Projekto „Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbai  

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius informuoja, kad pagal 2021 m. kovo 19 d. Statybos rangos darbų sutartį Nr. MS-47 bus vykdomi projekto „Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbai.

Projekto įgyvendinimui suteikta parama pagal Lietuvos Respublikos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.

Darbų atlikimo vieta – Mažeikių rajono savivaldybės Mažeikių apylinkės seniūnijos Antanavos, Dargių, Gargždų, Purvėnų, Sovaičių, Žiogaičių kaimai (Purvėnų kadastro vietovė).

Planuojami vykdyti darbai:

  • rekonstruojami magistraliniai melioracijos grioviai, bendras magistralinių melioracijos griovių ilgis – 21,40 km;
  • rekonstruojama 32 vnt. pralaidų, tame skaičiuje 9 vnt. pralaidų perstatoma naujomis;
  • įrengiamos neigiamą poveikį aplinkai mažinančios aplinkosauginės priemonės: reguliuojamo drenažo šuliniai (dirvožemio drėgmės lygio palaikymui), drenažinio vandens biologinio valymo sistemos (BVS) su pelkine augmenija; akmenų metinys magistraliniame melioracijos griovyje, sureguliuotos upės pakrantės apsaugos juostos apželdinimas.

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbus atliks UAB „Hidrotechniniai statiniai“. Planuojama darbų pradžia – 2021 m. balandžio 16 d.; darbų pabaiga – 2022 m. spalio 30 d.

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai bus vykdomi vadovaujantis melioracijos darbų kalendoriniu atlikimo grafiku pagal melioracijos mechanizmų judėjimo melioracijos objekte schemą.

Dėl Melioracijos darbų kalendorinio atlikimo grafiko koregavimo galima kreiptis į UAB „Hidrotechniniai statiniai“ statybos darbų vadovą Henriką Baranauską tel. 8 687 49 607, el. paštas kzilenas@gmail.com.

Mechanizmų judėjimo schema

Grafikas

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos