Bendruomenės sveikatos taryba

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBA

Vardas, pavardė 

Pareigos

Sigutė Bernotienė  

Mero pavaduotoja, Savivaldybės atstovė

Milda Šukienė   

Tarybos narė, Savivaldybės atstovė

Daiva Jurkūnienė

Administracijos aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyr. specialistė (Savivaldybės gydytoja), Savivaldybės atstovė

Audronė Šimkuvienė

Viešosios įstaigos Mažeikių rajono neįgaliųjų centro direktorė, Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių įstaigų atstovė

Audrius Stankevičius

Viešosios įstaigos Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius, Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų atstovas

Zita Šaulienė

Šeimos sveikatos centro direktorė, Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų atstovė

Faina Juozėnienė

Mažeikių rajono diabetikų klubo „Žemaičių spėka“ atstovė, visuomeninės organizacijos, ginančios visuomenės sveikatos interesus atstovė

Zofija Valatkienė

Mažeikių cerebralinio paralyžiaus asociacijos pirmininkė, visuomeninės organizacijos, ginančios visuomenės sveikatos interesus atstovė

Stasė Alčauskienė

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Mažeikių skyriaus atstovė, visuomeninės organizacijos, ginančios visuomenės sveikatos interesus atstovė

Sprendimas Dėl Mažeikių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, nuostatų patvirtinimo ir pirmininko skyrimo
Nuostatai
2015 m. gegužės 29 d. Nr. T1-162

Sprendimas Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, nuostatų patvirtinimo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo
2019 m. birželio 21 d. Nr. T1-205

Sprendimas Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, nuostatų patvirtinimo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo
2019 m. liepos 30 d. Nr. T1-209

Kontaktai

Zigmantas Kristutis
Vedėjas
(8 443) 94 034, 8 699 20 446
Daiva Jurkūnienė
Vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja)
(8 443) 94 036, 8 614 56 417
Justina Ungeitė
Vyriausioji specialistė (ekologė)
(8 443) 94 035, 8 656 74 542
Zina Liepaitė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 035, 8 656 27 709
Jūratė Rapšienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 25 064, 8 658 56 307