Visi sportuokime saugiai

Šaltuoju metu laiku dauguma sportuoti renkasi sporto klubuose.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento Mažeikių skyriaus (toliau – Mažeikių skyrius) specialistai primena, kad sporto klubams yra būtina turėti leidimą-higienos pasą, kuris liudija, kad sporto klubų paslauga teikiama saugiai, užtikrinant Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“[1] (toliau – HN 123:2013) ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Mažeikių rajone leidimai-higienos pasai yra išduoti šiems sporto klubams: VšĮ „Swift arena“, UAB „Jurdana“, UAB „VS FITNESS“, VšĮ Aerobikos ir kovinės savigynos sporto klubas, VšĮ sporto klubas „Forma“, UAB „Sporto laukas“, VšĮ „Mažeikių švyturys“ ir VšĮ Mažeikių kūno kultūros klubas.

Mažeikių skyriaus specialistai 2022 m. atliko 3 planinius sporto klubų patikrinimus, kurių metu buvo kreipiamas dėmesys į sporto klubų higieninę būklę. Specialistai džiaugiasi, kad patikrinimų metu nerasta nei vieno pažeidimo.

Sporto klubų lankytojams patariame, į ką atkreipti dėmesį, kad suteiktos sporto klubų paslaugos būtų ne tik naudingos sveikatai, bet ir saugios:

* sporto klubo patalpos, įrenginiai ir inventorius turi būti švarūs, valomi paslaugų teikėjo nustatyta tvarka;

* persirengimo patalpoms, dušams, tualetams valyti turi būti naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios leistos naudoti priemonės – autorizuoti (registruoti) biocidai;

* dušo patalpų grindys, dušo patalpose esantys kilimėliai (jeigu yra) valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukėlėjus naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis;

* sporto klubo patalpose, kuriose vyksta pratybos, turi būti įrangos, įrenginių, inventoriaus valymui skirtų priemonių, kuriomis galėtų naudotis sporto klubo paslaugų vartotojai;

* karštas vanduo turi būti nuolatos tiekiamas dušo patalpose, tualetuose įrengtose praustuvėse, persirengimo patalpose (jeigu jose įrengtos praustuvės);

* tiekiamas šaltas ir karštas vanduo turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus. Karšto vandens čiaupe temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50 0C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), šalto – ne aukštesnė kaip 20 0C (išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo);

* sporto klubo paslaugų teikėjas ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi atlikti geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti.

Mažeikių skyriaus specialistai primena, kad sporto klubo lankytojams naudojantis netvarkingais ir nevalomais dušais, persirengimo kambariais ar naudojantis nešvariais sporto įrenginiais galima užsikrėsti niežais, odos ir nagų grybeliu, o dėl neatliekamų profilaktinių priemonių šalto ir karšto vandens tiekimo sistemoje – susirgti legionelioze. Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį, kad dėl netinkamo sporto klubo įrengimo ar įrenginių priežiūros padidėja rizika patirti įvairių traumų.

Taip pat labai svarbi sporto paslaugas teikiančių asmenų kvalifikacija. Praktikos užsiėmimus ir treniruotes vedantys asmenys turi turėti specialųjį kūno kultūros ir sporto išsilavinimą  patvirtinančius dokumentus. Darbuotojai privalo stebėti kliento užsiėmimus ir užtikrinti saugumą.

Turint informacijos, kad sporto klubų veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso ar pastebėjus, kad sporto klube teikiamos nesaugios paslaugos, nesilaikoma higienos reikalavimų, reikėtų pranešti paslaugų teikėjui ir reikalauti pašalinti trūkumus. Jeigu į jūsų pastabas nereaguojama, prašome pranešti Mažeikių skyriui raštu Vilniaus g. 2, Mažeikiai arba el.p. [email protected].

[1] Lietuvos higienos norma HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos