Paslaugos

Prašymai

Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje asmenų prašymai ir skundai priimami ir asmenys aptarnaujami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 str. nuostatomis, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 933 redakcija).
Mažeikių rajono savivaldybės viešojo administravimo institucijoms Asmenų prašymai ir skundai tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus pateikiami Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje Mažeikiuose, Laisvės g. 8, 107 kabinete Bendrojo skyriaus darbuotojams, atsakingiems už asmenų aptarnavimą pagal vieno langelio principą Savivaldybės administracijoje, arba įgaliotiems tokius prašymus priimti atitinkamų padalinių kur paslaugos teikiamos pagal decentralizuotą vieno langelio principą arba pagal specifinę ir individualią paslaugos teikimo tvarką Laižuvos g. 3, Laisvės g. 39, Stoties g. 18, Ventos g. 8 pastatuose, seniūnijose, atsiuntus prašymą ar skundą paštu arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą, faksu ar elektroniniu paštu oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt, kitu elektroninio pašto adresu, kuris nurodytas prašymams pateikti konkrečios administracinės paslaugos teikimo aprašyme (aprašymų sąrašas arba Lietuvos paslaugų kataloge), ar pateikiant paslaugos užsakymą per elektroninių valdžios vartų portalą).

Pagal Taisyklių nuostatas teikiamas prašymas žodžiu arba žodžiu elektroniniu paštu (galima ir nepasirašytu elektroniniu parašu) gali būti išdėstomas valstybės tarnautojui, turinčiam įgaliojimus spręsti asmenims rūpimus klausimus dėl konkrečios administracinės paslaugos, kurios nurodytos paslaugų teikimo aprašyme (aprašymų sąrašas arba Lietuvos paslaugų katalogas) ar kurio pareigybės aprašyme nustatyta pareiga teikti tokio pobūdžio paslaugas arba Bendrojo skyriaus valstybės, tarnautojui atsakingam už asmenų aptarnavimą pagal vieno langelio principą Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame pagal vieno langelio principą asmenis aptarnauja vyriausioji specialistė Edita Sereikaitė-Grigienė.
Asmenys Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame priimami visą Savivaldybės administracijos darbo dienos laiką.
Savivaldybės priimamojo adresas: Laisvės g. 8, Mažeikiai (I aukštas, 107 kabinetas), tel. (8 443)  90 606, el. p. edita.sereikaite-grigiene@mazeikiai.lt

Asmenų aptarnavimo Mažeikų rajono savivaldybės administracijoje darbo laikas:

Pirmadieniais 7.30–17.30 val.
Antradieniais 7.30–17.30 val.
Trečiadieniais 7.30–17.30 val.
Ketvirtadieniais 7.30–17.30 val.
Penktadieniais 7.30–16.15 val.

Dirbama be pietų pertraukos
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.