Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

2021 m. sausio 29 d. Nr. T1- 6 SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

2021 m. sausio 21 d. Nr. A1-117 ĮSAKYMAS DĖL PAVEDIMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOMS

2018 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-86 DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Priedas

2018 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-104 DĖL ĮGALIOJIMO NUSTATYTI MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ BEI ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGŲ VADOVAMS METINES UŽDUOTIS IR ĮVERTINTI JŲ VEIKLĄ

2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. T1-219 DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Priedas 1, priedas 2, priedas 3

2018 m. 2018 m. rugsėjo 28 d. Nr. T1-254 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T1-85 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Priedas

2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T1-257 SPRENDIMAS DĖL SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ DALIES, TENKANČIOS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 
Priedas

2018 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. T1-273 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALAUS UGDYMO ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI, SKIRTŲ UGDYMO PROCESUI ORGANIZUOTI IR VALDYTI, SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
Priedas

2019 m. liepos 11 d. Nr.A1-1416 ĮSAKYMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠO 2020–2020 METAMS PATVIRTINIMO

2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T1-278 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMU NR. T1-239 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ PAREIGYBIŲ, MAŽEIKIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PATVIRTINTO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAGALBOS SPECIALISTŲ SKAIČIAUS MAŽEIKIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE PATIKSLINIMO
Priedas

2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T1-279 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMO APRAŠO PATVIRTINIMO 
Priedas

2019 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T1-300 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAREIGYBIŲ, SKIRTŲ UGDYMO PLANUI ĮGYVENDINTI, DIDŽIAUSIO LEISTINO SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
Priedas

2019 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T1- 301 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI, SKIRTŲ UGDYMO PLANUI ĮGYVENDINTI, DIDŽIAUSIO LEISTINO SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
Priedas

2019 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T1-303 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ PAREIGYBIŲ, MAŽEIKIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE, SKAIČIAUS NUSTATYMO
Priedas

2019 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. T1-337 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO NEFORMALIOJO UGDYMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI, SKAIČIAUS NUSTATYMO
Priedas

2019 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. T1-335 DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGŲ TEIKIMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

2019 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. T1-363 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VIDAUS PATALPŲ VALOMŲ PLOTŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO

2019 m. gruodžio 13 d. sprendimas Nr. T1-388 DĖL MAŽEIKIŲ SPORTO MOKYKLOS BASEINO LANKYMO MOKESČIO
Priedas

2020 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T1-6 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO
Priedas

2020 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T1-7 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO NORMŲ PATVIRTINIMO
Priedas

2020 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T1-8 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO   ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO NORMŲ PATVIRTINIMO
Priedas

2020 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T1-9 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAREIGYBIŲ, SKIRTŲ UGDYMO PROCESUI ORGANIZUOTI IR VALDYTI, SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
Priedas

2020 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T1-10 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ (IŠSKYRUS ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTUS), FINANSUOJAMŲ IŠ PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI, SKAIČIAUS NUSTATYMO
Priedas

2020 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T1-12 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO KULTŪROS ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI, SKAIČIAUS NUSTATYMO
Priedas

2020 m. balandžio 17 d. sprendimas Nr. T1-88 DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2020–2021 MOKSLO METAMS
Priedas 1
, priedas 2, priedas 3

2020 m. balandžio 17 d. sprendimas Nr. T1-89 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-65 „DĖL MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Priedas

2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T1-109 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO 2020–2023 METAMS PATVIRTINIMO
Priedas

2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T1-108 DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Priedas 1, priedas 2

2020 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T1-124 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T1-108 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T1-125 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Priedas

2020 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. A1-1335 DĖL SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ, PADEDANČIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ (UGDYMĄSI) ŠEIMOJE PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T1-241 DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2020–2021 MOKSLO METAMS
Priedas 1, priedas 2, priedas 3 

2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T1-242 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ PAREIGYBIŲ, MAŽEIKIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE, SKAIČIAUS NUSTATYMO
Priedas

2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T1-243 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ PAREIGYBIŲ, MAŽEIKIŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, SKAIČIAUS NUSTATYMO
Priedas

2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T1-244 DĖL 2020–2021 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

 

Kontaktai

Apolinaras Stonkus
Vedėjas
(8 443) 95 333, 8 614 86 010
Izoleta Savickaja
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 90 677, 8 686 46 047
Rima Gintauskienė
Vyriausioji specialistė ekonomistė
(8 443) 95 331
Virgilija Liaugminaitė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 95 320
Loreta Rubežienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 321, 8 615 51 816
Daiva Radzienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 323
Ana Kelpšienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Violenita Juškevičiūtė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Nijolė Zakalskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 332
Jelena Sutkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 324
Reda Guerrero
Vyr. specialistė
(8 443) 90 687, 8 618 01 423
Jurgita Šilinskytė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 687, 8 655 50 410
Rūta Končiutė-Mačiulienė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 686, 8 699 58 582
Aistė Jokubauskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 682
Ligita Diržininkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 327, 8 611 31 855