Pradinukams kaukės nebeprivalomos

Šiandien Vyriausybė apsisprendė taisyti visuotinio karantino sąlygas – ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo proceso metu nebus privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias veido apsaugos priemones. 

Išlieka reikalavimas – apsauginės kaukės tiek pamokų, tiek pertraukų metu privalomos mokiniams nuo 5 iki 12 klasės. Jomis savo vaikus aprūpinti turi tėvai ar globėjai. 

Primename – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu, kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).  

Pradinis ugdymas, kaip ir visoje Lietuvoje, vyksta kontaktiniu būdu. Išimtys, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus leidimu, taikomos tik esant realiai grėsmei susirgti COVID-19. Turint ši leidimą ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Tos pačios klasės dalį mokinių mokyti mokykloje, o kitą dalį – nuotoliniu būdu negalima. 

Surinkus visų klasės tėvų parašus, tėvai turi teisę raštu kreiptis į mokyklos vadovus, prašydami, kad klasė, kurioje mokosi jų vaikai, būtų ugdoma nuotoliniu būdu. Mokykloms palikta teisė pačioms spręsti, kaip vyks pamokos. 

Pailgintos dienos grupės rajone taip pat veikia įprastu režimu. Jose sudarytos saugios sąlygos, prižiūrimi vienos klasės ar vieno srauto vaikai. Dėl nepalankios epidemiologinės situacijos tėvai gali raštu atsisakyti kol kas jas lankyti – vaikai nebus išbraukiami iš sąrašų, mokesčio už nelankytą laikotarpį mokėti nereikės. 

Neformalusis vaikų švietimas rajone daugiausia vyksta nuotoliniu būdu arba, jei tai neįmanoma – stabdomas. Savivaldybei pavaldžiose neformaliojo ugdymo įstaigose, dirbančiose nuotoliniu būdu, mokestis perpus sumažintas. Privatūs neformaliojo ugdymo paslaugų teikėjai dėl mokesčio sprendžia patys. 

Ryšių su visuomene skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos