Parama mokiniams – priimami prašymai  

Nuo  liepos 1  d. priimami  prašymai dėl paramos mokiniams skyrimo. Miesto gyventojai teikia prašymus Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (Stoties g. 18, Priėmime), kaimiškųjų seniūnijų gyventojai – gyvenamosios vietos seniūnijoje.

Priklausomai nuo gaunamų pajamų:

  1. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (192 Eur);
  2. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (256 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus;
  3. Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai), gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose  vasaros poilsio stovyklose.

 

Priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs bus skiriami be atskiro tėvų    (globėjų) prašymo (nevertinant šeimos pajamų), pagal pateiktus mokyklų sąrašus.

                   Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti*:

  1. tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2. prašymas-paraiška gauti socialinę paramą mokiniams;
  3. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
  4. pažymos apie pajamas, išskyrus atvejį, kai pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų;
  5. įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
  6. žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;
  7. santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai;

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Socialinės paramos skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos