Piešinių paroda „Senieji geležiniai kryžiai“

Piešinių paroda „Senieji geležiniai kryžiai“