Skelbiamas visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosauginiais klausimais projektų konkursas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą 2021 m. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosauginiais klausimais projektų konkursui.

2021 m. kovo 26 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų sąmatos patvirtinimo“ 4.3.5.2 papunkčiu Švietimo įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms aplinkosauginiams projektams įgyvendinti skirta 20 000 Eur. Projektai turi atitikti lėšų naudojimo rekomendacijas:

  • Visuomenės informavimas aplinkosaugos klausimais per visuomenės informavimo priemones.
  • Visuomenės ir jos tikslinių grupių švietimas ir mokymas aplinkosaugos tema.
  • Aplinkosaugos srityje dirbančių specialistų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas.
  • Aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų, parodų organizavimas.
  • Knygų, plakatų, lankstinukų, bukletų ir spaudinių aplinkosaugine tema spausdinimas.
  • Filmų ir reklaminių filmukų kūrimas.
  • Tikslinių grupių vykdoma aplinkosauginė veikla, aplinkosauginių programų ir projektų įgyvendinimas. Ekskursijų organizavimas.
  • Išvardintoms priemonėms įgyvendinti reikalingos dokumentacijos rengimas.

Vieno paraiškos teikėjo prašoma suma negali būti didesnė nei 1 000 Eur.

Paraiškos kartu su detalia išlaidų sąmata pateikiama 3 egzemplioriais užklijuotame voke Savivaldybės administracijos viename langelyje, adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai. Ant voko turi būti užrašyta: „Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamo projekto konkursui, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriui“.

Paraiškos priimamos iki 2021 m. gegužės 3 d.

Informacija teikiama tel. 8 656  74 542 ir el. paštu jurate.bernotiene@mazeikiai.lt.

Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų aplinkosauginių projektų atrankos tvarkos aprašas ir paraiškos forma:

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos