Informacija apie teritorijų planavimo komisiją ir teritorijų planavimo viešą svarstymą

MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Mažeikių miesto teritorijos bendrasis planas, trečioji dalis – sprendinių konkretizavimas (tekstinė dalis) Mažeikių miesto inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo sprendiniai Mažeikių miesto kraštovaizdžio tvarkymo sprendiniai Mažeikių miesto urbanistikos sprendiniai  DĖL MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO
2018 m. gruodžio 14 d. Nr. T1-335


MAŽEIKIŲ RAJONO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS

Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas/sprendiniai Pagrindinis brėžinys   Kraštovaizdžio apsaugos ir vystymo brėžinys Gamtinio karkaso sistemos vystymo brėžinys Nekilnojamojo kultūros paveldo, rekreacijos ir turizmo plėtojimo brėžinys Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros brėžinys DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO
2020 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T1-209

Posėdžiai:

2020-08-07
2020-07-10
2020-03-06
2019-12-20
2019-09-19
2019-08-13
2019-07-11
2019-04-25
2019-04-05

 Archyvas

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA

APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

 


 Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-29 įsakymu Nr. A1-1667 „Dėl detaliojo plano suformuoti žemės sklypą apie pastatą - sandėlį adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Kalnėnų g. 27 patvirtinimo“, patvirtinto detaliojo plano koregavimas.  

 Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

 Planavimo iniciatorius – R. Giniočio įmonė „Rimlina“.

  Planavimo tikslas pakeisti  suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

 Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-05-05 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Įsakymas ir programa

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA
APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO


Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-09-05 įsakymu Nr. A1-1270 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti prie esamų statinių adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 44 patvirtinimo“, detaliojo plano koregavimas.   

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

Planavimo iniciatorius – UAB „META Engineering“.

Planavimo tikslas pakeisti  suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

 Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-05-05 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
 

Įsakymas ir programa

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis

INFORMACIJA APIE MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS
BENDROJO PLANO KOREGAVIMĄ SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE (AITVARO G. 10)
 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Aitvaro g. 10). 

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: (8~443) 98204, el. paštas: savivaldybe@mazeikiai.lt, interneto svetainė: www.mazeikiai.lt. 

Planavimo iniciatorė: UAB „G&R investment group“, Laisvės g. 14, Mažeikiai.

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė tel. +370 672 11410, el. p. e.grablevskiene@atamis.lt. 

Planavimo objektas: Mažeikių miesto teritorijos dalis (Mažeikių m., Aitvaro g. 10, kad. Nr. 6130/0012:116).

Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-28 įsakymas Nr. A1-2908 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“.

Planavimo tikslas: suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomi naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.

 Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A1-31 patvirtinta Planavimo darbų programa teritorijų planavimo dokumentui rengti, nustatyta, kad:

  • Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Visos teritorijų planavimo proceso procedūros privalomai vykdomos per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS;
  • Tyrimai ir galimybių studijos: pateikti planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą;
  • SPAV reikalingumas: neatliekamas;
  • Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas;
  • Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama;
  • Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas;
  • Derinimo procedūra: koreguotą bendrąjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje (TPDRIS);
  • Viešinimo procedūrų užtikrinimas: bendrojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius;
  • Kiti reikalavimai: Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M1:500-1000 duomenis. Trūkstamus planavimui pradinius duomenis  

Susipažinti su parengtais sprendiniais (tame tarpe su gauta planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada) skiriama 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2021 m. balandžio 22 d. ir baigiasi 2021 m. gegužės 5 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir savivaldybės patalpose (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 235, www.mazeikiai.lt). 

Informacija teikiama: informacija apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo, atstovaujančio planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, patalpose bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr. K-VT-61-21-15). 

Pasiūlymų pateikimo tvarka: pastabas bei pasiūlymus dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Aitvaro g. 10) visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais), plano rengėjui atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą (aukščiau nurodytais kontaktais) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-15) iki viešo supažindinimo pabaigos (iki 2021-05-05 imtinai). Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir raštu atsakys pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pabaigos pasiūlymai nebus nepriimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO 


  Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-12-20 sprendimu Nr. T1-404 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0024:0022) padidinimo greta esančio laisvos valstybinės žemės sąskaita, suformuoto sklypo padalinimo į atskirus žemės sklypus, patikslinant jiems užstatymo režimus bei naudojimo būdą ir pobūdį pagal tiesioginę sklype esančių pastatų paskirtį adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m., Montuotojų g. 12 patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Gamyklos g. 43A, Mažeikių m. 
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „Edvardo servisas“.
Planavimo tikslas pakeisti  suplanuotos   teritorijos  naudojimo  reglamentus  kitais  ir nustatyti  papildomus naudojimo  reglamentus.       
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-03-26 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Priedas 1 (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas)

Priedas 2 (Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis)

2021-03-12

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-10-08 įsakymu Nr. A1-1253 „Dėl detaliojo plano trims kitos paskirties žemės sklypams sujungti į vieną, nustatant naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorija su pobūdžiu – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, adresai: Žemaitijos g. 72, Senkelio g. 14A, K. Kavecko g. 1 Mažeikiai patvirtinimo“ detaliojo plano koregavimas žemės sklype Žemaitijos g. 72.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „Rivona“.
Planavimo tikslas pakeisti  suplanuotos   teritorijos  naudojimo  reglamentus  kitais  ir nustatyti  papildomus naudojimo  reglamentus.       
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-03-26 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98 235).

Priedas 1 (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas)

Priedas 2 (Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis)

2021-03-12

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PATVIRTINTĄ PRAMONINĖS TERITORIJOS (MAŽEIKIŲ R. SAV., ŽIDIKŲ SEN.) DETALIOJO PLANO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMĄ

Informuojame, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. A1-222 patvirtinta pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano planavimo darbų programa.
Priedas
2021-02-09

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detalusis planas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Detaliojo plano rengimo tikslai yra šie:
1. sudaryti sąlygas darniai savivaldybės dalies teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
2. nustatyti pramoninės teritorijos inžinerinės ir socialinės infrastuktūros, kitų savivaldybei svarbių ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires;
3. suplanuoti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, nurodant atlyginimo už naudojimąsi servitutais tvarką, suderinant su žemės savininkais, valdytojais ar nuomininkais;
4. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
5. nustatyti naudojimo reglamentus, pagal Mažeikių rajono bendrąjį planą ir kitus galiojančius teisės aktus;
6. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-01-25 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas 1, priedas 2
2020-01-11

Kontaktai

Daiva Štakonaitė
Vedėja
(8 443) 98 235, 8 686 29 149
Valdas Gerika
Vedėjo pavaduotojas
(8 443) 98 241, 8 652 56 194
Regina Raižienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 240, 8 685 33 409
Nijolė Varpučanskienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 98 217
Raimonda Dirgėlienė (laikinai nedirba)
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 241, 8 656 21 923
Roma Kenstavičienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 235