Pokyčiai švietimo sistemoje – Savivaldybė kai kuriems prieštarauja

 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rengia ir teiks Vyriausybei siūlymą dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių pakeitimo. Jie neaplenktų ir rajono mokyklų. Kai kuriems siūlymams Mažeikių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) nepritaria. 

Kokiems? Planuojama keisti kriterijus, pagal kuriuos formuojamos 1–10 ir gimnazijos klasės – didinamas mokinių skaičius. Rizika – formuojamose kaimiškųjų gimnazijų klasėse gali pritrūkti mokinių – kyla uždarymo grėsmė. Tokie ministerijos užmojai paliestų švietimo įstaigų bendruomenes.   

MINISTERIJOS SIŪLOMI PAKEITIMAI

Savivaldybė PRIEŠTARAUJA ministerijos siūlomiems mokyklų tinklo kūrimo taisyklių pakeitimams, kurie labiausiai paliestų kaimo gyvenamojoje vietovėje esančias gimnazijas, turinčias mažesnį gimnazistų skaičių. Numatomi pokyčiai: vidurinio ugdymo programa – nuo 2022–2023 m. m. didžiausias mokinių skaičius klasėje – 30, mažiausias mokinių skaičius – 12, jei gimnazija yra kaimo gyvenamojoje vietovėje ir formuojama viena klasė. Nuo 2025–2026 m. m. – didžiausias mokinių skaičius klasėje – 30, jei kaimo gyvenamojoje vietovėje esančioje gimnazijoje formuojama viena klasė, privalomas ne mažiau kaip 21 mokinys klasėje, rekomenduojama formuoti ne mažiau kaip dvi III klases (iš viso ne mažiau kaip 31 mokinys). Nuo 2026–2027 m. m. – III gimnazijos klasėse privaloma ne mažiau kaip 31 mokinys – dvi klasės.

Savivaldybė NEPRIEŠTARAUJA siūlymui, kad nebeliktų jungtinių 5–8 klasių ir 1–4 klasėse būtų jungiama tik po dvi klases (rekomenduojama – gretimas).

NELAUKIAMA – IMAMASI VEIKSMŲ

Ministerijos paskelbti planai keisti mokyklų tinklo kūrimo taisykles aktualūs visoms šalies savivaldybėms. Jos išsako savo pozicijas, teikia pasiūlymus, kad nepablogėtų ugdymo sąlygos ir jo kokybė.

 Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vadovai aptarė planuojamus pokyčius. Švietimo įstaigų tinklo klausimais diskutuojama Lietuvos savivaldybių švietimo skyrių vedėjų asociacijos valdyboje,  Lietuvos savivaldybių asociacijoje, susitikimuose su ministerijos atstovais.   

Savivaldybė dės visas pastangas, kad rajone išliktų visos švietimo įstaigos ir mokiniai galėtų mokytis arčiau namų.  

 Ryšių su visuomene skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos