Parama žemės ūkio vandentvarkai

Dėl paramos žemės ūkio vandentvarkos projektams finansuoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“ gali kreiptis savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, taip pat fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis. Paraiškas galima teikti individualiai arba su partneriais.

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:

  • lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas;
  • lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus;
  • vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei įrengimas ir ariamos žemės kalkinimas pagal projektą.

Finansuojama iki 80 proc. tinkamų finansuoti projektų išlaidų (su PVM). Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 300 tūkst. Eur.

Paraiškų teikimo terminas – 2020-05-03–2021-06-30. Paraiškos teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Adeliją Vėlavičienę (210 kab., Laisvės g. 39, tel. (8 443)  25 170, mob. 8 655  96 438, el. p. adelija.velaviciene@mazeikiai.lt.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos