Įvaizdžio kūrimo darbo grupė

ĮVAIZDŽIO KŪRIMO DARBO GRUPĖ

SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Rūta Matulaitienė,
darbo grupės pirmininkė  

Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja

Šarūnas Armonas

Mažeikių seniūnijos seniūnas

Kęstutis Bartkevičius

Savivaldybės mero patarėjas

Rūta Končiūtė - Mačiulienė  

Administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Vytautas Ramanauskas

Mažeikių muziejaus muziejininkas

Romualdas Sakalauskas

Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas

Viktoras Prokopčukas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Inga Šilinskaitė

Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos dailės mokytoja

Daiva Štakonaitė

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Alma Tupikienė

Administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja

Rimgailė Zarembaitė

Bendruomeninio pagalbos vaikams centro jaunimo užimtumo specialistė

Asta Žukauskienė

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktorė

Orinta Malakauskienė, sekretorė

Administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Kontaktai

Apolinaras Stonkus
Vedėjas
(8 443) 95 333, 8 614 86 010
Rima Gintauskienė
Vyriausioji specialistė ekonomistė
(8 443) 95 331
Virgilija Liaugminaitė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 95 320
Loreta Rubežienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 321, 8 615 51 816
Daiva Radzienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 323
Ana Kelpšienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Violenita Juškevičiūtė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Nijolė Zakalskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 332
Jelena Sutkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 324
Reda Guerrero
Vyr. specialistė
(8 443) 90 687, 8 618 01 423
Jurgita Šilinskytė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 687, 8 655 50 410
Rūta Končiutė-Mačiulienė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 686, 8 699 58 582
Izoleta Savickaja
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 677, 8 686 46 047
Aistė Jokubauskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 682