimo (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kultūros įstaigos, asociacijos, labdaros paramos fondai ir kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta švietimo veikla, bei kiti švietimo teikėjai, kurių registracijos ir buveinės adresas nurodytas savivaldybės teritorijoje, turintys teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklas. 

Prioritetai teikiami programoms:

  1. Aktyvia veikla užimančioms daugiau vaikų mažesnėmis sąnaudomis;
  2. Numatančioms užimti socialiai remtinų šeimų vaikus;
  3. Numatančioms užimti turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus;
  4. Turinčioms kitų finansavimo šaltinių;
  5. Numatančioms ilgesnės trukmės veiklą. 

Paraiškos (užklijuotame voke, 3 egz.) registruojamos iki 2021 m. liepos 7 d. 17 val.  Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje (204 kab.) adresu: Stoties g. 18, LT-89223 Mažeikiai. 

Papildoma informacija teikiama tel. (8 443) 95332, mob. 8 698 37190, el. p. nijole.zakalskiene@mazeikiai.lt. 

Vaikų vasaros stovyklų finansavimo konkurso organizavimo dokumentai ir jų priedai: 

Mažeikių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų finansavimo konkurso tvarkos aprašas 

Aprašo 1 priedas (Vaikų vasaros stovyklų finansavimo konkurso paraiška)

Aprašo 2 priedas (Vaikų vasaros stovyklų programų vertinimo kriterijai)

Aprašo 3 priedas (Vaikų vasaros stovyklos veiklos ataskaita)

 

___________________________________________

Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų įgyvendinimas 2020 m. Mažeikių rajone


Mažeikių rajono savivaldybės skelbtame konkurse dalyvavo 8 paslaugų teikėjai. Finansavimas skirtas visiems.

Eil. Nr.

Programos teikėjo pavadinimas

Programos pavadinimas

Veiklos

Stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų vykdymo laikas

Vadovų kontaktai

      

1.

Laisvasis mokytojas Artūras Kurilavičius

,,AK - išmanus“

dienos stovykla

2020-07-27–2020-07-31

2020-08-03–2020-08-07

2020-08-10–2020-08-14

 8 620 25 635

2.

Viešoji įstaiga ,,Kokarola“

 

,,Vasara sportinių šokių ritmu“

dienos stovykla

2020-08-10–2020-08-15

 8 680 74 406

3.

Viešoji įstaiga ,,Išmanioji karta“

,,STEM vasaros stovykla“

dienos

stovykla

2020-07-20–2020-07-24

2020-07-27–2020-07-31

2020-08-03–2020-08-07

2020-08-10–2020-08-14

2020-08-17–2020-08-21

2020-08-24–2020-08-28

 8 680 51 374

4.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras

,,Mano nepakartojama vasara“

stacionari stovykla

2020 -07-19–2020 08-25

 8 694 34 543

5.

Mažeikių r. Šerkšnėnų mokykla- daugiafunkcinis centras

Užimtumo, pritaikyto autizmo spektro sutrikimą (ASS) turintiems vaikams, organizavimas

kita neformaliojo švietimo veikla

2020-07-01–2020-11-30

 8 613 51 051

6.

Žemaitijos skautų organizacija

,,Šok į batus“

turistinė

stovykla

2020-08-18–2020-08-23

8 616 45 426

7.

Labdaros ir paramos fondas  ,,G vaikų pasaulis“

 

,,Būkime aktyvūs ir sveiki“

stacionari

stovykla

2020 07-20–2020-07-29

2020-08-03–2020-08-12

2020-08-17–2020-08-26

8 657 53 131

8.

Viešoji įstaiga ,,Būk su manimi“

,,Keliauk su kuprine“

kita neformaliojo švietimo veikla

2020-07-10–2020-09-05

 8 604 06 829

 

Dėl Mažeikių rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-01-29 Nr. T1-7

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai ir programos, įgyvendinamos Mažeikių savivaldybėje 2019 m. spalio – gruodžio mėn.

Neformaliojo vaikų švietimo programos, įgyvendinamos Mažeikių savivaldybėje 2019 m. vasario - birželio mėn.

Dėl Mažeikių rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priedas
2018 m. spalio 26 d. Nr. T1-272

Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas Mažeikių savivaldybėje 2018 m. 

Naudinga informacija NVŠ programų teikėjams:
http://www.lmnsc.lt/lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra

 

 

Kontaktai

Apolinaras Stonkus
Vedėjas
(8 443) 95 333, 8 614 86 010
Rima Gintauskienė
Vyriausioji specialistė ekonomistė
(8 443) 95 331
Virgilija Liaugminaitė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 95 320
Loreta Rubežienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 321, 8 615 51 816
Daiva Radzienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 323
Ana Kelpšienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Violenita Juškevičiūtė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Nijolė Zakalskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 332
Jelena Sutkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 324
Reda Guerrero
Vyr. specialistė
(8 443) 90 687, 8 618 01 423
Jurgita Šilinskytė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 687, 8 655 50 410
Rūta Končiutė-Mačiulienė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 686, 8 699 58 582
Izoleta Savickaja
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 677, 8 686 46 047
Aistė Jokubauskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 682