Viešoji konsultacija dėl visuomenės įsitraukimo į poveikio aplinkai vertinimo procedūras

Siekiama išsiaiškinti, ar aktyviai Lietuvos visuomenė įsitraukia į planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūras ir kokie visuomenės informavimo būdai prieinamiausi ir priimtiniausi šalies gyventojams per e-pilietį inicijuota visuomenės apklausa. 

Viešoji konsultacija, kurią rasite paspaudę šią nuorodą https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-visuomenes-isitraukimo-i-poveikio-aplinkai-vertinimo-proceduras, tęsis iki birželio 25 d.

Ji skirta visiems asmenims, kurie yra dalyvavę ar domėjęsi informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) – ankstyvoji aplinkos apsaugos priemonė (t. y. vykdoma pačiame ankstyviausiame veiklos planavimo etape), skirta užtikrinti, kad statybų metu, pradėjus vykdyti ir vykdant ūkinę veiklą nebus neigiamo poveikio aplinkai ir žmogaus sveikatai. PAV metu vertinamas galimas būsimos veiklos poveikis žmogaus sveikatai ir visoms aplinkos sudėtinėms dalims: orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir kt.

LR Vyriausybės informacija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos