Paskirstytos lėšos nevyriausybinių organizacijų programoms

Nevyriausybinių organizacijų programoms finansuoti iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto skirta 10 tūkst. Eur. Paskelbus 2021 m. nevyriausybinių organizacijų (NVO) programų (projektų) finansavimo konkursą, sulaukta 20 paraiškų, kurias vertino Nevyriausybinių organizacijų projektų (programų) finansavimo paraiškų vertinimo komisija. Finansuota 17 projektų.

 Lėšos skirtos Sedos, Viekšnių, Pikelių, Tulnikių, Ukrinų, Židikų seniūnijos, Rubikų, Laižuvos bendruomenėms, VšĮ LASS Šiaurės rytų centro, LASS Mažeikių rajono filialui, Mažeikių rajono kurčiųjų  draugijai, VO „Gerumo galia“, Žemaitijos skautų organizacijai, klubui „Mano namai”, asociacijai „Kuriame kartu“, Mažeikių moterų klubui, Mažeikių aeroklubui, Trečiojo amžiaus universitetui. 

Paraiškas konkursui galėjo teikti visos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotos ir Mažeikių rajone veikiančios ir joms savivaldybėje atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos.

Lėšų paskirstymo lentelė

Eil.

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skiriama

suma

(Eur)

1.

Sedos bendruomenė

„Etninių Joninių tradicijų išsaugojimas“

300,00

2.

Viekšnių bendruomenė

„Visi Viekšniai kartu“

300,00

3.

Pikelių bendruomenė

„Pikeliai – miestelis, kuriame norisi gyventi“

300,00

4.

Tulnikių kaimo bendruomenė

„Gėlės daro stebuklus“

400,00

5.

Ukrinų kaimo bendruomenė

„Nemesk – pakeisk formą“

450,00

6.

Židikų seniūnijos bendruomenė

„Židikiškių muilo gaminimo studijos kūrimas“

450,00

7.

VO Rubikų bendruomenė

„Lauko scenos pakylos (grindų) įrengimas Rubikų kaime“

450,00

8.

Laižuvos bendruomenė

„Šviesios šventos Kalėdos“

200,00

9.

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras, LASS Mažeikių rajono filialas

„Sutrikusio regėjimo asmenų sveikos gyvensenos skatinimas“

400,00

10.

Mažeikių rajono kurčiųjų  draugija

„Bėgant iš tylos pasaulio“

1000,00

11.

VO „Gerumo galia“

„Galimybė ir tau“

1000,00

12.

Žemaitijos skautų organizacija

„30 metų skautybės keliu“

700,00

13.

Mažeikių rajono klubas „Mano namai”

„Praeitis dabartyje – linksmai ir kūrybingai“

650,00

14.

Asociacija „Kuriame kartu“

„Mes norime kurti kartu“

400,00

15.

Mažeikių moterų klubas

„Puoškime savo miestą kartu“

1000,00

16.

Mažeikių aeroklubas

 

„Jaunimo aktyvumo skatinimas, pilietiškumo ugdymas“

1000,00

17.

Mažeikių Trečiojo amžiaus universitetas

„Ori senatvė: misija įmanoma“

1000,00

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos